מה פירוש המילה צוואה?

תשובההמילה האנגלית בְּרִית נובע ממונח יווני שמשמעותו ברית. בעברית זה אומר הסכם, ברית או חוזה. חוקרי המקרא הגישו מועמדות בְּרִית בארבעה הקשרים ברורים אך חופפים בכתובים:

בריתכאשר המילה בְּרִית משמש בתנ'ך, הוא מדבר לרוב על ברית, כמו בברית שכרת אלוהים עם ישראל בהר סיני כאשר הוא הקים אותם כעם שלו ונתן להם את חוקיו (שמות י'ט 3-6; כ' 1-17). ; 24). בהקשר זה התנאים הברית הישנה ו עדות חדשה מוסברים.התנ'ך מחולק לשני חלקים, הנקראים צוואות. הברית הישנה מכילה את כל הכתבים הקשורים להסכם הברית שכרת אלוהים עם ישראל בימי משה (שמות כ'ד:8). כ-1,000 שנים לאחר משה, הכריז הנביא ירמיהו על הבטחתו של אלוהים להיכנס לברית חדשה עם עמו (ירמיהו ל'א:31–34). ברית חדשה זו מתפרשת בכתבי הברית החדשה, הנוגעת להסכם שאלוהים כרת עם האנושות באמצעות ישוע המשיח (מתי 26:28; ה-1 לקורינתיים י'א:23–25; אל העברים 8:6–8).

הכתוב מלמד שלברית החדשה יש כומר מושלם, ישוע המשיח (עברים ז':24–25, 27); וקורבן מושלם, גופו ודמו של המשיח (עברים ט':11–14; י':12), מה שהופך את הברית החדשה לעדיפה בהרבה על הישנה. הברית הישנה מיושנת (עברים ח:13), אך הברית החדשה היא שלמה ונצחית (עברים ט:15; י'ג:20).צוואה

בגלטים ג':15–17, המילה בְּרִית הכוונה לצוואה או הסכם לסילוק רכושו של אדם עם מותו, כמו בצוואה אחרונה ובצוואה אחרונה. פאולוס משווה את הברית שכרת אלוהים עם אברהם לצוואה מחייבת משפטית שבה אדם מציב הבטחות ליורש.

ברכה

מסגרת נוספת בכתובים למילה בְּרִית היא ברכה שמציע אב לילדיו, במיוחד ברכת בן בכור. כמו צוואה, ברכה זו ניתנת בדרך כלל כשהאב זקן וקרוב למוות, כמו בברכת יצחק על יעקב (בראשית כ'ז, א-כ'ו) וברכת יעקב על שנים עשר בניו ושניים מנכדיו (בראשית ל'ח - 49).

ז'אנר ספרותי

המילה בְּרִית , כשהיא משמשת במובן של ברכה או חיזוק מוסרי שניתנו כמילותיו האחרונות של אדם מפורסם או דמות מופת, התפתחה לז'אנר ספרותי משלה המוכר לספרות היהודית. בתחילה נסב הז'אנר סביב ברכות ההורים של אבות ואלופי ישראל, כמו בברכת משה אחרונה על העם (דברים ל'ג, א-כ'ט).

משם התפתח ז'אנר הצוואה למצגות סגנוניות שאפשרו לגיבורים היסטוריים מעברה של ישראל להציע תורות, חוכמה ופרשנות על אקטואליה. מספר כתבים חוץ-מקראיים מכילים אוספים של צוואות אלה, כולל 'ברית שנים עשר המכפלה', 'צווית לוי', 'צוות אברהם' וברית משה.

Top