מהו חיק אברהם?

תשובההמונח חיק אברהם נמצא רק פעם אחת בברית החדשה, בסיפור של העשיר ואלעזר (לוקס טז:19-31), שבו לימד ישוע על מציאות השמים והגיהנום. חיק אברהם בסיפור זה מתורגם גם לצד אברהם (נ'ב, ESV), לצד אברהם (CEV), עם אברהם (NLT), וזרועות אברהם (NCV). תרגומים שונים אלו מדברים על האופי החידתי של המילה היוונית colpos .

כל התרגומים הללו מנסים להעביר את התחושה שאלעזר הלך למקום של מנוחה, נחת ושלווה, כמעט כאילו אברהם (אדם נערץ מאוד בהיסטוריה היהודית) היה המגן או הפטרון. בניגוד עצוב, העשיר מוצא את עצמו בייסורים ללא מי שיעזור, יסייע או ינחם אותו.בניגוד למחשבה עכשווית כלשהי, התנ'ך אכן מלמד שגם גן עדן וגם גיהנום הם מקומות אמיתיים. כל אדם שחי יבלה את הנצח באחד משני המקומות הללו. שני הגורלות הללו מתוארים בסיפורו של ישוע. בעוד העשיר חי במשך היום והתמקד רק בחיים כאן עלי אדמות, לזרוס סבל קשיים רבים תוך אמון באלוהים. אז, פסוקים 22 ו-23 הם משמעותיים: אז הקבצן מת, ונושא על ידי המלאכים אל חיק אברהם. גם העשיר מת ונקבר. ובהיותו בייסורים בשאול, נשא עיניו וראה את אברהם מרחוק ואת אלעזר בחיקו.ניתן להתייחס למוות כהפרדה. מוות פיזי הוא הפרדה של גופנו מהנשמה/רוח שלנו, בעוד מוות רוחני הוא הפרדה של נשמתנו מאלוהים. ישוע לימד שאסור לנו לחשוש מהמוות הפיזי, אך עלינו להיות מודאגים ביותר לגבי מוות רוחני. כפי שאנו קוראים בלוקס י'ב:4-5, ישוע גם אמר, 'ואני אומר לכם, חברי, אל תפחדו מההורגים את הגופה, ואחרי זה אין להם יותר מה לעשות. אבל אני אראה לך ממי אתה צריך לפחד: פחד ממי שאחרי שהרג יש בכוחו להשליך לגיהנום; כן, אני אומר לכם, פחדו ממנו! השימוש של ישוע במונח חיק אברהם היה חלק מתורתו כדי למקד את דעתם של שומעיו בעובדה שהבחירות שלנו לחפש את אלוהים או להתעלם ממנו כאן עלי אדמות, ממש משפיעות על המקום שבו אנו מבלים את הנצח.

Top