מהי התחדשות טבילה?

תשובההתחדשות טבילה היא האמונה שהטבילה נחוצה לישועה, או ליתר דיוק, שהתחדשות לא מתרחשת עד שאדם נטבל במים. התחדשות הטבילה היא עיקרון של זרמים נוצריים רבים, אך מקודמת בצורה נמרצת ביותר על ידי כנסיות בתנועת השיקום, במיוחד כנסיית ישו והכנסייה הבינלאומית של ישו.

תומכי התחדשות הטבילה מצביעים על פסוקי הכתובים כמו מרקוס טז:16, יוחנן ג':5, מעשי השליחים 2:38, מעשי השליחים 22:16, גלטים 3:27 ו-1 פטרוס 3:21 לתמיכה במקרא. וכמובן, הפסוקים האלה נראה לציין שהטבילה נחוצה לישועה. עם זאת, ישנם פרשנויות נכונות מבחינה תנ'כית והקשרית לאותם פסוקים שאינם תומכים בהתחדשות הטבילה. אנא עיין במאמרים הבאים:האם מרקוס טז:16 מלמד שהטבילה נחוצה לישועה?האם יוחנן ג':5 מלמד שהטבילה נחוצה לישועה?

האם מעשי השליחים ב':38 מלמדים שהטבילה נחוצה לישועה?האם מעשי השליחים 22:16 מלמדים שהטבילה נחוצה לישועה?

האם הגלטים ג':27 מלמדים שהטבילה נחוצה לישועה?

האם פטרוס א' 3:21 מלמד שהטבילה הכרחית לישועה?

לתומכי התחדשות הטבילה יש בדרך כלל נוסחה בת ארבעה חלקים לאופן קבלת הישועה. הם מאמינים שאדם חייב להאמין, לחזור בתשובה, להתוודות ולהיטבל כדי להינצל. הם מאמינים כך כי יש קטעים מקראיים כאלה נראה לציין שכל אחת מהפעולות הללו נחוצה לישועה. לדוגמה, הרומים י':9–10 קושר בין ישועה לווידוי. מעשי השליחים ב':38 קושר בין ישועה לבין חזרה בתשובה וטבילה.

חזרה בתשובה, בהבנת המקרא, נדרשת לישועה. חזרה בתשובה היא שינוי מחשבתי. חזרה בתשובה, ביחס לישועה, היא משנה את דעתך מדחיית המשיח לקבלת המשיח. זה לא צעד נפרד מהצלת אמונה. במקום זאת, זהו היבט חיוני של אמונת הצלת. לא ניתן לקבל את ישוע המשיח כמושיע, בחסד באמצעות אמונה, ללא שינוי מחשבתי לגבי מי הוא ומה הוא עשה.

וידוי, בהבנת המקרא, הוא הפגנה של אמונה. אם אדם באמת קיבל את ישוע המשיח כמושיע, הכרזת האמונה לאחרים תהיה תוצאה. אם אדם מתבייש במשיח ו/או מתבייש במסר של הבשורה, אין זה סביר מאוד שהאדם הבין את הבשורה או חווה את הישועה שהמשיח מספק.

הטבילה, מובנת כמקרא, היא הזדהות עם ישו. הטבילה הנוצרית ממחישה את ההזדהות של מאמין עם מותו, קבורתו ותחייתו של ישו (רומים ו':3-4). כמו בווידוי, אם אדם אינו מוכן להיטבל - אינו מוכן לזהות את חייו כנגאלו על ידי ישוע המשיח - סביר להניח שאדם זה לא הפך לבריאה חדשה (ב' ה':17) באמצעות אמונה בישוע המשיח. .

אלה שמתחרים על התחדשות הטבילה ו/או נוסחת ארבעת החלקים הזו לקבלת הישועה אינם רואים בפעולות אלו יצירות ראויות לזכות בישועה. לחזור בתשובה, להתוודות וכו', לא הופכים אדם לראוי לישועה. במקום זאת, ההשקפה הרשמית היא שאמונה, תשובה, וידוי וטבילה הם מעשי ציות, דברים שאדם צריך לעשות לפני שאלוהים מעניק ישועה. בעוד שההבנה הפרוטסטנטית הסטנדרטית היא שאמונה היא הדבר היחיד שאלוהים דורש לפני מתן הישועה, אלה משכנוע ההתחדשות בטבילה מאמינים שהטבילה - ולחלקם חזרה בתשובה ווידוי - הם דברים נוספים שאלוהים דורש לפני שהוא מעניק ישועה.

הבעיה עם נקודת מבט זו היא שישנם קטעים בתנ'ך שמצהירים באופן ברור ומפורש כי אמונה היא הדרישה היחידה לישועה. יוחנן ג':16, אחד הפסוקים הידועים ביותר בתנ'ך, קובע, כי אלוהים כל כך אהב את העולם שהוא נתן את בנו האחד והיחיד, כדי שמי שמאמין בו לא יאבד אלא יזכה לחיי נצח. במעשי השליחים 16:30, הסוהר הפיליפאי שואל את השליח פאולוס, מה עלי לעשות כדי להיוושע? אם אי פעם הייתה הזדמנות לפול להציג נוסחה בת ארבעה חלקים, זו הייתה זו. תגובתו של פאולוס הייתה פשוטה: האמן באדון ישוע המשיח ותיוושע (מעשי השליחים טז:31). בלי טבילה, בלי וידוי, רק אמונה.

יש ממש עשרות פסוקים בברית החדשה המייחסים ישועה לאמונה/אמונה ללא שום דרישה אחרת המוזכרת בהקשר. אם הטבילה, או כל דבר אחר, נחוצה לישועה, כל הפסוקים הללו שגויים, והתנ'ך מכיל שגיאות ולכן אינו ראוי עוד לאמון שלנו.

מחקר ממצה של הברית החדשה על דרישות שונות לישועה אינו הכרחי. קבלת הישועה אינה תהליך או נוסחה רב-שלבית. ישועה היא מוצר מוגמר, לא מתכון. מה עלינו לעשות כדי להינצל? האמן באדון ישוע המשיח, ואנחנו נינצל.

Top