מהי ברכה בתנ'ך?

תשובהברכה היא הצהרת ברכות מאלוהים על אהוביו. ברכות נמצאות בסוף כמה איגרות של הברית החדשה (למשל, קורינתיים ב' 13:14 ואפסים ו':23-24). ברכות, אם כי קצרות, מציעות דברי הבטחה או מצוות שנועדו להביא שמחה, שלווה, נחמה ובטחון למי שבוטח באלוהים.

ברכה מן הכתובים נקראות או נקראות לעתים קרובות סמוך לסיום טקס פולחן. בהקשר זה, הברכות מגלמות קריאה לאחדות, אמונה ושמחה בין האחים. אמירת ברכה נועדה לעודד מאמינים ולעורר שמחה ומחויבות לאלוהים. בנוסף, מאמינים רבים מוצאים שמדיטציה על ברכה בזמנים השקטים שלהם היא מזור מרגיע המעמיק את הרוח, מספק סיוע ללב החולה ומחזק את הנשמה המקרטעת. ברכות יכולות להיות מקור מדהים לריפוי מכיוון שהמילים עצמן הן חיים (יוחנן ו':63, 68).יש הרבה ברכה רשומות בכתובים. הנה כמה דוגמאות, החל מאחת הידועות ביותר:ה' יברך אותך וישמרך; יאיר יהוה פניו עליך וחנון; ישא יהוה פניו עליך וייתן לך שלום (במדבר ו:24-26).

ישמרך יהוה מכל רע; הוא ישמור על חייך. ה' ישמר את יציאתך ואת בואך מעתה ועד עולם (תהלים 121:7-8).ושלום אלוהים, העולה על כל בינה, ישמור את לבבותיכם ואת מחשבותיכם במשיח ישוע (פיליפים ד':7).

עתה, אלוהינו ואבינו בעצמו, ואדוננו ישוע, יכוונו את דרכנו אליך, וה' יגרום לכם להרבות ולהרבות באהבה זה לזה ולכולם, כמו שאנו עושים עבורכם, למען יבסס את לבבכם. ללא תמים בקדושה לפני אלוהינו ואבינו, בבואו של ישוע אדוננו עם כל קדושיו (תסלוניקים א' ג':11-13).

עתה יהי רצון שאדוננו ישוע המשיח בעצמו, ואלוהים אבינו, אשר אהב אותנו ונתן לנו נחמה נצחית ותקווה טובה בחסד, נחמו את לבבותיכם ותבססו אותם בכל עבודה ומילה טובה (ב' ב' 16-17).

עתה יהי רצון אלוהי השלום אשר החזיר מן המתים את ישוע אדוננו, הרועה הגדול של הצאן, בדם הברית הנצחית, לצייד אתכם בכל טוב כדי שתעשו רצונו, ופועלים בנו את המשמח. לעיניו, דרך ישוע המשיח, לו תהילה לעולם ועד. אמן (עברים יג:20-21).

לבסוף, אחים, שמחו. שאפו לשיקום, נחמו אחד את השני, הסכימו זה עם זה, חיו בשלום; ואלוהי האהבה והשלום יהיה עמכם (לקורינתים השניים יג:11).

Top