מהי אסכטולוגיה נוצרית?

תשובהאסכטולוגיה היא המחקר של מה שהתנ'ך אומר שעומד לקרות באחרית הימים. רבים מתייחסים לאשקטולוגיה כאל תחום תיאולוגיה שיש להימנע ממנו. כמובן, אסכטולוגיה אינה חיונית כמו כריסטולוגיה או סוטריולוגיה. אבל זה לא אומר שזה חסר חשיבות לתפיסת עולם מקראית. לאופן שבו אנו מבינים את האסכטולוגיה יש השפעה על האופן שבו עלינו לחיות את חיינו ומה אנו מצפים שיתרחש בתוכניתו של אלוהים. כמה נושאים חשובים באשקטולוגיה הם אלה:

מה זה הרפיסה? המילה 'התלהבות' אינה מופיעה בתנ'ך. עם זאת, מושג ההתנפלות נלמד בבירור בכתובים. ההתרסקות של הכנסייה היא האירוע שבו אלוהים מרחיק את כל המאמינים מכדור הארץ כדי לפנות מקום לשיפוטו הצודק לשפוך על פני האדמה במהלך תקופת הצרה.מתי ההסתברות תתרחש ביחס לצרה? האם ההתרסקות תתרחש לפני הצרה, באמצע הצרה או בסוף הצרה?מהי הביאה השנייה ולמה היא חשובה? מדוע חשוב כל כך שישוע המשיח יחזור? מתי המשיח יחזור? מה יהיו הסימנים לשובו של המשיח?

האם המילניום הוא מילולי או פיגורטיבי? הגשמת רבות מהבריתות וההבטחות של אלוהים נשענת על מלכות עתידית, מילולית, פיזית. אין בסיס מוצק להכחיש הבנה מילולית של ממלכת המילניום ומשך הזמן שלה הוא 1,000 שנים.האם הדור שראה את ישראל מתגבשת מחדש כאומה עדיין יהיה חי לביאה השנייה? אין זה מקרא ללמד שהדור שרואה את ישראל הופכת לעם יראה גם את ביאתו השנייה של ישוע המשיח. זה אולי המקרה, אבל הכתוב לא אומר זאת במפורש.

התנ'ך מתאר תקופה נוראה של צרה בפרקים 6-18 בהתגלות. האם קדמה לצרה הזו ההתלהבות, האם היא תסתיים עם ההתלהבות, או שהיא למעשה כבר התרחשה? לנקודות המבט השונות הללו יש השפעה רבה על מה שעלינו להתכונן אליו. אסכטולוגיה עוזרת לנו להבין את הקטעים הנבואיים של התנ'ך וכיצד לחיות את חיינו בתגובה למה שאלוהים עומד לעשות באחרית הימים. ישנה מחלוקת רבה באסכטולוגיה, אבל זה לא פוטר אותנו מהאחריות שלנו ללמוד ולהבין מה התנ'ך מלמד על אחרית הימים. הבנה של אסכטולוגיה תבטל רבים מהפחדים שיש לנו לגבי העתיד. אלוהים שלנו הוא ריבון, יש לו תוכנית, והכול יתגלה בהתאם לרצונו המושלם ולעיתוי שלו. זהו עידוד גדול למי שנמצא במשיח!

פסוק מפתח על אסכטולוגיה הוא טיטוס ב':13: 'אנו מחכים לתקווה המבורכת - הופעתו המפוארת של אלוהינו הגדולים ומושיענו, ישוע המשיח.'

Top