מהי אפיסטמולוגיה?

תשובהאפיסטמולוגיה עוסקת בענף הפילוסופיה העוסק בטבעו ובהיקף הידע. הוא עוסק בשאלות 'מהו ידע?' 'איך נרכש ידע?' 'מה אנשים יודעים?' 'איך אנחנו יודעים מה אנחנו יודעים?' 'למה אנחנו יודעים מה שאנחנו יודעים?'

אפיסטמולוגיה מחולקת בדרך כלל לשתי קטגוריות. את הידע הראשון, ההצעה, אפשר לחשוב על 'ידע ש' בניגוד ל'ידע איך'. במתמטיקה, למשל, הידע הוא ש-1 + 1 = 2, אבל יש גם ידע של אֵיך לבצע מתמטיקה. השני הוא ידע אישי. ידע אישי נרכש באופן חוויתי. לדוגמה, הידע התיאורטי של הפיזיקה הכרוכה בשמירה על מצב שיווי משקל בעת רכיבה על אופניים אינו יכול להיות תחליף לידע המעשי (האישי) שנצבר בעת תרגול רכיבה על אופניים.אפיסטמולוגיה עוסקת גם בהצהרות של אמונה. ידע כרוך באמונה, ולכן הצהרת האמונה של האדם אינה יכולה להתנגש עם הידע של האדם. לעומת זאת, ידע על אמונה אינו כרוך בהכרח אישור לאמת שלה. למשל, 'אני יודע על דת האסלאם, אבל אני לא מאמין בה', היא אמירה קוהרנטית.אמונה נתפסת כסובייקטיבית, בעוד שהאמת נתפסת כמציאות אובייקטיבית, בלתי תלויה באמונות או ניסיונו של הפרט. אמנם אפשר בהחלט 'להאמין' שהאתאיזם הוא נכון, אבל לנטייה כזו אין כל קשר לשאלה האם אתאיזם באמת נכון. האמת עומדת כעצמאית ומתעלה על האמונות והדעות של האדם בנוגע למציאות.

מהו הבסיס לאפיסטמולוגיה? המדע והתבונה הדדוקטיבית, שבאמצעותם ניתן לרכוש ידע, מניחים שהיקום יהיה הגיוני ומסודר ושהוא מציית לחוקים מתמטיים עקביים לאורך זמן ומרחב. למרות שהתנאים באזורים שונים של החלל יכולים להיות מגוונים באופן קיצוני, בכל זאת קיימת אחידות בסיסית.הנוצרי - המאמין במציאות סיבתית טרנסצנדנטית - מצפה שיהיה סדר ביקום. מכיוון שהתנ'ך מלמד שאלוהים מקיים את כל הדברים בכוחו (עברים א':3), המשיחי מצפה מהיקום להתנהג בצורה מסודרת ורציונלית. מכיוון שאלוהים נמצא בכל מקום ועקבי בתוכו, הנוצרי מצפה שכל אזורי היקום יצייתו לאותם חוקים, למרות שהתנאים הפיזיים של אזורים שונים ביקום עשויים להיות שונים.

אלוהים מתעלה על הזמן (פטרוס ב' 3:8). לפיכך, למרות שהתנאים בעבר אולי היו שונים מאלה כיום, חוקי הטבע אינם נתונים לשינוי שרירותי. לנוצרי יש בסיס שעליו ניתן לבסס את הנחתו שהיקום מתקיים באופן עקבי, ולכן יש לו בסיס עליו ניתן להשיג ידע.

Top