מהו מוות נצחי?

תשובהבקיצור, מוות נצחי הוא הגורל המצפה לכל האנשים שבסופו של דבר דוחים את אלוהים, דוחים את הבשורה של בנו, ישוע המשיח, ונשארים בחטאם ובאי ציותם. מוות פיזי הוא חוויה חד פעמית. מוות נצחי, לעומת זאת, הוא נצחי. זהו מוות הנמשך לאורך הנצח, מוות רוחני שנחווה על בסיס מתמשך. כשם שחיים רוחניים, בחסד באמצעות אמונה במשיח (אפסים ב':8-9) הם חיי נצח, המוות הנצחי אינו נגמר.

השאלה החשובה ביותר שיש לענות עליה היא האם התנ'ך מלמד את תורת המוות הנצחי? אם התנ'ך לא מלמד מוות נצחי, אז נוכל לארוז וללכת הביתה כי אין ויכוח נוסף בנושא. דבר אלוהים, התנ'ך, הוא הכלל הבלתי ניתן לטעות של אמונה ומנהג, וככזה עלינו להאמין וללמד רק את מה שהוא מלמד בבירור, והתנ'ך מלמד בבירור את תורת המוות הנצחי. אנו יכולים להצביע על מספר קטעים המציינים זאת במפורש, אך לענייננו, יהיה צורך בשלושה בלבד, אחד מהברית הישנה ושניים מהברית החדשה.• ורבים מהישנים בעפר הארץ יתעוררו, מי לחיי עולם, וכמה לבושה ולבוז עולם. (דניאל יב:2 ESV)• ו[רשעים] ילכו לעונש נצח, אבל צדיקים לחיי עולם. (מתי 25:46 ESV)

• ואם לא נמצא שמו של מישהו כתוב בספר החיים, הוא נזרק לאגם האש. (התגלות 20:15 ESV). בפסוק 10, נאמר לנו שאגם האש בוער לנצח נצחים.לכל שלושת הקטעים הללו (ואפשר היה להוסיף עוד) ההקשר העיקרי שלהם הוא זירת השיפוט הסופי. במילים אחרות, כאשר ישוב ישוב, יתרחשו שלושה דברים: 1) תחיית המתים הכללית של החיים והמתים; 2) פסק הדין הסופי; ו-3) חנוכת המדינה הנצחית. כל אחד מהקטעים הללו מדגים שבמהלך השיפוט הסופי של כל האנשים, ישוע יפריד בין צדיקים לרשעים. הצדיקים יובאו למצב הסופי של התהילה, בעוד שהרשעים יישלחו לאגם האש לעונש וייסורים נצחיים. שימו לב גם (במיוחד בקטעי דניאל ומתיו) שאותו שם תואר (נצחי או נצחי) משמש כדי לשנות גם חיים וגם עונש/בוז. מה שנכון לגבי אחד (החיים) חייב להיות נכון לגבי השני (עונש), ששניהם נצחיים ונמשכים לנצח.

תורת המוות הנצחית אינה דוקטרינה פופולרית ללמד או להכריז עליה. לעשות זאת לעתים קרובות פותח אדם לבוז וללעג. עם זאת, אסור לנו לתת לזה לגרוע בנו ממה שהתנ'ך מלמד בצורה כה ברורה; דהיינו, שבגלל שנולדנו בחטא ובעבירות, אנו נתונים לגינוי הצודק של אלוהים על חטאנו. אם לא נאמץ את המסר המושיע של ישוע המשיח, נאבד בחטאנו ובעבירותינו ונהיה תחת משפטו הצודק של אלוהים על חטאנו - מוות נצחי. זוהי תורה מפוכחת ודורשת את מירב הזהירות והחמלה בהצגתה.

Top