מהי המצווה הגדולה ביותר?

תשובהישוע נשאל שאלה זו בדיוק על ידי פרוש שנחשב למומחה להלכה (מתי כ'ב:34–36). ישוע ענה באומרו: אהבת את ה' אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל נפשך. זוהי המצווה הגדולה והחשובה ביותר. השני כמוהו: אהבת לרעך כמוך. כל התורה והנביאים תלויים בשתי מצוות אלו (מתי כ'ב:37–40).
ישוע נותן לנו שתי מצוות המסכמות את כל החוקים והמצוות בכתובים. עשרת הדיברות בשמות כ' עוסקות ביחסינו עם אלוהים ולאחר מכן ביחסינו עם אנשים אחרים. אחד זורם באופן טבעי מתוך השני. ללא מערכת יחסים נכונה עם אלוהים, גם היחסים שלנו עם אחרים לא יהיו נכונים. הסיבה לבעיות העולם היא שהאדם צריך להתפייס עם אלוהים. לעולם לא נאהב את רעתנו כמו עצמנו אם לא נאהב קודם כל את אלוהים בכל ליבנו, שכלנו ונשמתנו. כל המאמצים הטובים ביותר של האדם למען שלום עולמי ייכשלו כל עוד אנשים חיים במרד נגד אלוהים.

כאשר נשאל על ידי פרושים אחר כיצד ניתן לרשת חיי נצח, ענה ישוע שזה על ידי קיום שתי מצוות אלו (לוקס י':25–37). רק שתי מצוות לציית, ובכל זאת כמה פעמים אנחנו, כמו הפרוש הזה, מנסים להצדיק את עצמנו כי להגיד שאנחנו מצייתים למצוות האלה זה הרבה יותר קל מאשר לחיות לפיהן באמת.כאשר שקלו היטב, תשובתו של ישוע הייתה באמת תגובה מושלמת לא רק לפרושים של ימיו, אלא גם לכל הפרושים של ימינו המנסים למדוד את צדקתו של אדם לפי מידת ההתאמה שלו כלפי חוץ לסדרה של חוקים או מצוות. גם הפרושים של ימי המשיח וגם הגרסאות הרבות של היום יוצרים מערכת שלמה של חוקים וכללים שאנשים יוכלו לחיות לפיהם ובכל זאת אשמים בהפרת המצוות החשובות מכולן, כי הן מנקות את הכוס והכלי החיצוני, אך לא מבפנים. (מתי כ'ג:25–26).כאשר אנו שוקלים בתפילה את דבריו של ישוע ואת העובדה שניתן לסכם את כל החוקים והפקודות בכתובים על ידי שתי מצוות אלו, אנו מבינים עד כמה בלתי אפשרי עבורנו לקיים את מצוותיו של אלוהים וכמה פעמים אנו נכשלים בכך ויכולים. לכן לעולם אל תהיו צדיקים בפני אלוהים מרצוננו. זה רק משאיר אותנו עם תקווה אחת, והיא שאלוהים מצדיק את רשעים (רומים ד':5). חוק אלוהים וכישלוננו לקיים אותו מביאים לכעס (רומים ד':15), אך אלוהים מוכיח את אהבתו שלו כלפינו שבעודנו חוטאים, המשיח מת עבורנו (רומים ה':8).

אף על פי שלעולם לא נשמור את מצוות אלוהים או נהיה צדיקים לפניו על ידי מאמצינו, המשיח עשה זאת. מות ההקרבה שלו על הצלב הוא שגורם לזקפים לו את חטאינו ולזקוף לנו את צדקתו (רומים ד'-ה'). לכן אם תודה בפיך באדון ישוע ותאמין בלבך שאלוהים הקים אותו מהמתים, תיוושע. כי עם הלב מאמינים לצדקה, ובפה מודים לישועה (רומים י':9-10). אחרי הכל, בשורת המשיח היא כוחו של אלוהים לישועה לכל מי שמאמין, כי הצדיק יחיה באמונה (רומים א':16–17).

מכיוון שישוע ענה על השאלה הזו בדיוק ותשובתו רשומה בכתובים, איננו צריכים לתהות או לחפש את התשובה בעצמנו. השאלה היחידה שנותרה לנו לענות היא האם אנו חיים על פי המצוות הללו? האם אנו באמת אוהבים את אלוהים בכל ליבנו, בכל נפשנו ובכל נפשנו, והאם אנו באמת אוהבים את רעתנו כמו עצמנו? אם אנו כנים עם עצמנו, אנו יודעים שאיננו יודעים זאת, אך החדשות הטובות הן שהחוק והמצוות ניתנו בתור מורה כדי להביא אותנו אל המשיח, כדי שנוכל להיות מוצדקים באמונה (גלטים ג':24). רק כאשר אנו מבינים את החטא וחוסר התקווה שלנו, נפנה אל המשיח בלבד כתקווה היחידה לישועה.

כנוצרים, אנו שואפים לאהוב את אלוהים בכל ליבנו, נשמתנו ומוחנו, וכאשר הלב והמוח שלנו משתנים על ידי הנוכחות השוכנת של רוח הקודש, אנו מסוגלים להתחיל לאהוב אחרים כמו עצמנו. עם זאת, אנו עדיין לא מצליחים לעשות זאת, מה ששוב מחזיר אותנו אל הצלב של ישו ולתקווה לישועה הנובעת מהצדקה המיוחסת של ישו ולא מכל זכות משלנו.

Top