מהו הלב?

תשובהראשית, נציין את המובן מאליו: מאמר זה אינו עוסק בלב כאיבר חיוני, שריר השואב דם בכל הגוף. גם מאמר זה אינו עוסק בהגדרות רומנטיות, פילוסופיות או ספרותיות.

במקום זאת, נתמקד במה שיש לתנ'ך לומר על הלב. התנ'ך מזכיר את הלב כמעט 1,000 פעמים. בעצם, זה מה שזה אומר: הלב הוא אותו חלק רוחני בנו שבו שוכנים הרגשות והרצונות שלנו.לפני שנתבונן בלב האדם, נזכיר שמכיוון שלאלוהים יש רגשות ורצונות, ניתן לומר שגם לו יש לב. יש לנו לב כי אלוהים יש. דוד היה אדם אחרי לבו של אלוהים (מעשי השליחים י'ג:22). ואלוהים מברך את עמו במנהיגים היודעים והולכים אחרי לבו (שמואל א' ב' 35; ירמיהו ג' 15).לב האדם, במצבו הטבעי, הוא רשע, בוגדני ומרמה. ירמיהו יז:9 אומר, הלב רמאי מעל לכל דבר ומעבר לריפוי. מי יכול להבין את זה? במילים אחרות, הנפילה השפיעה עלינו ברמה העמוקה ביותר; המוח, הרגשות והרצונות שלנו הוכתמו בחטא - ואנחנו עיוורים עד כמה הבעיה נפוצה.

אנחנו אולי לא מבינים את הלב שלנו, אבל אלוהים כן. הוא יודע את סודות הלב (תהלים ל'ד:21; ראה גם א' לקורינתים י'ד:25). ישוע הכיר את כל בני האדם, ולא היה צורך שמישהו יעיד על האדם, כי הוא ידע מה יש באדם (יוחנן ב':24-25). על סמך הכרת הלב שלו יכול הקב'ה לשפוט בצדק: אני ה' חוקר את הלב, בודק את השכל, גם לתת לאיש כדרכיו לפי פרי מעשיו (ירמיהו יז, י). .ישוע הצביע על המצב הנפל של ליבנו במרקוס ז':21-23: מבפנים, מתוך ליבם של גברים , באות מחשבות רעות, חוסר מוסריות מינית, גניבה, רצח, ניאוף, חמדנות, זדון, הונאה, זימה, קנאה, לשון הרע, יהירות ואיוולת. כל הרעות האלה באות מבפנים וטמא אדם. הבעיה הכי גדולה שלנו היא לא חיצונית אלא פנימית; לכולנו יש בעיית לב.

כדי שאדם יינצל, אם כן, יש לשנות את הלב. זה קורה רק בכוחו של אלוהים בתגובה לאמונה. עם הלב מאמינים לצדק (רומים י':10). בחסדו, אלוהים יכול ליצור לב חדש בתוכנו (תהלים ל'א:10; יחזקאל ל'ו:26). הוא מבטיח להחיות את לבם של המתחרטים (ישעיהו ל'ז:15).

עבודתו של אלוהים ביצירת לב חדש בתוכנו כרוכה בבחינת לבנו (תהלים יז:3; דברים ח,ב) ומילוי לבנו ברעיונות חדשים, בחוכמה חדשה וברצונות חדשים (נחמיה ז:5; מלכים א' י:24; קורינתיים ב' ח:16).

הלב הוא ליבת הווייתנו, והתנ'ך מייחס חשיבות רבה לשמירת ליבנו טהור: מעל לכל השאר, שמרו על לבכם, כי הוא מעיין החיים (משלי ד' 23).

Top