מהי חשיבותו של גלגל בתנ'ך?

תשובהבתנ'ך יש לפחות שני מקומות בשם גלגל. היה גלגל ממש ממערב לנהר הירדן ליד יריחו (יהושע ה, ט, יג) ואחד קרוב יותר לבית-אל (מלכים ב':1–2). כמה חוקרים מאמינים שהיה מקום שלישי בשם גלגל ליד הר גריזים והר עיבל (דברים יא:29–30). משמעות השם גלגל מתגלגל.

גלגל לא מוזכר בברית החדשה, אבל הברית הישנה מתארת ​​זאת כך:גלגל היה מקום הנצחה. גלגל חשוב בתנ'ך כמקום זיכרון לבני ישראל, כדי להזכיר להם את מה שאלוהים עשה. לאחר שחצו בנס את נהר הירדן אל הארץ המובטחת, הקימו בני ישראל שתים עשרה אבנים שנלקחו מהנהר, המייצגות את שנים עשר השבטים, כדי לשמש תזכורת לבני ישראל (יהושע ד, 19–20). האבנים בגלגל יזכירו לבני ישראל ולצאצאיהם את כוחו של אלוהים וכיצד ייבש את נהר הירדן כדי שיוכלו ללכת דרכו, בדיוק כפי שעשה לים סוף (יהושע ד' 21–24). האבנים בגלגל ישמשו מטרת הוראה לדור הצעיר, כדי שגם הם יוכלו לזכור מה ה' עשה עבורם (יהושע ד' 21–22).גלגל היה מקום של התקדשות ושינוי. בגלגל היו בני ישראל ברית מילה וחגגו את חג הפסח הראשון שלהם בארץ המובטחת (יהושע ה, ז-ח, י). ילדיהם של אלה שנדדו במדבר עדיין לא נימולו, והגיע זמנם לקחת את אות הברית ולהיות מופרדים כעם אלוהים. זמן זה של ברית המילה הוא שנתן לגלגל את שמה, כי אמר ה' את חרפת מצרים ממך (יהושע ה, ט). החרפה הייתה מצבם הנימול של בני ישראל; ההתרחקות של החרפה הזו הבדילה אותם, אחת ולתמיד, מהעם המצרי ומאורח החיים. לאחר שבני ישראל חגגו את הפסח והחלו לאכול את תוצרת ארצם החדשה, נפסק המן שסיפק ה' לבני ישראל במהלך שנות נדודיהם. זה קרה גם בזמן שחנו בגלגל (יהושע ה, יא–יב).

מקום פולחן. שנים מאוחר יותר, גלגל עדיין היה מקום פולחן להקריב קורבנות לה', וזה היה המקום שבו הוכתר שאול בפומבי למלך ישראל הראשון (שמואל א' י, ח; יא:15). לרוע המזל, כשבני ישראל גלשו לעבודת אלילים, גלגל התחבר לעבודת אלים שקר (הושע ד:15; עמוס ד:4).מקום שיפוט. בגלגל נזף שמואל בשאול וניבא על אובדן הממלכה (שמואל א' יג:13–14). שאול קיבל הוראה להישאר בגלגל ולהמתין לשמואל לפני שיקריבו שם קורבנות ליהוה (שמואל א' י, ח; י'ג, ח). במקום לציית, שאול לקח את הדבר בידיו והקריב קורבן לה' בגלגל (שמואל א' יג:9–12). כאשר שמואל הגיע, הוא הכריז על גזר דינו של שאול על אי-ציותו, וקבע שממלכתו ותפקידו של שאול לא יחזיקו מעמד (שמואל א' יג:14).

מקום של נביאים. גלגל הייתה אחת משלוש הערים שבהן שמואל כיהן בקביעות בבית הדין כשופט ישראל (שמואל א' ז' טז). נראה שאליהו ואלישע בילו זמן מה במקום הנקרא גלגל לפני יציאתו של אליהו לגן עדן (מלכים ב', א-ב). זה כנראה לא אותו גלגל שבו חנה יהושע; במקום זאת, זה מקום קרוב יותר לבית-אל במרכז כנען. זמן מה לאחר שאליהו הלך, חזר אלישע לגלגל, שם ישבו נביאים רבים אחרים (מלכים ב' ד,38). שם, הוא גילה שגלגל נמצא בעיצומו של רעב ולכן דאג שהנביאים יאכילו. הוא גם האכיל בדרך נס כמאה תושבים אחרים (מלכים ב' ד':38–44).

גלגל היה מקום משמעותי בכך שהזכיר לבני ישראל את מורשתם, שימש מקום פולחן וביקרו בו מלכים ונביאים.

Top