מהו עוון לפי התנ'ך?

תשובההתנ'ך משתמש במילים כגון עָווֹן , פֶּשַׁע , ו הַסָגַת גְבוּל להצביע על רמות של אי ציות לאלוהים. כולם מסווגים כחטא. מיכה ב, א אומר, אוי לאלו המתכננים עוון, לאלו המתכננים רעה על משכבם! עם אור הבוקר הם מבצעים את זה כי בכוחם לעשות את זה.

המילה העברית המשמשת לרוב עבור עוון פירושה אשמה הראויה לעונש. עוון הוא חטא בגרוע מכל. העוונות מתוכננת מראש, מתמשכת ומסלימה. כאשר אנו מפלרטטים עם החטא, אנו נופלים לשקר שאנו יכולים לשלוט בו. אבל כמו קוף תינוק חמוד יכול לגדול להיות פרימט פראי וחסר שליטה, חטא שנראה קטן ולא מזיק בהתחלה יכול להשתלט לפני שאנחנו יודעים זאת. כאשר אנו מתמסרים לאורח חיים חוטא, אנו מבצעים עוון. החטא הפך לאל שלנו ולא לאלוהים (רומים ו':14).כאשר אנו מבינים שחטאנו, יש לנו ברירה. אנחנו יכולים לראות את זה על הרוע שהוא ולחזור בתשובה. כאשר אנו עושים זאת, אנו מוצאים את הסליחה והניקוי של אלוהים (ירמיהו 33:8; יוחנן א' 9). או שנוכל להקשות את ליבנו ולהיכנס עמוק יותר לתוך החטא הזה עד שהוא יגדיר אותנו. רשימות חלקיות של עוונות ניתנות בגלטים ה':19–21 ובראשית לקורינתים ו':9–10. אלו הם חטאים שהופכים כל כך מתכלים עד שניתן לזהות אדם לפי אורח חיים זה. כותבי התהילים מבחינים בין חטא לעוונות כאשר הם מבקשים מאלוהים לסלוח לשניהם (תהילים ל'ב:5; ל'ח:18; ל'א:2; ל'ה:2).אם נמשיך לבחור בחטא, ליבנו מתקשה כלפי אלוהים. חטא אחד מוביל לחטא אחר, והעוון מתחיל להגדיר את חיינו, כפי שחטא כאשר דוד חטא עם בת שבע (שמואל ב יא, ג-ד). חטא התאוות הראשוני שלו הביא להקשחת לבו, וחטאו העמיק. הוא ניאף, ואז הרג את בעלה של בת שבע (פסוקים 14-15). העוונות השתלטה על חייו של דוד. רק כאשר התעמת עם נתן הנביא הוא חזר בתשובה בצער רב. זעקתו הלבבית לסליחה מפורטת בתהילים 51. פסוק ב' אומר, שטפו את כל עווני וטהר אותי מחטאתי. דוד הוא תמונה של מישהו שהבין בבירור את התקדמות העוונות וחווה את הרחמים והסליחה של אלוהים (תהילים 103:1–5).

המחצית השנייה של רומים א' מתארת ​​את התקדמות החטא (פסוקים 10-32). התוצאה הסופית עבור אלה עם לבבות כה קשוחים היא שאלוהים מפנה אותם למוח מודח (פסוק 28, KJV), ואין להם עוד רצון או יכולת לחזור בתשובה. חוֹטֵא פירושו מושחת ביסודיות, נמסר לרשע עד שהמצפון נצרב. הכתוב ברור שאלוהים סולח אפילו על עוון (מיכה ז, יח), אך אם נתמיד בכך, נקצור את שכר החטא, שהוא הפרדה נצחית מאלוהים (רומים ו:23).Top