מה הפירוש של חסד על חסד ביוחנן א' 16?

תשובהכי מתוך מלאות [של המשיח] כולנו קיבלנו, חסד על חסד (יוחנן א':16, ESV). ה-NSB מתרגם את הפסוק באותו אופן. הנ'ב מתרגם את הפסוק מתוך מלאותו קיבלנו כולנו חסד במקום חסד שכבר ניתן.

המשיח (המילה) היה המוקד של יוחנן פרק 1. בפסוק 14 אנו קוראים, והדבר הפך לבשר וישב בקרבנו, וראינו את כבודו, תהילתו של הבן היחיד מהאב, מלא חסד ואמת. העובדה שישוע היה מלא בחסד ובאמת היא מושג המפתח הנדון בפסוקים 16–17. פסוק 15 הוא צד בסוגריים. כדי להבין טוב יותר את עוצמת הטיעון של יוחנן, נוכל לקרוא את פסוקים 14 ו-16–17 ביחד, ללא פסוק 15:והדבר נעשה לבשר וישכן בקרבנו, וראינו את כבודו, תהילתו של הבן היחיד מהאב, מלא חסד ואמת. . . . כי מלואו קיבלנו כולנו, חסד על חסד. כי התורה ניתנה על ידי משה; החסד והאמת הגיעו דרך ישוע המשיח.ישוע מלא בחסד, ויוחנן אומר שמתוך המלאות הזו, אנחנו (יוחנן, קוראיו המקוריים ושארנו שבטחנו במשיח) קיבלנו חסד ועוד חסד. סימן היכר אחד של כל אינטראקציה עם ישוע הוא החסד. הנוצרים מקבלים חסד ואחר כך יותר חסד - חסד מוגש על גבי חסד - חסד ואז, במקום זה, יותר חסד. הנקודה היא שהמשיח מלא בחסד, ומי שמכיר אותו מתקלף בחסד.

התנ'ך המוגבר מתרגם את יוחנן א' 16 כך: מתוך מלאותו [השפע של חסדו ואמתו] כולנו קיבלנו חסד על חסד [ברכה רוחנית על ברכה רוחנית, טובה על טובה, ומתנה גדושה על מתנה]. מה שברור מאוד הוא שכאשר אנו מגיעים למשיח, הוא מוציא חסד במנות גדושות ועצומות.ביוחנן א' 17 המשיח מנוגד למשה ולחוק. כמובן שהחוק ויחסיו של אלוהים עם ישראל היו כרוכים בחסד ובאמת, אבל הדגש היה יותר על ציות ועונש. בברית החדשה, חוק מנוגד לרוב לחסד. החוק הדגיש את אמות המידה האלוהיות של אלוהים ואת חוסר היכולת של האנושות שנפלה לעמוד בהן, בעוד החסד מציל את האנושות שנפלה מעונש ראוי. החוק מצביע על הבעיה, וחסד מתקן את הבעיה.

הרומים ה':20–21 אומר את אותו הדבר בצורה מעט שונה: החוק הובא כדי שהסגת גבול תגבר. אך היכן שהחטא גדל, החסד גדל על אחת כמה וכמה, כך שכשם שהחטא שלט במוות, כך גם החסד יוכל למלוך באמצעות צדקה להביא חיי נצח באמצעות ישוע המשיח אדוננו.

Top