מהו העידן המשיחי / הממלכה המשיחית?

מהו העידן המשיחי / הממלכה המשיחית?

העידן המשיחי, הידוע גם בשם הממלכה המשיחית, הוא זמן עתידי שבו העם היהודי יוחזר למקומו הראוי והעולם יהיה רגוע. המושג נמצא ביהדות ובנצרות, והיווה מקור לתקווה עבור אנשים רבים לאורך ההיסטוריה.

תשובההעידן המשיחי או הממלכה המשיחית הוא פרק הזמן העתידי שבו המשיח ימלוך ויביא שלום אוניברסלי לכדור הארץ. הנוצרים מאמינים שהמשיח הוא ישוע המשיח שהגיע ארצה בעבר, חי חיים מושלמים, מת על חטאי העולם וקם מחדש. יהודים רבים מאמינים שהמשיח טרם התגלה, אך בוודאי יתוודע לכל העולם בעתיד.אנו לוקחים את ההשקפה הטרום-אלפי של אחרית הימים, הרואה את העידן המשיחי כבא לאחר בואו השני של המשיח. כאשר ישוע ישוב בתהילה, הוא יביס את אויביו, ישפוט את תושבי כדור הארץ הנותרים, יקים ממלכה ארצית ויכבול את השטן לאלף שנים.

מאפייני העידן המשיחיהעידן המשיחי ישלוט על ידי האדון ישוע. פטרוס השליח מספר לנו על ישוע, השמים חייבים לקבל אותו עד שיגיע הזמן שאלוהים ישחזר הכל, כפי שהבטיח לפני זמן רב באמצעות נביאיו הקדושים (מעשי השליחים 3:21). לפני שישוע נולד, המלאך גבריאל אמר לאמו על ממלכת בנה העתידית: יהוה אלוהים יתן לו את כסאו של דוד אביו, והוא ימלוך על צאצאיו של יעקב לנצח; מלכותו לא תיגמר לעולם (לוקס א':32–33). ישוע דיבר על הזמן שבו בן האדם בא בתפארתו, וכל המלאכים איתו, [ו] הוא ישב על כסאו המפואר (מתי כ'ה:31). ישוע הוא מלך המלכים (התגלות י'ט:16) אשר ישלוט בעמים בשרביט ברזל (התגלות י'ט:15; ראה תהילים ב:9).העידן המשיחי יכלול ממלכה כלל עולמית. בתהילים ב' מלך המשיח ימלך בציון (פסוק ו'), אך כל אומות הארץ הם נחלתו, קצוות הארץ [נחלתו] (פסוק ח'). הנביא דניאל דמיין את מלכות המשיח כהר ענק הממלא את כל הארץ (דניאל ב:35).

העידן המשיחי יהיה זמן של ברכה שאין שני לה. התנ'ך צופה ששלטון המשיח יביא לשלום עולמי (ישעיהו י'א 6-7; מיכה ד' 3), צדק (ישעיהו י'א 3-4), אחדות (ישעיהו י'א 10), שפע (ישעיהו ל'ה:1). –2), ריפוי (ישעיהו ל'ה:5–6), צדקה (ישעיהו ל'ה:8) ושמחה (ישעיהו ל'ה:12). הענווים יזכו להגנה וכבוד (מתי ה':5; תהילים ל'ז:11). אנשים יידעו ויכבדו את ה': כי תמלא הארץ ידיעת ה'אָדוֹןכמו המים מכסים את הים (ישעיהו יא, ט). חטא ומרד במלך ייענשו מיד ובצדק מושלם (ישעיהו י'א 3–5; זכריה י'ד 16–19).

העידן המשיחי יהיה זמן של שיקום פיזי של כדור הארץ. הקללה על פני האדמה תוסר במהלך שלטון המשיח, ושגשוג ויופי יתפשטו: המדבר והארץ הצחיחה ישמחו; המדבר ישמח ותפרח. כמו הכרכום, הוא יפרוץ לפריחה; הוא ישמח מאוד ותצעק מרוב שמחה (ישעיהו ל'ה:1–2; ראה י'א:6–9; ל'ה:7).

תפקיד ישראל בעידן המשיח

במהלך הממלכה המשיחית, דבריו של פאולוס יתגשמו: כל ישראל ייוושע (רומים יא:26). ישראל תיאסף שוב לארץ המובטחת, אשר תגיע סוף סוף לגבולות הגיאוגרפיים שנובאו זה מכבר (ירמיהו ל'א 1-14; עמוס ט 11-15; יהושע א 4). ישראל תחווה ממלכת דוד המתחדשת, גדולה ומפוארת מאי פעם, שלא תיעקר שוב (עמוס ט, 15). תיעלם חלוקת ישראל ויהודה, והעם יתאחד (ירמיהו ג, יח). עם ישראל ייהנה משיקום רוחני ומחברה אמיתית עם אלוהים (ישעיהו ב:3; ל'ה:17; זכריה יג:9; מלאכי ג:3–4).

פולחן בעידן המשיח

עבודת ה' תהיה טהורה בעידן המשיחי. יחזקאל 40-46 מתאר מקדש שמידותיו גדולות יותר מכל מקדש שנראה עד כה בירושלים, ואנו מאמינים שזהו מרכז הפולחן בתקופת הממלכה המשיחית. ישעיהו מצביע על מקדש זה כיעד לכל אומות העולם: באחרית הימים הר ה'אָדוֹןבית המקדש יוקם כגבוה ההרים; יתנשא מעל הגבעות וכל הגויים יזרמו אליו (ישעיהו ב,ב). המתפללים יבקשו באמת ובתמים את ה' לאמר בוא נעלה אל הראָדוֹן, למקדש אלוהי יעקב. ילמד אותנו דרכיו למען נלך בנתיביו (ישעיהו ב, ג). גם נבואת יחזקאל מצביעה על כך שיוקרבו קורבנות בבית המקדש בן המילניום הזה (יחזקאל ל'ג:13–27); אלה יהיו שונים מקורבנות הפסיפס בכך שהם יזכרו את מותו של ישו במקום לצפות אותו.

סיכום

התנ'ך מלא בנבואות המצביעות על ישוע כמשיח המובטח. בנוסף, היא נותנת תקווה לזמן עתידי עלי אדמות שבו ישוע יסדר את הדברים וישלוט בצדק ובשלום. אויב נשמתנו, השטן, לא יוכל לפעול במהלך הזמן הזה. האדון ישוע יעשה מה שאף מלך, שליט או ממשלה לא הצליחו לעשות מעולם: להביא שלום עלי אדמות (ראה ישעיהו ט':6 ולוקס ב':14).

Top