מהו פתגם בתנ'ך?

מהו פתגם בתנ'ך? תשובהבעוד שניתן לשאול שאלות רבות ולענות עליהן על ספר משלי התנ'ך, בירור ההגדרה המדויקת של פתגם, כולל צורתו, מטרתו ופרשנותו, קשה למדי! חוקרים שהתמסרו כפרמיולוגים, או תלמידי פתגמים, מתווכחים על הגדרות שונות של מהו פתגם. לחוקרי המקרא יש הצלחה טובה יותר, כשהם מגבילים את ההגדרה לפתגמי המקרא.

הפרמיולוג ארצ'ר טיילור טען בעבודתו המכוננת, הפתגם , שרק תכונה בלתי ניתנת להדבקה אומרת לנו שהמשפט הזה הוא פתגמי ושהוא לא. רבים מנצלים את התכונה הבלתי ניתנת להעברתם על ידי הפיכת הגדרותיהם לפתגמים בעצמם, כגון משפטים קצרים הנשאבים מניסיון ארוך או שנינות של אחד וחוכמתם של רבים. בתוך הטקסט המקראי, תיאורים אלה בהחלט ישימים.הגדרה טובה של פתגם מקראי היא אמירה קצרה המבטאת אמת כללית לחיים מעשיים ואלוהיים. המילה המתורגמת בעברית באה ממילת שורש שמשמעותה להיות כמו; לפיכך, ספר משלי מלא בהשוואות המראות לנו כיצד תמונות שונות ממחישות את אמיתות החיים הבסיסיות. מטרת פתגם היא להציג חוכמה בפורמט קצר ובלתי נשכח. פתגמים הם פשוטים אך עמוקים. רבים עוסקים בשגרה אך מבהירים את המציאות העמוקה ביותר של החיים. המקרא מתייחס לפתגמים כאל אמירות של חכמים (משלי כ'ד, כ'ג) ולאמירות וחידות של חכמים (משלי א, ו).מאחר שספר משלי הוא חלק מספרות החוכמה של המקרא, ראוי לפרש את תוכנו אחרת מאשר, נניח, תיאור היסטורי. פתגמים אינם בהכרח להילקח מילולית, והם אינם הבטחות; אלא, הם הכרה במציאות משותפת. למשל, מי שיאמר לאשמים 'אתה חף מפשע' יקלל על ידי עמים ויוקיע על ידי עמים (משלי כ'ד, כ'ד). ניסיון רב אומר לנו שלפעמים שופט מושחת דווקא יקבל יותר כוח ויוקרה, במקום לקלל אותו. אבל מקרים כאלה הם היוצא מן הכלל, לא הכלל. נקודת הפתגם היא שבאופן כללי, שופטים המאפשרים לאשמים להיענש יראו כלא צודקים וכפגיעה בחברה.

ישנם פתגמים בתנ'ך שנמצאים מחוץ לספר משלי עצמו, גם בברית הישנה וגם בברית החדשה. בברית החדשה, ישוע הוא אמן ההוראה במשלים, אשר נוכל להתייחס אליהם כצורת פתגם מורחבת. הוא גם אמר הרבה אמירות נאמנות שהפכו לפתגמים נפוצים: הפנו את הלחי השנייה, עברו את הקילומטר השני, לא לתת ליד שמאל שלכם לדעת מה יד ימין שלכם עושה, להטיל פנינים לפני חזירים, לשרת שני אדונים, להסיר כתם אבל להתעלם. להיכנס לעין, וכמובן, כלל הזהב. ניתן לטעון שאמירותיו של ישוע הן הקורפוס הבודד והנפוץ ביותר של יצירות כאלה בעולם כיום, בין השאר בגלל התרגום הקיים בכל מקום של התנ'ך, ובגלל הערך והחוכמה של דבריו של ישוע.Top