מהו סיכום מהיר של כל אחד מ-66 ספרי התנ'ך?

תשובהלהלן סיכומים מהירים של 66 ספרי התנ'ך:

הברית הישנה:בראשית - אלוהים בורא את היקום ומעצב בני אדם בצלמו שלו ומציב אותם בסביבה מושלמת. בני האדם מורדים באלוהים ומאבדים את גן העדן שלהם. המרד נהיה כה גרוע עד שאלוהים מחסל את האנושות במבול, אך הוא שומר באדיבות על נח ומשפחתו. בהמשך, אלוהים בוחר ומברך את משפחתם של אברהם, יצחק ויעקב (או ישראל) ומבטיח להם ארץ לצאצאיהם הרבים. דרך המשפחה הזו אלוהים מתכנן להביא מושיע כדי ליישב את העולם החוטא לעצמו.סֵפֶר שֵׁמוֹת - בני ישראל, החיים כעת במצרים, נאלצים לעבדות. אלוהים מכין בן ישראל בשם משה להוביל את העם לחירות. המלך סולד מלשחרר את העבדים, ולכן אלוהים שולח סדרה של מכות על המצרים. משה מוליך את בני ישראל דרך ים סוף, שאלוהים חולק עבורם בנס, ועד להר סיני. חנו בסיני, בני ישראל מקבלים את תורת האל, כולל עשרת הדיברות. התורה היא הבסיס לברית בין אלוהים לאנשים שהוא הציל, עם ברכות מובטחות לציות. העם מבטיח לקיים את הברית.

סֵפֶר וַיִקְרָא - בתורה, אלוהים מקים מערכת קורבנות לכפר על החטאים וסדרה של חגים לקיים ישראל כימי פולחן. אלוהים נותן למשה תוכניות למשכן, אוהל שבו ניתן להקריב את הקורבנות ואלוהים ייפגש עם עמו. אלוהים מציין שהטקסים והטקסים של המשכן יהיו בפיקוח משפחתו של אהרון, אחיו של משה.מספרים - בני ישראל מגיעים לגבול כנען, הארץ שאלוהים הבטיח קודם לכן לאברהם. אבל העם בעקבות משה מסרב להיכנס לארץ, בשל חוסר אמונתם ופחדם מיושבי כנען. כמשפט, אלוהים מוסר את בני ישראל לנדודים במדבר במשך 40 שנה, עד שהדור הכופר ילך לעולמו ודור חדש יתפוס את מקומם. אלוהים מקיים את עמו הסורר עם אמצעים מופלאים לאורך כל ימיו במדבר.

ספר דברים - הדור החדש של בני ישראל מוכן כעת להשתלט על הארץ המובטחת. משה נושא שורה של נאומים אחרונים, בהם הוא חוזר על תורת אלוהים ומבטיח שיום אחד אלוהים ישלח נביא נוסף שמזכיר את כוחו ומשימתו של משה רבנו. משה מת במואב.

יהושע - יורשו של משה, יהושע, מוביל את בני ישראל מעבר לנהר הירדן (שנפרד בנס על ידי אלוהים) ואל כנען. אלוהים מפיל את העיר יריחו בהפלת חומותיה. יהושע מוביל את העם במסע מוצלח לכיבוש כנען כולה. עם כמה יוצאי דופן, בני ישראל נשארים נאמנים להבטחתם לקיים את בריתם עם אלוהים, ואלוהים מברך אותם בניצחונות צבאיים. לאחר כיבוש הארץ, מחלקים בני ישראל את כנען לשטחים נפרדים, ומעניקים לכל אחד משבטי ישראל נחלה מתמשכת.

שופטים - יהושע מת, וכמעט מיד, האנשים מתחילים להתרחק מהאלוהים שבירך אותם. במקום לגרש את כל תושבי הארץ, הם מאפשרים לחלק מהכנענים לשרוד, ובני ישראל מתחילים לעבוד את האלים של הכנענים. נאמן לתנאי הברית, אלוהים שולח אויבים לדכא את עמו. הסבל שהם סובלים גורם להם לחזור בתשובה, ואלוהים מגיב בשליחת מנהיגים לגייס את העם ולהביס את האויבים, ולהביא שוב שלום לארץ. מחזור זה חוזר על עצמו מספר פעמים בטווח של כ-300 שנים.

רות - בתקופת השופטים רעב פוגע בארץ, ואיש בית לחם מוציא את משפחתו מישראל לגור במואב. שם, הוא ושני בניו מתים. אלמנתו, נעמי, חוזרת לישראל יחד עם אחת מכלותיה, מואבית בשם רות. בחזרה בבית לחם, שתי הנשים מתמודדות עם קשיים, ורות אוספת את האוכל שהיא יכולה על ידי הלקט בשדה שעורה בבעלותו של אדם בשם בועז. בועז שם לב לרות, והוא נותן לה עזרה נוספת. מאחר שבועז קשור לבעלה המנוח של נעמי, יש לו הזדמנות חוקית לפדות את רכוש המשפחה ולהקים יורש על שם המנוח. רות מבקשת מבעז לעשות בדיוק את זה, ובועז מסכים. הוא מתחתן עם רות ורוכש את הרכוש שהיה שייך לנעמי. בועז ורות הופכים לסבא וסבתא של המלך הגדול של ישראל, דוד.

שמואל א' - כמענה לתפילה, שמואל נולד לאישה עקרה, אשר מקדישה לאחר מכן את בנה הקטן למשכן. שמואל גדל על ידי השופט והכוהן הגדול, אלי. בשלב מוקדם, שמואל מתחיל לקבל מסרים מאלוהים ונודע כנביא. לאחר מותו של אלי, סמואל הופך לשופט האחרון של ישראל. העם דורש מלך שיהפוך אותם ליותר דומים לעמים אחרים. שמואל מייעץ שלא, אך ה' מורה לשמואל להיעתר לבקשתם. שמואל מושח את שאול למלך הראשון. שאול מתחיל טוב, אך עד מהרה הוא מתחיל לפעול בגאווה ולהתעלם מצוויו של אלוהים. אלוהים דוחה את שאול כמלך ומורה לשמואל למשוח אדם אחר שיתפוס את מקומו של שאול: אותו אדם הוא דוד, שנבחר בעודו בצעירותו. דוד מתפרסם בישראל בהריגת הלוחם הפלשתי גוליית, ושאול מתקנא עד כדי טירוף. המלך מתחיל לרדוף אחרי דוד, שחייו נתונים בסכנה מתמדת כשהוא מוצא מקלט במדבר. אנשים נאמנים לדוד מתאספים אליו. שמואל מת, ולאחר מכן, שאול ובניו נהרגים בקרב עם הפלשתים.

2 שמואל - דוד מוכתר למלך על ידי בני שבטו ביהודה, והם הופכים את העיר חברון לבירת יהודה. לאחר מלחמת אזרחים קצרה, מתאחדים כל שבטי ישראל בהנהגתו של דוד, בחירתו של אלוהים. הבירה מועברת לירושלים. אלוהים מבטיח לדוד שבן שלו ישלוט על כס המלכות לנצח. דוד מבקש ללכת לפי רצון האל, ואלוהים מברך את דוד בניצחונות על אויבים זרים. למרבה הצער, דוד נופל בחטא הניאוף ומנסה לכסות על חטאו על ידי הרג בעלה של האישה. אלוהים פוסק את ביתו של דוד, והצרות מתחילות. בתו של דוד נאנסת על ידי אחיה למחצה, אשר נהרג לאחר מכן על ידי אבשלום, עוד אחד מבניו של דוד, כנקמה. אבשלום זומם אז להפיל את דוד ולעלות על כס המלכות. הוא זוכה לעוקבים, ודוד והנאמנים לו נאלצים לברוח מירושלים. אבשלום נהרג בסופו של דבר בקרב, ודוד חוזר הביתה בצער. לקראת סוף ימיו, דוד לא מציית לאלוהים ועורך מפקד של העם, חטא שבגינו אלוהים שולח משפט על האומה.

מלכים 1 - דוד המלך מת. בנו שלמה תופס את כס המלכות, אך אחיו אדוניה מאתגר אותו על כך. לאחר ניסיונות חוזרים ונשנים לגזול סמכות מאחיו, אדוניהו מוצא להורג. שלמה המלך מבורך על ידי אלוהים בחוכמה רבה, עושר וכבוד. הוא מפקח על בניית המקדש בירושלים ומקדיש אותו לה' בטקס גדול. בהמשך החיים, שלמה נוטש את דרך הצדק ומשרת אלים אחרים. לאחר מותו של שלמה, בנו רחבעם תופס את כס המלכות, אך בחירותיו המטופשות מובילות למלחמת אזרחים, והעם שבור לשניים. רחבעם נשאר מלך ממלכת הדרום, ואדם בשם ירבעם מוכתר למלך עשרת השבטים שמצפון. שני המלכים נוהגים בעבודת אלילים. במהלך השנים, שושלת דוד בממלכה הדרומית מייצרת מדי פעם מלך אלוקים; אולם רוב המלכים רשעים. את הממלכה הצפונית מובילים סדרה בלתי פוסקת של שליטים רשעים, ביניהם עובד האלילים אחאב ואשתו איזבל, שבתקופת שלטונם אלוהים שולח בצורת להעניש את ישראל, יחד עם נביא אדיר, אליהו, כדי להפנות את העם לאלוהים.

2 מלכים - אליהו מתורגם לגן עדן, ואלישע תופס את מקומו כנביא אלוהים בישראל. יהוא הופך למלך ישראל ומחסל את שושלת המשפחתיות המרושעת של אחאב. ביהודה, בתו של אחאב הופכת למלכה ומנסה להרוג את כל יורשי דוד, אך היא נכשלת. מלכים רשעים שולטים בשני העמים, למעט ביהודה, של כמה רפורמים כמו חזקיהו ויאשיהו. עבודת האלילים העיקשת של ישראל ממצה לבסוף את סבלנותו של אלוהים, והוא מביא את האשורים נגדם כדי לכבוש את עם ישראל. מאוחר יותר, אלוהים מביא את הבבלים נגד יהודה כמשפט, וירושלים חרבה.

1 דברי הימים - אילן יוחסין עוקב אחר עם אלוהים מאדם ועד שנות המלכות, תוך התמקדות במשפחתו של דוד. שאר הספר מכסה חלק ניכר מאותו חומר כמו שמואל א' ו-ב', עם דגש על חיי דוד.

2 דברי הימים - ספר זה מכסה כמעט את אותו חומר כמו מלכים א' ו-ב', עם דגש על שושלת דוד ביהודה. הספר מתחיל בבניית המקדש בפיקודו של שלמה, והוא מסתיים בחורבן בית המקדש על ידי הבבלים, בהכרזה, בפסוקים האחרונים, שהמקדש ייבנה מחדש.

עזרא — לאחר 70 שנות שבי בארץ זרה, רשאים בני יהודה לחזור למולדתם כדי לבנות מחדש. צאצא של דוד בשם זרובבל, יחד עם כמה כוהנים, מתחיל לבנות מחדש את בית המקדש. התנגדות פוליטית לבנייה מחדש מאלצת עצירת הבנייה למשך כ-15 שנה. אבל אז נמשכת העבודה, בעידודם של שני נביאים, חגי וזכריה. כ-57 שנים לאחר השלמת המקדש, מגיע עזרא הסופר לירושלים, ומביא עמו כ-2,000 איש, ביניהם כוהנים ולויים לשרת בבית המקדש. עזרא מגלה שהעם היושב ביהודה חטא, והוא קורא לעם לחזור בתשובה וחזרה לתורת ה'.

נחמיה - כ-14 שנים לאחר הגעתו של עזרא לירושלים, נודע לנחמיה, מושל המלך בפרס, כי חומות ירושלים במצב של הרס. נחמיה נוסע לירושלים ומפקח על בניית חומות העיר. מתנגדים לו אויבי היהודים, שמנסים לסכל את העבודה בטקטיקות שונות, אך החומה גמורה בברכות האל בזמן כדי לקיים את חג הסוכות. עזרא קורא את ספר התורה ברבים, ואנשי יהודה מתמסרים מחדש למלא אחריו. ספר נחמיה מתחיל בעצב ומסתיים בשירה ובחגיגה.

אסתר - כמה יהודים גולים בחרו שלא לחזור לירושלים ונשארו בפרס במקום זאת. קסרקסס, מלך פרס, בוחר למלכה החדשה שלו אישה צעירה בשם אסתר. אסתר היא יהודייה, אך היא שומרת בסוד את מוצאה האתני בהוראת בן דודה מרדכי, שגידל אותה. פקיד בכיר בממלכה, אדם בשם המן, זומם רצח עם נגד כל יהודי הממלכה, והוא מקבל את רשות המלך לבצע את תוכניתו - לא הוא ולא המלך בידיעה שהמלכה יהודיה. באמצעות סדרה של אירועים מנוהלים אלוהיים, בתזמון מושלם, המן נהרג, מרדכי זוכה לכבוד, והיהודים ניצלים, כאשר אסתר המלכה היא גורם מרכזי בכל זה.

עבודה - צדיק בשם איוב סובל מסדרה של טרגדיות איומות שלוקחות את עושרו, משפחתו ובריאותו. גם אחרי שאיבד הכל, איוב לא מקלל את אלוהים. שלושה חברים באים להתנשא עם איוב, אבל בסופו של דבר הם אומרים את דעתם על המצב, ומקדמים את הרעיון שאלוהים מעניש את איוב על חטא סודי כלשהו. איוב מכחיש כל חטא מצידו, אך בכאבו הוא זועק לאלוהים לתשובות - הוא סומך על אלוהים, אבל הוא גם רוצה שאלוהים יסביר את עצמו. בסופו של דבר, אלוהים מופיע ומציף את איוב בכבודו, בחוכמתו ובעוצמתו. אלוהים מחזיר את הונו, בריאותו ומשפחתו של איוב, אך התשובה ל למה איוב סבל אלוהים אף פעם לא עונה.

תהילים - אוסף שירים זה כולל הלל לאדון, קריאות של נזקקים, הערצה סגידה, קינות, הודיה, נבואה וכל קשת הרגשות האנושית. חלק מהשירים נכתבו לאירועים ספציפיים, כמו נסיעה למקדש או הכתרת מלך חדש.

פתגמים - אוסף של תורות מוסר ומצוות כלליות על החיים, ספר זה מכוון לאלה המחפשים חוכמה. הנושאים כוללים אהבה, מין, נישואים, כסף, עבודה, ילדים, כעס, מחלוקת, מחשבות ומילים.

קוֹהֶלֶת - איש מבוגר חכם המכנה את עצמו המטיף מתפלסף על החיים, מסתכל אחורה על מה שלמד מחוויותיו. המטיף, לאחר שחי בנפרד מאלוהים, מספר על חוסר התוחלת שבנתיבים שונים ללא מוצא. שום דבר בעולם הזה לא מספק: עושר, הנאה, ידע או עבודה. בלי אלוהים במשוואה, הכל הבל.

שיר שלמה - מלך ועלמה צנועה מביעים אהבה ומסירות זה לזה באמצעות החיזור שלהם, מה שמוביל להשלמת הנישואים משמחת ומאשרת בליל הכלולות. השיר ממשיך לתאר כמה מהקשיים שעמם מתמודדים החתן וכלתו בחייהם הזוגיים, ותמיד חוזרים לכמיהה שיש לאוהבים זה לזה ולכוחה הנצחי של האהבה.

ישעיהו - ישעיהו נקרא כנביא ביהודה ומביא את הודעותיו של אלוהים לכמה מלכים. אלוהים מכריז על משפט נגד יהודה על צביעותם הדתית. לאחר מכן, הנביא מעביר הודעות אזהרה לאומות אחרות, כולל אשור, בבל, מואב, סוריה ואתיופיה. למרות כל הכעס של אלוהים על עמו ביהודה, הוא מציל את ירושלים בנס מהתקפה של האשורים. ישעיהו חוזה את נפילת יהודה בידי בבל, אבל הוא גם מבטיח שיקום לארצם. ישעיהו מביט עוד יותר קדימה אל המשיח המובטח, שיוולד מבתולית, יידחה על ידי עמו וייהרג בתהליך נשיאת עוונותיהם - אולם המשיח, עבד ה' הצדיק, ישלוט בעולם גם מירושלים. בממלכה של שלום ושגשוג.

ירמיהו - ירמיהו, שחי בתקופת פלישת בבל ליהודה, מנבא את ניצחונה של בבל על יהודה, מסר שמביא לו צער רב מהמלכים הגאים ונביאי השקר בירושלים. ירמיהו קורא ללא הרף לעם אלוהים לחזור בתשובה, והוא זוכה להתעלמות קבועה ואף נרדף. באמצעות ירמיהו, אלוהים מבטיח שיום אחד יקים ברית חדשה עם ישראל. הנביא חי כדי לראות את נפילת ירושלים וחוזה ששבי העם בבבל יימשך 70 שנה.

יְלָלָה - בשיר אקרוסטיק ארוך ירמיהו בוכה על חורבן ארץ יהודה. החרפה והבושה של עמו של אלוהים הם מכריעים, ונראה שהכל אבוד. אולם אלוהים צודק במשמעתו, והוא רחום בכך שאינו משמיד את האומה הסוררת לחלוטין; אנשי אלוהים עדיין יראו את החמלה של אלוהים.

יחזקאל - זהו ספר נבואות שנכתב בבבל על ידי יחזקאל, כומר שהפך לנביא. יחזקאל עוסק בסיבת משפטו של אלוהים נגד יהודה, שהיא עבודת אלילים והחרפה שהביאה יהודה על שם אלוהים. יחזקאל כותב גם על משפט נגד עמים אחרים, כמו אדום, עמון, מצרים ופלשת, ונגד העיר צור. אז מבטיח יחזקאל שיקום מופלא של עם אלוהים לארצם, בנייה מחדש של בית המקדש ושלטון אלוהים על כל אומות הארץ.

דניאל - כאדם צעיר, דניאל נלקח בשבי לבבל, אך הוא ושלושה חברים נשארים איתנים לצווי האדון, ואלוהים מברך אותם בכבוד ובדרגה גבוהה באימפריה הבבלית. אמנם יש להם אויבים: שלושת חבריו של דניאל נזרקים לכבשן אש, ודניאל לגוב של אריות, אבל אלוהים שומר על חייהם בכל מקרה ומעניק להם עוד יותר כבוד. דניאל שורד את הפלת בבל וממשיך להתנבא לתקופת האימפריה הפרסית. נבואותיו של דניאל מרחיקות לכת, מנבאות במדויק את עלייתם ונפילתם של עמים רבים ואת שלטונו הקרוב של מלך אלוהים הנבחר, המשיח.

הושע - המשימה של הושע היא לקרוא לישראל לחזור בתשובה, שכן אלוהים מוכן לשפוט אותם על שחיתותם ועבודת האלילים. בהוראת אלוהים, הושע מתחתן עם אישה שבוגדת בו, ואז הוא חייב לגאול אותה מזנות. החוויה העגומה הזו היא המחשה לניאוף הרוחני של ישראל ולעובדה שאלוהים אוהב עדיין רודף אחריהם כדי לגאול אותם ולהשיבם למקומם הראוי.

יואל - יואל שר ביהודה בתקופת בצורת ומכת ארבה, אירועים שהם סימנים למשפט אלוהים על האומה. יואל משתמש בפסק הדין הנוכחי כדי להצביע לעם על השיפוט העתידי, העולמי של יום ה', והוא קורא לכולם לחזור בתשובה. ההבטחה האחרונה של יואל היא שה' ישכון עם עמו בציון ויביא ברכה גדולה לארץ המשוקמת.

עמוס - עמוס מתחיל בהכרעת דין בין היתר נגד דמשק, צור, אדום ועזה. הנביא נוסע צפונה מיהודה לישראל כדי להזהיר את העם הזה ממשפטו של אלוהים. הוא מפרט את חטאיהם ומרחיב את הזמנתו של אלוהים לחזור בתשובה ולסלוח. לאחר חורבן ישראל, מבטיח ה', יהיה זמן של שיקום.

עובדיה - מבתיהם המאובטחים לכאורה, הכרוכים בסלע, שמחו האדומים על נפילת יהודה, אבל עובדיה מביא את המסר המפכח של אלוהים: גם אדום תיכבש, וזאת ללא תיקון. אנשי אלוהים יהיו המנצחים האולטימטיביים.

יונה - יונה, נביא בישראל, מקבל הוראה מאלוהים ללכת לבירת אשור נינוה כדי להתנבא נגדה. יונה לא מציית, מנסה להתרחק מנינוה, אבל אלוהים מיירט אותו בים. יונה נזרק מעל הסיפון ונבלע על ידי דג גדול. בבטן הדג יונה חוזר בתשובה, והדג יורק אותו בחזרה על אדמה יבשה. כאשר יונה מתנבא בנינוה, האשורים משפילים את עצמם לפני אלוהים וחוזרים בתשובה, ואלוהים לא מביא עליהם דין. יונה כועס על כך שאלוהים סלח לאנשים שהוא שונא, ואלוהים מנמק עם נביאו העיקש.

מיכה - בסדרה של שלושה מסרים, מיכה קורא ליהודה וגם לישראל לשמוע את דבר ה'. הוא מתנבא לבוא גזר דין על שתי הממלכות וחוזה את מלכות אלוהים המבורכת, הנשלטת על ידי מלך שייוולד בבית לחם. מיכה מסיים את ספרו בהבטחה שכעס אלוהים יתהפך ושעם אלוהים ישוב.

נחום - נבואתו של נחום נוגעת לחורבן נינוה. נחום נותן את הסיבות לכך ומבטיח את משפטו של אלוהים על העם הזה שפעם הטיל אימה על שאר העולם. בניגוד למשפט אלוהים נגד ישראל, למשפט נגד נינוה לא תהיה הפוגה, והחורבן לא יגרור שיקום.

חבקוק - הנביא שואל את אלוהים על משהו שהוא לא יכול להבין: דהיינו, איך אלוהים יכול להשתמש בבבלים המרושעים כדי להעניש את עמו של אלוהים עצמו, יהודה. ה' עונה בכך שהוא מזכיר לחבקוק את ריבונותו ונאמנותו וכי בעולם הזה יחיה הצדיק באמונה.

צפניה - צפניה מזהיר מפני יום ה' הקרוב, נבואה שהתגשמה, בחלקה, על ידי הפלישה לבבל, ובאופן רחוק יותר, באחרית הימים. גם עמים אחרים מלבד יהודה מוזהרים מפני גזר הדין הקרוב, כולל פלשת, מואב, כוש ואשור. ירושלים נקראת לחזור בתשובה, והספר מסתיים בהבטחה מאלוהים להחזיר את עמו לחסד ולתפארת.

חגי — חגי חי ומטיף בתקופת זרובבל וזכריה. שיקום המקדש החל, אך התנגדות אויביהם של היהודים עצרה את העבודות במשך כ-15 שנה. חגי מטיף סדרה של ארבע דרשות כדי לדרבן את האנשים לחזור לעבודה כדי שניתן יהיה להשלים את בית המקדש.

זכריה — בן זמנם של חגי וזרובבל, זכריה מעודד את בני ירושלים לסיים את בנייתו מחדש של בית המקדש, יצירה שדעכה כ-15 שנה. שמונה חזיונות מתייחסים לתוכנית המתמשכת של אלוהים עבור עמו. מובטח משפט על אויבי ישראל, יחד עם ברכות ה' על עמו הנבחר. נכללות כמה נבואות משיחיות, המנבאות את ביאת המשיח, את סבלו ואת תהילתו הכובשת בסופו של דבר.

מלאכי - מלאכי שרת את ישראל שלאחר הגלות, קורא לעם אלוהים לחזור בתשובה. הנביא מגנה את חטאי הגירושין, הבאת קורבנות טמאים, מניעת מעשר וחילול שם אלוהים. הספר, והברית הישנה, ​​מסתיימים בתיאור יום ה' ובהבטחה שאליהו יבוא לפני אותו יום נורא.

עדות חדשה:

מתיו - שירותו של ישוע המשיח מוצג מנקודת המבט שישוע הוא בן דוד ובכך המלך החוקי לשלוט מכסא ישראל. ישוע מציע את המלכות לעמו, אך ישראל דוחים אותו כמלך וצולבים אותו. ישוע קם שוב ושולח את תלמידיו לכל העולם כדי להכריז על תורתו.

סימן - שירותו של ישוע המשיח מוצג מנקודת המבט שישוע הוא משרתו הישר של אלוהים. ישוע מציית לרצון האב ומקיים את כל מה שהוא נשלח לעשות, כולל למות למען חוטאים ולקום מחדש מהמתים.

לוק - שירותו של ישוע המשיח מוצג מנקודת המבט שישוע הוא בן האדם שבא להציל את העולם כולו. ישוע מראה את אהבת אלוהים לכל מעמדות האנשים, ללא הבדל גזע או מין. הוא נבגד שלא בצדק, נעצר ונרצח, אבל הוא קם שוב.

ג'ון - שירותו של ישוע המשיח מוצג מנקודת המבט שישוע הוא בנו של אלוהים. ישוע מדבר באריכות על טבעו ועבודתו ועל נחיצות האמונה, והוא מוכיח שהוא הבן של אלוהים באמצעות סדרה של ניסים פומביים. הוא נצלב וקם שוב.

מעשים - המשך זה לחיי המשיח עוקב אחר שירות השליחים בעקבות עלייתו של ישוע. רוח הקודש מגיעה למלא ולהעצים את חסידיו של ישוע, שמתחילים להטיף את הבשורה בעיצומה של הרדיפה הגוברת. פאולוס, אויבם לשעבר של הנוצרים, מומר ונקרא על ידי המשיח כשליח. הכנסייה מתחילה בירושלים, מתרחבת לשומרון ומתפשטת לעולם הרומי.

הרומאים - מסכת תיאולוגית זו, שנכתבה על ידי פאולוס באחד ממסעות המיסיון שלו, בוחנת את צדקת אלוהים וכיצד אלוהים יכול להכריז על חוטאים אשמים כצדיקים בהתבסס על קורבנו של ישוע המשיח. לאחר שהוצדקו באמונה, המאמינים חיים בקדושה לפני העולם.

א' לקורינתים - הכנסייה בקורינתוס רצופה בבעיות, והשליח פאולוס כותב כדי לתת להם את הוראותיו של אלוהים כיצד להתמודד עם סוגיות שונות, כולל חטא ופילוג בכנסייה, נישואים, עבודת אלילים, מתנות רוחניות, תחיית המתים העתידית וההתנהגות. של פולחן ציבורי.

2 קורינתיים - הבעיות בכנסייה בקורינתוס טופלו ברובן, ופאולוס כותב את המכתב הזה כדי לעודד אותן, להסביר את מתנת האהבה שהוא אוסף לנוצרים ביהודה, ולהגן על השליחים שלו מפני מבקרים שמתבטאים נגדם. אוֹתוֹ.

גלאטים - מורי שקר חדרו לכנסיות בגלטיה, והציעו בטעות שיש להוסיף מעשי חוק (במיוחד ברית מילה) לאמונה במשיח כדי שהישועה תהיה אמיתית. במונחים לא ברורים, פאולוס מגנה את התערובת של חוק וחסד, ומראה שישועה וקידוש הם כולם של חסד. ישועת המשיח שחררה אותנו. אנו מסתמכים על עבודתה של הרוח, לא על עבודתנו.

אפסיים - הישועה באה בחסד באמצעות אמונה במשיח, ולא על ידי מעשינו שלנו. החיים שנותן ישוע, ליהודי וגוי כאחד, מביאים ללב חדש ולהליכה חדשה בעולם הזה. הכנסייה היא הגוף של ישו, ונישואים הם תמונה של ישו ושל הכנסייה. אלוהים סיפק שריון רוחני כדי לנהל קרב רוחני.

פיליפינים - כתיבת מכתב זה מכלא רומי, פול מודה לכנסייה בפיליפאי על מתנת האהבה ששלחו לו. בשורת המשיח מתקדמת בעולם, למרות הקושי, והנוצרים יכולים לשמוח על כך. אנו מתבקשים להצניע את עצמנו כפי שעשה המשיח, להיות מאוחדים וללחוץ לעבר המטרה של נחת רוח לאלוהים בכל דבר.

קולוסים - למרות מה שמורי שקר עשויים לטעון, ישוע המשיח הוא המושיע, האדון והבורא של כל הדברים. בו, כל המאמינים נעשים חיים ושלמים; הם אינם צריכים להיכנע לתקנות מעשה ידי אדם או למנדטים של חוק הברית הישנה. החיים החדשים שיש לנו במשיח ישפיעו על מערכות היחסים שלנו עם בני זוג, הורים, ילדים, אדונים ומשרתים.

1 תסלוניקים - פאולוס סוקר את תחילתה של הכנסייה בסלוניקי, והוא משבח אותם על אמונתם האיתנה. מעודדים את המאמינים לחיות חיים טהורים ולשמור על התקווה שישוע ישוב. כאשר ישו יגיע שוב, הוא יקים לתחייה מאמינים שמתו ויעולל את אלה שעדיין חיים כדי להיות איתו לנצח. יבוא יום ה' אשר יביא למשפטו של העולם הזה.

2 תסלוניקים - הכנסייה של סלוניקי סובלת מרדיפות, וכמה מאמינים תוהים אם יום האדון כבר הגיע. פאולוס מבטיח להם שמה שהם חווים אינו משפטו של אלוהים. לפני שיגיע היום הנורא הזה, חייב להיות מרד עולמי, סילוקו של המעכב, ועלייתו לשלטון של איש הפקרות. אבל אלוהים ישמור על ילדיו. עד לזמן שבו ישוב ישוב, המשיכו לעשות מה שנכון.

1 טימותי - טימותיוס, הכומר של הכנסייה באפסוס, הוא הנמען של מכתב זה מאת פאולוס. כומר חייב להיות מוסמך מבחינה רוחנית, לעמוד על המשמר מפני תורת שקר, להתפלל, לדאוג לאלו שבכנסייה, להכשיר מנהיגים אחרים, ומעל לכל להטיף נאמנה את האמת.

2 טימותי - במכתב המאוד אישי הזה בסוף חייו, פאולוס מעודד את טימותיוס להחזיק באמונה, להתמקד במה שחשוב באמת, להתמיד בזמנים מסוכנים ולהטיף את דבר אלוהים.

טיטוס - טיטוס, משגיח על כנסיות באי כרתים, מתפקידו למנות זקנים בכנסיות שם, ולוודא שהגברים מוכשרים מבחינה רוחנית. עליו להיזהר ממורים שקר, להימנע מהסחות דעת, לדמות את החיים הנוצריים, ולצוות לכל המאמינים לעסוק במעשים טובים.

פילימון - במכתב קצר זה לפילמון, מאמין בקולוסאה, השליח פאולוס מפציר בו להראות את אהבת המשיח ולהתפייס עם עבד בורח וגנב. לפי החוק הרומי, העבד עלול לעמוד בפני עונש חמור, אך פאולוס דוחק בחסד למען ישו. פילימון צריך לקבל את פני העבד שלו בחזרה לבית, לא כעבד עכשיו אלא כאח אהוב במשיח.

עברים — יש חברי כנסייה יהודים שמתפתים לחזור להלכה היהודית. מחבר האיגרת הזו מפציר בהם לא להסתכל אחורה אלא לעבור לבגרות רוחנית מלאה, באמונה. ישוע המשיח טוב יותר ממלאכים וטוב יותר ממשה, והוא סיפק קורבן טוב יותר, כהונה טובה יותר וברית טובה יותר מכל דבר בברית הישנה. לאחר שעזבנו את מצרים, עלינו להיכנס לארץ המובטחת, לא להמשיך לשוטט ללא מטרה במדבר.

ג'יימס - בספר מעשי מאוד זה, ג'יימס מראה כיצד נראית האמונה שחיו בה. נכון, אמונה מושיעה תשפיע על חיי התפילה שלנו, על המילים שלנו, על תגובתנו לניסיונות ועל היחס שלנו לזולת.

1 פיטר - השליח פטרוס כותב למאמינים הנרדפים באסיה הקטנה, פונה אליהם כאל נבחרי אלוהים, גולים מפוזרים (פטרוס א':1). הוא מזכיר להם את חסדו של אלוהים, מבטיח להם את ביתם השמימי, מלמד אותם להפגין קדושה, מדריך אותם על יחסי אישות ומעודד אותם כשהם מתמודדים עם סבל.

2 פיטר - כאשר מותו מתקרב, פטרוס כותב את הכנסיות, קורא להן ללכת בעקבות דבר אלוהים, לזהות ולהימנע ממורי שקר ולחיות בקדושה כשהם ממתינים לביאתו השנייה של המשיח.

1 ג'ון - אלוהים הוא אור, אהבה ואמת. אלה שבאמת שייכים למשיח יחפשו שיתוף עם נגאלו; ללכת באור, לא בחושך; להתוודות על חטא; לציית לדבר אלוהים; אוהב את אלוהים; לחוות דפוס פוחת של חטא בחייהם; להפגין אהבה לנוצרים אחרים; ולחוות ניצחון בהליכתם הנוצרית.

2 ג'ון - החיים הנוצריים הם איזון של אמת ואהבה. איננו יכולים לנטוש את האמת בשם האהבה; גם אנחנו לא יכולים להפסיק לאהוב בגלל רעיון לא מכוון של שמירה על האמת.

3 ג'ון - שני גברים מנוגדים: גאיוס, המראה את מחויבותו לאמת ולאהבה באמצעות הכנסת אורחים; ודיוטרפס, שמראה את זדון וגאוותו דרך חוסר הכנסת אורחים.

ג'וד - המסר של הבשורה לא ישתנה. אבל יש גברים שמנסים לסלף את המסר וללמד דוקטרינות כוזבות כדי להועיל לעצמם ולהוביל אנשים שולל. יש להתנגד לגברים האלה באמת.

הִתגַלוּת - ישוע הוא אדון הכנסייה, והוא יודע את מצבו של כל גוף מאמינים מקומי. קץ הימים יסומנו על ידי עלייה ברשעות, עליית ממשלתו החד-עולם של האנטיכריסט וזעם השטן נגד אנשי אלוהים עלי אדמות. אלוהים שופך את חמתו על עולם מרדן וחסר תשובה בסדרה של פסקי דין שמתגברים בהתמדה בחומרה. לבסוף, הכבש של האל חוזר לארץ עם צבאות השמים, מביס את כוחות הרשע המוצבים נגדו ומקים את ממלכת השלום שלו. השטן, האנטיכריסט והרשעים בכל עידן מושלכים לאגם האש, בעוד חסידיו של המשיח יורשים שמים חדשים וארץ חדשה.

Top