מהי המשמעות של איי בתנ'ך?

תשובהאיי היה מקום במרכז כנען. הוא מוזכר לראשונה בתנ'ך בראשית יב, ח כמקום שבו חנה אברם במהלך מסעו אל הארץ שהבטיח אלוהים בבראשית יב, א: לך מארצך, עמך ובית אביך אל הארץ אשר אראה לך. . כשהגיע אברם לעי, הוא בנה מזבח וקרא בשם ה'. השם אל ה פירושו ערימת חורבות (יהושע ח:28).

לפי יהושע ז:2, עי הייתה עיר כנענית שנמצאת כשני מיילים מזרחית לבית אל (יהושע י:1). חורבות העיר שוכנות כעת מתחת לאתר הארכיאולוגי המודרני א-תל במדרון המוביל מעמק הירדן לבית אל. איי בולטת בהיותה זירת תבוסה ישראלית משפילה כאשר העיר הקטנה איי ניתבה את בני ישראל וגרמה לשלושה תריסר הרוגים. ההפסד בעאי נבע מחטאו של עכן (יהושע ז:1–5). בניגוד ישיר לציווי ה' לא לשמור דבר לעצמם מהעיר המרושעת יריחו (יהושע ו, יט), שמר עכן חלוק, מאתיים שקל כסף ומט זהב של חמישים שקל והסתיר הכל ב חור שהוא חפר בתוך האוהל שלו. עכן שמר את גניבתו בסוד עד שהובסו ישראל בעאי. אלוהים גילה ליהושע את הסיבה לתבוסה זו, ועכן, משפחתו וכל מה שהיה בבעלותו הושמד בפקודת אלוהים (יהושע ז':25–26).לאחר שהחטא טוהר מהמחנה ועכן נענש, אלוהים נתן ליהושע ניצחון על איי (יהושע ח:1–29). לאחר שהוציאו את אנשי העי אל מחוץ לעיר וארבו להם, תפסו לוחמי ישראל את המלך והביאו אותו אל יהושע (יהושע ח, כג), ששפד אותו והותיר את גופתו לראווה בציבור כעדות לניצחון הגדול של ישראל על העם. אויבי ה'. גופתו של מלך העי נותרה תלויה עד הערב, ואז היא הושלכה בשער העי ונערמה בסלעים (פסוק כ'ט). לאחר שטעמו לראשונה תבוסה נוראה ב-Ai עקב חטא נסתר, למדו ישראל על כוחו של טיהור החטא מקרבם כדי שה' יוכל להילחם עבורם (ראה יהושע כג, ג).אזור העי הפך לחלק מהארץ שניתנה לשבט בנימין בחלוקת הארץ המובטחת (עזרא ב, כ'ח). איי הייתה העיר הכנענית השנייה שנכבשה על ידי ישראל בכיבוש הארץ המובטחת, כשהראשון היה הניצחון הגדול בקרב יריחו.

הנביא ישעיהו מזכיר איי שנבנה מחדש בישעיהו י':28, וקורא לו עיאת.Top