מהי משמעותו של עמק אחור בתנ'ך?

תשובהעמק עכור, השוכן מצפון-מערב ליריחו בגבול הצפוני של שבט יהודה, הוא המקום שבו הוציאו בני ישראל להורג את עכן ובני ביתו. אחור פירושו צרות, סבל או טאבו ומרמז על סוג חמור של צרות. כדי להבין כיצד קיבל עמק הצרה את שמו, נפנה לספר יהושע ולסיפור חטאו של עכן.

לאחר שישראל חוו ניצחון גדול בקרב יריחו, עכן, בן שבט יהודה, לא ציית ישירות לצו ה' ושמר לעצמו חלק מהשלל מיריחו. אלוהים ציווה על כל השלל להתקדש ליהוה (יהושע ו':17–19).לאחר מכן נלחמה ישראל נגד איי, עיר חלשה בהרבה מיריחו, אך הקרב הסתיים בהשפלה ותבוסה איומה (יהושע ז':2–5). ה' גילה ליהושע את הסיבה לכך שישראל הפסידו בקרב: כעסו של אלוהים התעורר בגלל מעשה אי הציות של עכן (יהושע ז':10-23). עכן, מטריד ישראל, הביא צרה על כל העם: ישראל חטאו; הם הפרו את בריתי אשר צויתי אותם לשמור. הם לקחו כמה מהדברים המסורים; גנבו, שיקרו, שמו אותם ברכושם (פסוק יא).ישראל עמדו אשמים לפני אלוהים בגלל חטא עכן. רק אדם אחד פעל בחוסר ציות, אבל כל ישראל קיבלו אחריות. מדוע שאלוהים אשם בכל העם על עבירה של אדם אחד? כי ישראל היה עם אחד בה'. כיום, ילדיו של אלוהים הם גוף אחד בישוע המשיח. אנחנו שייכים זה לזה, אנחנו צריכים זה את זה, ומעשינו משפיעים זה על זה (הראשונה לקורינתים יב:12). לחטאו של עכן הייתה השפעה עמוקה על כל הקהילה שכן החטא שלנו היום משפיע על כל גופו של המשיח.

פשעו של עכן היה מעשה האי-ציות הראשון שתועד לאחר שישראל חצתה את הירדן, ומותו היה העונש האלוהי הראשון בארץ החדשה. אלוהים הבהיר שהשחיתות במשפחתו מזיקה והרסנית. הוא לא יסבול חוסר ציות. היה צורך לזהות, לשפוט ולנקות את החטא, והעונש בעמק אחור היה חמור.עכן ומשפחתו נסקלו למוות ונשרפו בעמק עכור: ולקח יהושע עם כל ישראל את עכן בן זרח, את הכסף, את הגלימה, מטילי הזהב, את בניו ובנותיו, את בהמתו ואת חמוריו. צאן, אוהלו וכל אשר לו, עד עמק עכור. אמר יהושע: 'מדוע הבאת עלינו את הצרה הזאת? ה' יביא עליך היום צרה.' אז רגו אותו כל ישראל, ואחרי שסקלו את השאר, שרפו אותם. מעל עכן ערמו ערימת סלעים גדולה, שנותרה עד היום. וַיִּסְבֵּב יְהוָה מִכַּעַם הַחָזָף. לכן המקום הזה נקרא מאז עמק עכור (יהושע ז':24–26).

לאחר שטופל חטאו של עכן, ה' פנה מכעסו, והעם הוחזר לטובתו. מאוחר יותר, עמק עכור, זירת צרת ישראל, נקרא דלת תקווה לעם המשוקם העתידי: שם אחזיר לה את כרמיה, ואהפוך את עמק עכור לדלת של תקווה. שם תענה כמו בימי נעוריה, כמו ביום עלייתה ממצרים (הושע ב, טו).

כאשר הקשר עם האדון משוחזר, יש תקווה לעתיד. צרות העבר מתהפכות ומוחלפות בברכות: שרון יהפוך למרעה לצאן, ועמק עכור למנוחה לבקר, לעמי מבקשי (ישעיהו ל'ה, י).

Top