מהי מתנת הרחמים הרוחנית?

תשובהבדרשת ההר של ישוע, אחת משמחות הברכה ברוך הם הרחמנים: כי הם יקבלו רחמים (מתי ה':7). רחמים הם מה שאנו מבטאים כאשר אנו מובלים על ידי אלוהים להיות רחמנים בעמדות שלנו, במילים ובמעשינו. זה יותר מתחושת אהדה כלפי מישהו; זו אהבה שנחקקה. הרחמים מבקשים לענות על צרכיהם המיידיים של אחרים ולהקל על סבל, בדידות ואבל. רחמים מטפלים במשברים פיזיים, רגשיים, פיננסיים או רוחניים בשירות נדיב, הקרבה עצמית. הרחמים היא אלופת השפלים, העניים, המנוצלים והנשכחים ולעתים קרובות פועלת למענם.

דוגמה טובה לרחמים נמצאת במתי 20:29–34: כאשר ישוע ותלמידיו עזבו את יריחו, קהל גדול הלך אחריו. שני עיוורים ישבו לצד הדרך, וכששמעו שישוע עובר על פניו, הם צעקו, 'אדוני בן דוד, רחם עלינו!' הקהל נזף בהם ואמר להם לשתוק, אבל הם צעקו הכל. הרם יותר, 'אדוני בן דוד, רחם עלינו!' ישוע עצר וקרא להם. 'מה אתה רוצה שאני אעשה בשבילך?' הוא שאל. 'אדוני', הם ענו, 'אנחנו רוצים את ראייתנו.' ישוע ריחם עליהם ונגע בעיניהם. מיד קיבלו את ראייתם והלכו אחריו. שימו לב שהעיוורים קשרו רחמים לא עם רגש אלא עם פעולה. הבעיה הפיזית שלהם הייתה שהם לא יכלו לראות, אז מבחינתם, מעשה הרחמים היה התערבותו של ישו כדי להחזיר את הראייה שלהם. רחמים הם יותר מתחושה; זה תמיד מלווה בפעולה.למתנה זו יש יישום מעשי של שירות פעיל, כמו גם אחריות לעשות זאת בעליזות (רומים י'ב:8). בנוסף, כולנו נקראים להיות רחמנים. ישוע אומר במתי 25:40 שכל מה שעשית למען אחד מהפחות מבין האחים והאחיות האלה, עשית בשבילי. מתי 5:7 מבטיח רחמים לאלה הרחמנים כלפי אחרים. כחוטאים מתים ועיוורים מבחינה רוחנית, מצבנו אינו טוב יותר משני העיוורים במתי 20. כשם שהם היו תלויים לחלוטין בחמלתו של ישו כדי להחזיר את ראייתם, כך אנו תלויים בו שיראה לנו את רחמיו ויעניק לנו את רחמיו. ישועה (תהלים ל'ה, ז). הבנה בסיסית זו שתקוותנו תלויה ברחמיו של ישו בלבד ולא בשום זכות שלנו צריכה לעורר אותנו ללכת בעקבות הדוגמה של ישו לשירות החמלה ולהראות רחמים לאחרים כפי שהראו לנו.Top