מה הסיפור של אבנר ויואב?

תשובהלאחר מותו של שאול המלך, לקח אבנר (מפקד צבא שאול) את בנו של שאול איש-בושת והמליך אותו על אזורי ישראל הנקראים גלעד, אשורי ויזרעאל, אפרים ומנשה (שמואל ב', ט). איש-בושת היה אז בן 40 ומלך שנתיים (שמואל ב ב, י).

באותה תקופה כיהן דוד כמלך על שבט יהודה בחברון, עיר בדרום ישראל. אנשי דוד ואנשי אבנר נלחמו זה בזה בקרב. לאחר כשנתיים האשים המלך איש-בושת את אבנר בשכב עם פילגשו של שאול (שמואל ב' ג' ז'). אבנר כעס על האשמת השווא והבטיח להסגיר את כל ישראל לדוד (שמואל ב ג, ח–י).אבנר נפגש עם דוד ועשה הסכם להביא את כל עם ישראל לשליטתו של דוד. לאחר מכן, יואב, מפקד צבא דוד, בא לפני דוד והאשים את אבנר בשקר. לדברי יואב, אבנר רק חיפש דרכים להביס את דוד. ללא רשותו של דוד, איתר יואב את אבנר ורצח אותו (שמואל ב' ג':26–27). אולם מעשה זה היה יותר ממעשה של נאמנות כביכול לדוד. יואב ביקש לנקום את מות אחיו עשהאל בידי אבנר (שמואל ב ב:19–23).דוד גרם לכל עמו להתאבל והכריז שאין לו שום קשר למותו של אבנר. יואב פעל בכוחות עצמו. אולם כאשר שמע איש-בושת כי אבנר מת, הוא וכל ישראל נסערו. שני אנשים בשם רכב ובענה הגיעו לביתו של איש-בושת בערך בלהט היום. המלך איש-בושת שכב על מיטתו בצהריים. וַיָּבֹאוּ שָׁם, כָּל-הַבַּיִת, כְּאִלּוּ לְהַקְרִיב חִטָּה, וְדָקְרוּ בְבַטְנוֹ (שמואל ב' ד:5–6). לאחר מכן כרתו המתנקשים את ראשו של איש-בושת וחמקו משם (שמואל ב' ד, ז).

רקב ובענה הביאו את ראש איש-בושת אל דוד בתקווה לשכר. במקום זאת, דוד הוציא אותם להורג, כי הרגו איש חף מפשע בביתו ובמיטתו (שמואל ב' ד, יא). דוד גם נתן פקודה לקבור את ראש איש-בושת בקבר אבנר בחברון.סדרת אירועים מזעזעת זו סללה לדוד את הדרך לעבור מהנהגת שבט יהודה למלך על כל ישראל. למרות האלימות סביבו, דוד נותר חף מפשע מדם יריביו. לאחר רציחתם של איש-בושת ואבנר, נשאר דוד בחברון חמש שנים נוספות עד שבאו אליו זקני ישראל וכרתו ברית להקים אותו כמלך על כל ישראל (שמואל ב' ה, א-ה). באותה תקופה כבשו דוד ואנשיו את ירושלים, והפכו אותה לבירת ישראל ולעיר דוד. דוד שלט מירושלים לשארית 40 שנותיו כמלך.

Top