מהו עמק ההכרעה (יואל ג' י'ד)?

תשובהיואל ג' 14 אומר, המונים, המונים, בעמק ההכרעה! כי קרוב יום ה' בעמק ההכרעה. אוונגליסטים רבים שאבו מקטע זה כדי לאתגר את הקהל לקבל החלטה עבור המשיח. אחרים רואים בעמק ההכרעה הזה זמן של דין שבו ה' חורץ את גורל האומות. איזה זה? הזמנה או נבואת אבדון?

ההקשר של יואל 3 מבהיר שזהו זמן שבו אלוהים שופט את הארץ. פסוק ב' אומר, אקבץ את כל העמים והורדתם אל עמק יהושפט. ואבוא למשפט עמם שם, בשם עמי ונחלתי ישראל. עמק יהושפט זהה לעמק ההכרעה. יהושפט פירוש יהוה שופט; ההחלטה המתקבלת בעמק היא של אלוהים, לא של ההמונים. מיקומו המילולי, הגיאוגרפי, של עמק זה הוא ככל הנראה בקעת קדרון בצד המזרחי של ירושלים.המוקד של יואל 3 הוא ביום האדון העתידי. זמן זה יכלול כינוס העמים (פסוק ב), פסק דין ברשע (פסוק יג), ומאותות אסטרונומיים (פסוק 15). נבואת עמק ההכרעה של יואל מוצאת את מקבילתה בשיח הזיתים של ישוע ובשיפוטם של הכבשים והעיזים (מתי כ'ה:31-46).מיד לאחר נבואת המשפט, יואל עובר לתיאור שלטונו האלפי של האל, פרק זמן מילולי של 1,000 שנה שלאחר הצרה. במהלך המילניום ישו שולט כמלך מירושלים. חלק מהפרשנים טוענים שהאלף הוא פיגורטיבי, אך קטעים רבים, כולל יואל 3:18-21, מתארים את הזמן הזה בפירוט רב. יתר על כן, התגלות 20:1-7 מתייחסת ל-1,000 שנים שש פעמים. נראה שאלוהים רוצה שנדע שממלכת המילניום היא תקופת זמן מילולית.

בסופו של דבר, עמק ההכרעה ביואל ג':14 אינו עוסק בבחירת בני האדם אם ללכת אחרי המשיח או לא; זה אלוהים המוסר את החלטתו בפסק הדין בתום הצרה. רשע יטופל בנחישות, במהירות ובצדק. הלל את ה' על הבטחתו לסדר את הכל יום אחד ולהיות מקלט לעמו (יואל ג':16).Top