מהי זונת בבל / מסתורין בבל?

תשובהההתגלות 17:1-2 אומר לנו, אז בא אחד משבעת המלאכים שהיו להם שבע הקערות ודיבר איתי ואמר לי, 'בוא, אני אראה לך את משפטה של ​​הזונה הגדולה היושבת על מים רבים, עם אשר מלכי הארץ זנו ויושבי הארץ השתכרו מיין זנותה.' התגלות יז:5 ממשיכה ואומרת, ועל מצחה נכתב שם: תעלומה בבל הגדולה. אמם של הזונות ותועבות האדמה. מי זו הזונה של בבל ומהי בבל המסתורין?

ההתגלות 17:3 נותן את התיאור הזה: ואז נשא אותי המלאך ברוח אל המדבר. ראיתי שם אשה יושבת על בהמה ארגמנית שהייתה מכוסה בשמות חילול הקודש והייתה לה שבעה ראשים ועשר קרניים. החיה המוזכרת בפסוק זה היא אותה חיה כמו בהתגלות פרק יג, א, וראיתי חיה יוצאת מן הים. היו לו עשר קרניים ושבעה ראשים, ועל קרניו עשרה כתרים, ועל כל ראש שם לשון הרע. החיה בהתגלות פרק 13 מובנת כמתייחסת לאנטיכריסט, איש הפקרות (תסלוניקים ב':3-4; דניאל ט':27). אז, הזונה של בבל, באשר היא, קשורה קשר הדוק עם האנטיכריסט של סוף הימים.העובדה שהזונה מבבל מכונה תעלומה פירושה שאיננו יכולים להיות בטוחים לחלוטין באשר לזהותה. עם זאת, הקטע נותן לנו כמה רמזים. ההתגלות 17:9 מסבירה, זה מצריך מחשבה עם חוכמה. שבעת הראשים הם שבע גבעות שעליהן יושבת האשה. פרשנים רבים קושרים את הקטע הזה עם הכנסייה הרומית-קתולית מכיוון שבעת העתיקה, העיר רומא הייתה ידועה כעיר על שבע גבעות מכיוון שיש שבע גבעות בולטות המקיפות את העיר. עם זאת, פסוק 10 ממשיך ומסביר ששבע הגבעות מייצגות 7 מלכים או ממלכות, חמש מהן נפלו, אחת כזו ואחת שעתידה לבוא. לכן, 'זונת בבל' אינה יכולה להתייחס אך ורק לרומא. ההתגלות 17:15 מספרת לנו, ואז אמר לי המלאך: 'המים שראית, היכן שיושבת הזונה, הם עמים, המונים, עמים ושפות.' לזונה של בבל תהיה השפעה עולמית גדולה על אנשים ואומות. פסוקים 10-14 מתארים סדרה של שמונה ולאחר מכן עשרה מלכים המזוהים עם החיה. לזונת בבל תהיה בזמן מסוים שליטה על המלכים הללו (התגלות י'ז:18), אך בשלב מסוים המלכים יסתובבו בה וישמידו אותה (התגלות י'ז:16).אז, האם ניתן לפתור את תעלומת הזונה של בבל? כן, לפחות חלקית. הזונה של בבל היא מערכת עולמית רעה, הנשלטת על ידי האנטיכריסט, במהלך הימים האחרונים לפני שובו של ישוע. לזונה של בבל יש גם קונוטציות דתיות - ניאוף רוחני כשהחיה היא המוקד של מערכת דתית חסרת אלוהים של סוף הימים.

Top