מהי חוכמת שלמה?

תשובהחכמת שלמה, הנקראת גם ספר החוכמה, היא אחד מספרי האפוקריפים. אחרים בקבוצה כוללים אסדרות 1 ו-2, טובית, יהודית, קהלת, ברוך, אגרת ירמיהו, תפילת מנשה ו-1 ו-2 מקבים. רוב ספרי האפוקריפים מקובלים על הכנסייה הקתולית ונכללים בתנ'ך הקתולי. הספרים האפוקריפיים/דברים הקנוניים מלמדים דברים רבים שאינם נכונים ואינם מדויקים היסטורית. הכנסייה הרומית-קתולית הוסיפה רשמית את האפוקריפים/דאוטו-קנוניקלים לתנ'ך שלהם במועצת טרנט באמצע שנות ה-1500 לספירה, בעיקר בתגובה לרפורמציה הפרוטסטנטית. אף אחד מהספרים האפוקריפיים לא נכלל בקאנון הכתובים.

חלקם האמינו שחכמת שלמה נכתבה על ידי שלמה המלך, למרות ששמו לא מופיע בשום מקום בטקסט. עם זאת, הכנסייה המוקדמת דחתה את מחברו של שלמה; כתב יד עתיק הידוע בשם שבר מוראטורי מתייחס לחוכמת שלמה כאילו נכתבה על ידי חבריו של שלמה לכבודו. מקובל היום, אפילו על ידי הכנסייה הקתולית, ששלמה לא כתב את הספר, שראשיתו במאה ה-1 או ה-2 לפני הספירה, מאות רבות לאחר מותו של שלמה.בעוד שלמה כתב רבות על נושא החוכמה במשלי ובקהלת, הוא מעולם לא העלה אותה למעמד של חלק מהאלוהות, פילוסופיה שנמצאה ב'חכמת שלמה'. הספר מתייחס לחוכמה במונחים שהתנ'ך שומר למשיח, באומרו, היא [החכמה] היא השתקפות של אור נצחי, מראה ללא רבב של עבודתו של אלוהים, ודמות של טובו (חכמה ז':26). ספר העברים שומר תשבחות כאלה לבן האלוהים, שהוא זוהר תהילתו של אלוהים והייצוג המדויק של הווייתו (עברים א':3). אפילו יותר מבזה, חוכמה ט':18 אומרת שהישועה היא מעשה של חוכמה, בעוד שהכתובים ברורים שהישועה היא על ידי אמונה, מתנת אלוהים למי שהוא קורא להם, מצדיק ומקדש (אפסים ב':8-9; הרומים. 8:30). למעשה, אם האדם היה תלוי בחוכמתו לישועה, היינו אבודים לנצח ללא תקווה כי הבלתי-נגאלים מתים בעוולות ובחטאים (אפסים ב':1–4) ודעתם חשוכה (אפסים ד':18; א' לקורינתים ב' 14) ולבם רמאי ורשע נואש (ירמיהו יז:9).הספרים האפוקריפיים מקובלים על הכנסייה הקתולית משום שרבים מהספרים מלמדים דוקטרינות קתוליות שאינן עולות בקנה אחד עם התנ'ך, כולל תפילה למתים, בקשה למרים להתערב עם האב, סגידה למלאכים ומתן נדבה ככפרה לחטאים. חלק ממה שאומרים האפוקריפים/דברים הוא נכון ונכון. עם זאת, בשל השגיאות ההיסטוריות והתיאולוגיות, יש לראות בספרים, לרבות 'חכמת שלמה', מסמכים היסטוריים ודתיים ניתנים לשגיאה, ולא כדבר האל המוסמך בהשראתו.

Top