מה זה ציון?

תשובה



תהילים 87:2–3 אומר, ה' אוהב את שערי ציון / יותר מכל שאר בתי יעקב. / נאמרו עליך דברים מפוארים / עיר אלהים. לפי הפסוק הזה, צִיוֹן הוא שם נרדף ל עיר האלוהים , וזה מקום שאלוהים אוהב. ציון זה ירושלים. הר ציון הוא הגבעה הגבוהה שעליה בנה דוד מצודה. הוא נמצא בצד הדרום מזרחי של העיר.




המילה צִיוֹן מופיע יותר מ-150 פעמים בתנ'ך. זה בעצם אומר ביצור ויש לו את הרעיון להיות מורם כאנדרטה. ציון מתוארת הן כעיר דוד והן כעיר האלוהים. ככל שהתנ'ך מתקדם, המילה צִיוֹן מתרחב בהיקפו ומקבל משמעות נוספת, רוחנית.

האזכור הראשון של ציון בתנ'ך הוא שמואל ב' 5:7: דוד כבש את מבצר ציון - שהיא עיר דוד. ציון הייתה במקור מבצר יבוסי עתיק בעיר ירושלים. לאחר כיבוש המבצר על ידי דוד, הפכה ירושלים לנחלת ישראל. שם נבנה ארמון המלוכה, וציון/ירושלים הפכה למושב השלטון בממלכת ישראל.



כששלמה בנה את בית המקדש בירושלים, המשמעות של צִיוֹן התרחב עוד יותר כדי לכלול את אזור המקדש (תהלים ב':6; ל'ח:2, 11–12; 132:13). זו הפירוש המצוי בנבואת ירמיהו ל'א ו' בוא נעלה לציון אל ה' אלוקינו. בברית הישנה צִיוֹן משמש כשם לעיר ירושלים (ישעיהו ל'ט), לארץ יהודה (ירמיה ל'א, יב), ולעם ישראל בכללותו (זכריה ט, יג).



המילה צִיוֹן משמש גם במובן תיאולוגי או רוחני בכתובים. בברית הישנה צִיוֹן מתייחס באופן ציורי לישראל כעם האלוהים (ישעיהו 60:14). בברית החדשה, צִיוֹן מתייחס למלכותו הרוחנית של אלוהים. לא הגענו להר סיני, אומר השליח, אלא להר ציון ולעיר אלוהים חיים, ירושלים השמימית (עברים יב, כב). פטרוס, מצטט את ישעיהו כ'ח:16, מתייחס למשיח כאבן הפינה של ציון: ראה, אני מניח אבן בציון, אבן פינה נבחרת ויקרה, ומי שבוטח בו לעולם לא יתבייש (פטרוס א' ב': 6).

הר ציון כאזור גיאוגרפי הוא כיום מרכז מחלוקות רבות. התנ'ך ברור שיום אחד, ציון תהיה נחלתו הבלעדית של האדון ישוע, וציון - האומה והעיר - תוחזר. התעורר, התעורר, / התלבש בכוחך, ציון; / תלבש את בגדיך היפים / ירושלים עיר הקודש; / למען ערלים וטמאים / לא יבוא עוד בכם (ישעיהו ל'ב, א). וַיָּבֹאוּ בְּנֵי עוֹשְׂכֶיךָ יִשְׁתָּחוּ לִפְנֶיךָ; / כל המבזים אותך ישתחוו לרגליך / ויקראו לך עיר ה' / ציון קדוש ישראל (ישעיהו ל'ד).

Top