מה היה בעל פעור בתנ'ך?

תשובהבעל פעור, או בעל פעור, היה אל מקומי שסגדו לו על ידי המואבים. כאשר היו בני ישראל, בעקבות משה לארץ המובטחת, בסביבת פאור, חלקם נפלו לעבודת אלילים ועבדו לבעל פעור. כתוצאה מחטאם, נשפטו אנשי ישראל על ידי אלוהים.

סיפורו של בעל פעור מתחיל כאשר בלאק, מלך המואבים, שכר את בלעם, נביא לשכיר, לקלל את ישראל. בלק ראה את ההתקדמות והעוצמה של ישראל וניסה לעשות משהו שיעצור אותם. בלעם לקח את הכסף אך לא הצליח לקלל את ישראל כי ה' לא נתן לו לעשות זאת. בלעם נפגש אז עם מלך מואב ועבר בתנועות קבלת דבר מאלוהים; בכל פעם (שבע פעמים בסך הכל) בסופו של דבר בירך את ישראל במקום לקלל אותם (מספרים 23–24). בזמן האורקל השלישי, בלעם ובלעק צפו במחנה ישראל ממקום שנקרא פאור (מדבר כ'ג:28). בסוף הניסיון השביעי קיבל בלאק סוף סוף את ההודעה שבלעם לא יקלל עבורו את ישראל.במדבר כ'ה אנו מוצאים שנשות מדין החלו לפתות את אנשי ישראל לחטא מיני ולהקריב קורבן לאלוהיהם. מכיוון שאלי האלילים היו לרוב אלי פוריות, הפולחן כלל לעתים קרובות מעשים מיניים. האירוע מתועד במדבר כ'ה, א-ג: בזמן ששהו ישראל בשיטים, החלו הגברים להתמכר לאי-מוסריות מינית עם נשים מדיין, שהזמינו אותן לקורבנות לאלוהיהם. האנשים אכלו את סעודת הקורבן והשתחוו לפני האלים הללו. וַיַּעֲלוּ יִשְׂרָאֵל אֶל-בַּעַל פָּעוֹר. וכעס יהוה בער עליהם. כמשפט נגד חטא בני ישראל, אלוהים שלח מגפה בעם (פסוק 9).לפי במדבר 31:16, הנשים עשו זאת בעצת בלעם. נראה שמכיוון שלא יכול היה לקלל את ישראל, מצא דרך אחרת להגשים את משאלותיו של בלק, ששילם לו. בלעם ידע שאם ניתן יהיה לפתות את בני ישראל לעבודת אלילים, אלוהים בעצמו יקלל אותם.

המילה רע יותר פירושו פשוט פתיחה והוא שם המקום (הר או נקודה בהר) שממנו צפו בלאק ובלעם על מחנה ישראל. משמעות המילה עשויה להיות משמעותית למתן שם המקום או לא. (אולי היה שם פתח מערה או איזשהו מעבר הרים, או אולי המקום נקרא Peor מסיבה אחרת).המילה בַּעַל היא פשוט המילה לאדון, אדון או שליט. הבעל הפך לשם טכני או טכני למחצה לאלי הכנענים. לא היה רק ​​אל אחד בשם בעל, אלא היו הרבה בעלים (רבים אדונים כנעניים). לכן במדבר כ'ה, ג' בנ'ב לא משתמשים בבעל פעור כאילו זה שם פרטי לאל אלא משתמש במונח יותר כתיאור: בעל הפאור, שאפשר גם לתרגם את אדון פעור או אדון. של הפתיחה. רע יותר יכול להתייחס לראש ההר שממנו צפו בלעם ובלעק על ישראל, או שיש לזה קשר למשמעות המילולית של המילה רע יותר (פתיחה), שבהקשר של פולחן כנעני (ובהקשר של מספר כ'ה), יכולה להיות קונוטציה מינית או סקטולוגית. אולי לראש ההר קראו פאור כי שם התקיימו הטקסים המיניים.

בכל מקרה, בעל פעור הוא באמת ה בַּעַל שֶׁל פאור או פשוט אדון פיור, מה שמבדיל את הבעל הזה מכל האחרים. האל המסוים הזה מוזכר שוב במדבר 25:5. אז מדברים במדבר כ'ה:18 על תקרית פיור, שנשמעת כאילו נעשה שימוש בפיאור כשם מקום ולא משהו המבוסס על משמעות המילה.

דברים ד' ג' משתמש בבעל פעור כשם מקום כדי להתייחס למקרה המתועד במדבר כ'ה ובאותו פסוק ככינוי לאל האלילי. ראית בעיניך מה עשה ה' בבעל פעור. השמיד יהוה אלוהיך מקרבך את כל הבאים אחרי בעל פעור. יהושע כ'ב יז מדבר על חטא פעור, והושע ט'י משתמש בבעל פעור כדי להתייחס למקום שבו קרה המקרה הזה: כשהגיעו לבעל פעור, הם התקדשו לאליל המביש ההוא ונעשו שפלים כמו הדבר. הם אהבו. תהילים 106:28 מתייחס גם לבעל פעור: הם חברו את עצמם לבעל פעור ואכלו קורבנות שהוקרבו לאלים חסרי חיים.

אז נראה שפאור ובעל פעור משמשים שניהם כשמות מקומות להתייחס למקום שבו חטאו ישראל בחוסר מוסריות מינית ובעבודת בעל מסוים. הבעל הנדון מכונה בעל פעור. אולי הוא כבר נקרא בשם זה, שכן נראה שהוא אחראי על המקום המסוים הזה, או אולי זה השם שנתנו לו בני ישראל לאחר מעשה.

מכל מקום, אירוע זה בבעל פעור בולט כראשון מני רבים שבהם נפלו ישראל למוסר ולעבודת אלילים, והוא משמש גם אזהרה לנוצרים. הקורינתים היו רגישים במיוחד לפיתוי מסוג זה, שכן העיר קורינתוס הייתה מלאה בעבודת אלילים ובחוסר מוסריות מינית. שאלת האכילה במקדשי אלילים נדונה בתוך הקהילה. למרות שהוא אינו מזכיר את בעל פעור בשמו, פאולוס מתייחס לאותו תקרית ב-1 לקורינתים י':8: אל לנו לבצע אי-מוסריות מינית, כפי שעשו חלק מהם - וביום אחד מתו עשרים ושלושה אלף מהם. בפסוקים 11–14 ממשיך פאולוס ואומר: הדברים הללו קרו להם כדוגמאות ונכתבו כאזהרה עבורנו, שעליהם הגיע שיא הדורות. לכן, אם אתה חושב שאתה עומד איתן, היזהר שלא תיפול! שום פיתוי לא השתלט עליך מלבד מה שמשותף לאנושות. ואלוהים נאמן; הוא לא ייתן לך להתפתות מעבר למה שאתה יכול לשאת. אבל כאשר תתפתה, הוא גם יספק מוצא כך שתוכל לסבול זאת. לכן, חבריי היקרים, ברחו מעבודת אלילים.

דברים רבים השתנו מאז חטא ישראל בבעל פעור, אך הפיתויים הבסיסיים לא השתנו. פיתוי מיני קיים תמיד בחברות מודרניות, ואלילי הכסף, ההנאה, התהילה והחיים הטובים מתחרים גם הם לתפוס את מקומו של האל האמיתי היחיד בלבם של אנשים רבים. גם היום, על הנוצרים להישמר מחטאו של בעל פעור.

Top