מה הייתה המשמעות של מטה אהרון?

תשובהלמטה, או המטה של ​​אהרון, היה חלק חשוב בתוכניתו של אלוהים להוביל את בני ישראל ממצרים ואל הארץ המובטחת. בתרבות הישראלית העתיקה, מוט היה סמל לסמכות. רועים השתמשו במוטות כדי להדריך ולתקן את עדריהם (תהלים כג:4). כאשר אלוהים קרא לרועה משה להוביל את בני ישראל ממצרים, הוא הוכיח את כוחו על ידי ביצוע ניסים באמצעות מטה משה (שמות ד'1–5; במדבר כ':11). אלוהים גם בחר באחיו של משה, אהרון, לעשות ניסים במטה שלו (שמות ז':19; ח':5, 16).

מקל אהרון היה זה שהפך לנחש בחצר פרעה; כאשר גם הקוסמים המצריים הפכו את מטותיהם לנחשים, הנחש שהיה מקל אהרון בלע את שלהם (שמות ז:8–10). זה היה המטה של ​​אהרון שאלוהים השתמש בו כדי להפוך את מי מצרים לדם (שמות ז:19–21). ומטה אהרן הוא שקרא למכות הצפרדעים (שמות ח, ה-ו) והימיות (פסוקים טז-יז). לאחר שמשה ואהרן הוציאו את בני ישראל מהשבי, ייחד אלוהים את אהרן ובניו ככוהנים (שמות כ'ח, א; במדבר יח, א). שאר הלויים היו צריכים לשרת את ה' במשכן, להקריב קורבנות ולשמוע מאלוהים לטובת כל העם.הסיפור המפורסם ביותר על מטה אהרון מתחיל בכך שכמה מהלויים נעשים ממורמרים על הסמכות הנוספת שניתנה למשה ואהרון. במדבר טז, קורח, שהיה גם הוא לוי, חבר עם שניים נוספים, דתן ואבירם, כדי להסית למרד במשה ובאהרון. בפסוק ג' קורח אומר למשה, הלכת רחוק מדי! כל עדת ישראל הופרדה על ידי ה', והוא עם כולנו. איזו זכות יש לך להתנהג כאילו אתה גדול משאר אנשי ה'? בגלל ההתרסה הזו נגד סמכותו של יהוה, אלוהים גרם לכדור הארץ להיפתח ולבלוע את שלושת האנשים הללו ואת משפחותיהם (פסוקים 28–33).עם זאת, במקום להיכנע לאלוהים, מנהיגי השבט האחרים הצטרפו למרד. במדבר טז:41 נאמר, 'אבל למחרת בבוקר שוב החלה כל עדת ישראל למלמל נגד משה ואהרן, לאמר: 'הרגתם את עם ה'!' רצה ה' למחוק את כל החבורה, אבל משה ואהרן נפלו. על פניהם והתחננו בפניו שלא ישמידם. אלוהים התרצה, ובמקום זאת, שלח מגפה בכל הפלוגה של ישראל המורדים; המגפה הרגה 14,700 מהם (פסוק 49).

כדי לשים קץ לתסיסה, אלוהים השתמש שוב במטה של ​​אהרון לנס. אלוהים ציווה על משה לחייב את מנהיג כל שבט ישראל להביא את המטה או המטה שלו אל אוהל מועד, כאשר מטה אהרן מייצג את שבט לוי. כל אחד משנים עשר המנהיגים היה אמור לרשום את שמו על מוטו. ה' אמר למשה, ניצנים ינבטו על המטה השייך לאיש שבחרתי. אז סוף סוף אשים קץ למלמול והתלוננות של האנשים נגדך (מדבר יז:5). הם השאירו את מוטותיהם לפני ה', ובבוקר נבט מטה אהרן, המייצג את שבט לוי, ניצני, פרח והפיק שקדים בשלים (פסוק ח'). המוט של אהרון לא רק הנבט ניצנים; היא הביאה פרחים ופירות, הדגמה ברורה של כוחו של זה שנותן חיים. פסוק 10 אומר, ויאמר ה' אל משה: 'הצב את מטה אהרן דרך קבע לפני ארון הברית כדי לשמש אזהרה למורדים. זה אמור לשים קץ לתלונות שלהם נגדי ולמנוע מקרי מוות נוספים'.העברים ט':4 מספר לנו שמטה אהרן נשאר בארון הברית כעדות לבחירתו של אלוהים ב אהרן ומשה להנהיג את עמו. מוטו של אהרון היה גם תזכורת לכך שאלוהים אינו משלים עם מרד בעצמו או בנציגיו הנבחרים עלי אדמות (הראשונה לקורינתים י':10). אלה הממלמלים, מתלוננים וגורמים לפילוג בגופו של המשיח יש לנזוף (יעקב ה':9; א' טימותיאוס ה':20; ב' טימותיאוס ב':23). תוכניותיו של אלוהים על פני כדור הארץ הן הרבה מעבר לכל בן אדם בודד. הוא רוצה שנעבוד ביחד, באחד, כדי לציית לו ולשקף את תהילתו.

Top