איפה היה דניאל בתקרית כבשן האש בדניאל פרק ג'?

תשובהדניאל ג' מספר את הסיפור המפורסם של שדרך, משך ועבדנגו (או, אם להשתמש בשמותיהם העבריים, חנניה, מישאל ועזריה). שלושת העברים האמיצים נוקטים עמדה נגד מלך בבל, מסרבים להשתחוות לאליל, ומושלכים לכבשן אש בוער. מעניין שדניאל כלל לא מוזכר בסיפור. מדוע שלושת חבריו של דניאל התמודדו עם זעמו של המלך לבדם? איפה היה דניאל בתקופת המשבר שלהם?

הכתוב אינו אומר היכן היה דניאל כאשר המלך נבוכדנצר ניסה להרוג את חבריו של דניאל. יש כמה אפשרויות, כולן ספקולטיביות:1) דניאל, שהיה שליט על כל מחוז בבל ו. . . הממונה על כל חכמיה (דניאל ב:48), נשלח למשימה על ידי נבוכדנצר ולכן לא נכח באירוע המתואר בדניאל ג.2) בגלל קידומו של דניאל ומקומו בחצר המלוכה (דניאל ב:49), נבוכדנצר פטור את דניאל מהציווי להשתחוות לפסל הזהב.

3) דניאל, מחשש שיוצא להורג או לפייס את המלך, השתחווה לפסל הזהב.ניתן בהחלט לדחות אפשרות (3). דבר אחד שאנחנו אומרים בוודאות הוא שדניאל היה לֹא משתחוה לאליל שנבוכדנצר עשה. מי שהתכוון בלבו שלא יטמא את עצמו (דניאל א, ח, כז) לא התכוון לעשות מעשה רשע בוטה כגון עבודת אל שקר. בדניאל 6, דניאל מסכן את חייו פשוט על ידי תפילה. אם דניאל היה מוכן למות על מחויבותו לתפילה, אין סיכוי שהוא היה מפר ישירות את אחת מעשרת הדיברות (ראה שמות כ':4). אופיו ומחויבותו של דניאל היו כאלה שהוא לא יעז לבזות את אלוהים.

האפשרויות (1) ו-(2) שתיהן סבירות, כאשר (1) היא אולי האפשרות הסבירה יותר. ציוויו של נבוכדנצר להשתחוות ולעבוד את הדמות הופנתה לאומות ולעמים מכל שפה (דניאל ג, ד), ונכחו בהקדשה הסרפים, הנגידים, המושלים, היועצים, האוצרות, השופטים, השופטים וכל שאר המחוזות. פקידים (פסוק ג). במילים אחרות, מצוות המלך נראית אוניברסלית, ללא יוצא מן הכלל; כל מי שנמצא בטווח השמיעה של המוזיקה היה צריך להשתחוות ולסגוד לדמות המלך (פסוק 5). התרחיש הסביר ביותר, אם כן, הוא שדניאל נעדר בעסקיו של המלך ולא נכח בהקדשת האליל.

שאלה קשורה היא היכן היו שדרך, משך ועבדנגו במהלך אירועי דניאל 6, כאשר דניאל הושלך לגוב האריות. התשובות האפשריות זהות לאלו המפורטות לעיל, עם שני הסברים נוספים. האחת היא שבזמן אירועי דניאל ו', שדרך, משך ועבדנגו כבר לא היו בחיים. שנית היא ששלושת חבריו של דניאל הפרו את צו המלך והמשיכו להתפלל לאלוהים, אך הם לא נתפסו. המוקד של הסרפים היה בתפיסת דניאל (דניאל ו' יא).

Top