מי עזר לישו לשאת את הצלב?

תשובהלאחר עינויים חסרי רחמים על ידי הרומאים, ישוע נאלץ לשאת את צלבו למקום בו נצלב. בתחילה, ישוע נשא את הצלב שלו (יוחנן 19:17). אבל, בסופו של דבר, כנראה בגלל העינויים הקיצונים שהוא כבר סבל, ישוע לא היה מסוגל עוד לשאת את הצלב שלו. כתוצאה מכך, החיילים הרומאים הכריחו אדם אחר לעזור לישו לשאת את הצלב.

מתיו, מארק ולוקס מזהים כולם את האיש שעזר לישו לשאת את הצלב כשמעון, איש מקירנה (מתי 27:32; מרקוס 15:21; לוקס 23:26). סירנה הייתה עיר עתיקה בלוב, אפריקה. מיקומו הוביל לתיאורים מסורתיים רבים של סיימון כאדם שחור אפריקאי. ייתכן ששמעון היה שחור, אך מכיוון שהכתוב אינו אומר, איננו יכולים להיות בטוחים. סירנה הייתה מושבה יוונית ומרכז תרבותי מרכזי של הפילוסופיה והרפואה היוונית. בעיר הייתה גם אוכלוסייה לא מבוטלת של יהודים ומתגיירים יהודים (ראה מעשי השליחים ב':10).מארק ולוק מוסיפים שסיימון היה בדרכו פנימה מהארץ, ומארק מוסיף עוד שסיימון היה אביהם של אלכסנדר ורופוס. אלכסנדר ורופוס, לפיכך, ודאי היו מוכרים לקוראיו של מארק. מלבד שלושת הפסוקים הללו בבשורות הסינופטיות, שמעון מקירנה לא מוזכר בשום מקום אחר בכתובים.ישנה השערה, המבוססת על מסורת כנסייתית כלשהי, ששמעון מקירין הפך מאוחר יותר לנוצרי - כמה תיאוריות קובעות שהוא כבר היה חסיד של ישו לפני הצליבה - והיה מנהיג בכנסייה המוקדמת. ישנה גם מסורת שהרופוס המוזכר במרקוס ט'ו:21 הוא אותו רופוס המוזכר ברומאים ט'ז:13. אם זה המקרה, אז זה ייתן אמון ברעיון שסיימון ומשפחתו היו בולטים בכנסייה המוקדמת. אבל, שוב, הכתוב בשום מקום לא עושה את הקשר הזה במפורש בין שני הרופוסים.

שמעון מקירין היה האיש שעזר לישו לשאת את הצלב. על כך הוא מונצח בדפי הכתובים. יש לקוות, לאחר שקיבל תקריב קיצוני של הסבל שסבל ישוע בשמנו, גם שמעון מקירנה בא לבטוח בישוע כמושיעו. אולי שמעון נשא את הצלב חלק מהדרך לגולגותא, אבל ישוע נשא את חטאו של שמעון (יוחנן א' ב':2).Top