מי הרג את גוליית, דוד או אלחנן?

תשובההתיעוד של תבוסתו של גוליית ביד דוד נמצא בשמואל א' י'ז. עם זאת, נראה שפסוק בשמואל ב' שם את אלחנן, במקום דוד, כמי שהפיל את גוליית.

הנה מה שברור: שמואל א' יז:50 אומר שדוד הרג את גוליית: אז נצח דוד על הפלשתי בקלע ובאבן; בלי חרב בידו היכה את הפלשתי והרג אותו. הפלשתי בפסוק זה מזוהה כגוליית בפסוק 4.הנה מה שלא כל כך ברור: בתרגומים מסוימים, נראה שמואל ב' כ'א יט מעיד על כך שאלחנן, לא דוד, הוא שהרג את הענק: ושוב הייתה מלחמה עם הפלשתים בגוב, ואלחנן בן יערי-עורגים. , בית לחם, הכה את גוליית הגיתי, שפיר החנית שלו היה כקורת אורג (ESV). גודלו של פיר החנית של גוליית הוא פרט המשותף לשני הקטעים. ההבדל הברור הוא מי הרג את גוליית - האם זה היה דוד או אלחנן?אלא אם דוד ואלחנן הם שמות שונים לאותו אדם - או שהיו שני ענקים בשם גוליית - נראה שהפסוקים הללו סותרים זה את זה. המבהיר את הסוגיה הוא דברי הימים א, כ, ה, שאומר, בקרב אחר עם הפלשתים, הרג אלחנן בן יאיר את לחמי אחיו של גוליית הגיט, שהיה לו חנית עם פיר כמוט של אורג. פסוק זה חוזר על פירוט גודלו של פיר החנית, ואומר בבירור שאלחנן הרג את גוליית אָח , ולא גוליית עצמו.

למה הפער? מדוע אומר שמואל ב' כ'א יט שאלחנן הרג את גוליית? אחת התיאוריות הקיימות היא שאיפשהו בשרשרת העתקת הטקסט, סופר עשה טעות. המילה העברית לאח של נכתבה בצורה לא נכונה, מה ששינה את דקדוק המשפט והוביל למבנה משפט בעייתי עבור הסופר הבא. ניסיונו של הסופר השני לפתור את החידה התחבירית הניב קריאה שהשמיטה את הפרט החשוב של אחיו של גוליית.למרבה המזל, יש לנו את דברי הימים א' 20:5, המכיל את הנוסח העברי הנכון ומודיע לנו, ברמז, שחסרות המילים בשמואל ב' 21:19 האח של . אנחנו יכולים להיות בטוחים שדוד הרג את גוליית. מאוחר יותר הרג אלחנן את אחיו של גוליית.

יתר על כן, ההקשר של שמואל ב' כ'א:19 מבהיר שהוא מתאר אירוע נפרד לחלוטין מרצח גוליית על ידי דוד בשמואל א' י'ז:50. שמואל ב' כ'א:11–14 מציג את הקטע לאחר מותו של שאול, שהיה בחיים כאשר דוד הרג את גוליית (שמואל א' יז:31–39, 55–58). שמואל ב' כ'א:15–17 מציין שאלחנן הרג את גוליית כשדוד היה מלך ישראל, לא כשהיה עבד של שאול המלך.

להסבר מפורט יותר על שגיאת כתיבה סבירה זו, אנו ממליצים על מאמר זה ב מגזין ללימוד התנ'ך .

Top