מי היה אבימלך בספר שופטים?

תשובהאבימלך (נכתב גם אבימלק), אחד מבניו של גדעון, שימש כשופט של ישראל בעקבות משפטו של גדעון. הוא מוזכר לראשונה בשופטים ח:30–31, שם אנו קוראים, [לגדעון] היו שבעים בנים משלו, כי היו לו נשים רבות. גם פילגשו, שגרה בשכם, ילדה לו בן, אשר קרא לו אבימלק. גדעון היה משבט מנשה והוביל את ישראל לניצחון למרות הסיכויים הבלתי אפשריים מבחינה אנושית (שופטים ז). לאחר ניצחון זה התעשר והיו לו כמה נשים, ביניהן פילגש בשכם שהפכה לאמו של אבימלך.

אבימלך ביקש לשלוט על שכם על ידי חיסול כל התנגדותו - כלומר על ידי הריגת כל שאר בני גדעון (שופטים ט, א-ב). כולם נהרגו מלבד בנו הצעיר של גדעון, יותם (פסוק ה). אבימלך הפך אז למלך שכם (פסוק ו').לאחר שהוביל את שכם במשך שלוש שנים, קמה מזימה נגד אבימלך. פרצה מלחמת אזרחים, שהובילה לקרב בעיירה בשם תבז (שופטים ט':50). אבימלך פינה את מנהיגי העיר במגדל והתקרב מתוך כוונה לשרוף את המגדל באש.הטקסט מציין אז, אישה [במגדל] הפילה אבן ריחיים עליונה על ראשו של [אבימלך] וסדקה את גולגולתו. הוא מיהר לקרוא אל נושא השריון שלו, 'שלף את חרבך והרג אותי, כדי שלא יגידו, אישה הרגה אותו.' אז עבדו דרס אותו, והוא מת. כשראו בני ישראל שאבימלק מת, הם הלכו הביתה (שופטים ט:53–55).

אבן ריחיים עליונה הייתה סלע גדול בקוטר של כ-18 סנטימטרים, וזה מה שנחת על ראשו של אבימלך. למרות שהוא שרד את המכה המוחצת, אבימלך ידע שלא יחיה זמן רב. הוא ציווה על נושא השריון הצעיר שלו לגמור אותו למען המוניטין שלו (נוהג שנראה במקומות אחרים בברית הישנה). הצעיר עשה כמצוות, והקרב הסתיים בתבוסה של כוחות אבימלך.אבימלך מציע דוגמה שלילית כיצד מנהיג אמור להשפיע על אחרים. הוא הוביל בכוח, רצח את התנגדותו והנהיג בצורה כזו שאפילו נתיניו ביקשו לעקוף אותו. בניגוד להנהגה החיובית של אביו, אבימלך התמקד ברווח האישי שלו, ופגע ברבים בתהליך.

מעניין לציין שהתייחסות למותו של אבימלך תופיע שנים רבות לאחר מכן בתקופת מלכות דוד. כשהועמד אוריה בחזית הקרב כדי ימות, שלח יואב לדוד הודעה שנאמרה: מי הרג את אבימלק בן ג'רוב-בשת? האם אשה לא הפילה עליו אבן ריחיים עליונה מהקיר, כדי שמת בתבז? (שמואל ב' יא:21). התייחסות זו טומנת בחובה מסר מעשי ורוחני עבור דוד. באופן מעשי, ההפניה ציינה שאבימלך שימש דוגמה לאי התקרבות יתר לקיר במהלך קרב. מבחינה רוחנית, ההתייחסות הצביעה על הפגם של מנהיגות למען הרווח של האדם ולא מתוך שירות לאלוהים.

Top