מי הייתה עדה בתנ'ך?

מי הייתה עדה בתנ'ך? תשובההתנ'ך מזכיר שתי נשים בשם עדה. העדה הראשונה הייתה אשתו של למך ואמם של ג'בל ויובל (בראשית ד' 19–20). היא גם האישה השנייה ששמה בתנ'ך, והראשונה היא חוה (בראשית ג':20).

העדה השנייה הייתה אחת משלוש נשים כנעניות שעשו לקח לנשים (בראשית ל'ו, ב). עדה זו הייתה בתו של אילון החתי והייתה לאם בנו הבכור של עשיו, אליפז (בראשית ל'ו:15). מאליפז בא עמלק, אבי עמלק, אויבי ישראל (במדבר י'ד:45).בדרך כלל, כאשר התנ'ך מזכיר את שמה של אישה, זה בגלל שהיא הייתה משמעותית בתוכניתו של אלוהים המתגלגלת. בתרבויות פטריארכליות עתיקות, נשים נתפסו לעתים קרובות כלא יותר מאשר רכוש יליד בבעלות בעל. אלוהים נתן השראה לסופרים אנושיים לכלול את שמות הנשים באילן היוחסין, מה שהעלה את מעמדן עבור כל מי שיקרא עליהם אחר כך.העדה הראשונה, אשתו של למך, הייתה ראויה לציון משום שהייתה אמו של ג'בל, האב הקדמון של חוואים נוודים. בנה הנוסף שהוזכר, ג'ובל, היה מוזיקאי, וצאצאיו היו ידועים ביצירה ובשליטה בכלי נגינה (בראשית ד':20). בעלה של עדה ביצע רצח, והוא התפאר בפני עדה במעשהו (פסוקים 23-24)

העדה השנייה, אשת עשו, היא משמעותית מכיוון שהיא, כמו נשותיו האחרות של עשו, הייתה מכנען. עובדה זו העיקה קשות על הוריו של עשו, יצחק ורבקה, אשר ציוו על בנם הצעיר יעקב, אל תתחתן עם אישה כנענית (בראשית כ'ח:60).לאחר שיעקב גנב את הבכורה של עשו, רבקה ידעה שהיא חייבת להרחיק את יעקב מאחיו, אז היא השתמשה בנשותיו הכנעניות של עשיו כתירוץ: ואז אמרה רבקה ליצחק, 'אני נגעלת לחיות בגלל הנשים החתיות האלה. אם יעקב ייקח אישה מבין נשות הארץ הזאת, מנשים חיתיות כמו אלה, חיי לא יהיו ראויים לחיות' (בראשית כ'ז:46).

סביר להניח שנשותיהם האחרות של עדה ועשיו הכניסו עבודת אלילים ומנהגים אליליים לחייהם של יצחק ורבקה. יצחק, בן ההבטחה (בראשית יז:16, 19), היה אמור להיות אב לאומה גדולה, עם המופרד לעבודת ה' (בראשית כ'ב:17). היה חשיבות עליונה שבנו הנוסף היחיד, יעקב, לא יתחתן עם השבטים הכנעניים אלא ייקח אישה מבני עמם. יעקב עשה, והוא הוליד את עשרת שבטי ישראל (בראשית ל'ה:11–12, 23–26).

העדה של עשיו מייצגת את הזיהום העולמי שהפשרה מביאה. עשו היה חלש באופי ובמוסר. הוא היה מוכן למכור את מורשת האל שלו תמורת קערת תבשיל (בראשית כ'ה:32–34). והוא נשא נשים כמו עדה שהיו מחוץ לתכנית ה'. חטא זה שיקף את חטאו של סבו אברהם, שגם הוליד ילד מחוץ לתכנית האל. חטא זה גרם לנזק בלתי מבוטל בעולם מאז ומעולם (בראשית טז:3–4; כ'ה:18). וגם בניה ונכדיה של עדה הפכו לאויבי צאצאיו של יעקב. עדה צריכה להוות תזכורת לנו שלהתיידד עם העולם לעולם אינה אופציה עבור עם אלוהים (ראה יעקב ד':4).

Top