מי היה אדוני-בזק?

תשובה



אדוני-בזק הוא שם שפירושו אדון בזק ומוזכר בשופטים א, ה-ז: שם מצאו [אנשי יהודה] את אדוני-בזק ונלחמו בו, והשלימו את הכנענים והפריזים. אדוני-בזק ברח, אך הם רדפו אחריו ותפסו אותו וחתכו לו את האגודלים והאצבעות. ואז אמר אדוני-בזק, 'שבעים מלכים עם האגודלים והבהונות הגדולות שלהם אספו שאריות מתחת לשולחן שלי. עכשיו אלוהים החזיר לי על מה שעשיתי להם.' הביאו אותו לירושלים, והוא מת שם.

השליט האלים הזה הובס על ידי שבט יהודה, בעזרתו של שמעון. החוטפים של אדוני-בזק חתכו לו את האגודלים והאצבעות. לאחר מכן הוא נלקח כאסיר לירושלים שם מת מאוחר יותר. אלוהים לא ציווה במפורש להטיל מום של אדון בזק, אולם המלך עצמו הודה שהמעשה צודק, בהתבסס על יחסו לשליטים אחרים.



העיירה בזק נקראת היום חירבת איבזיק, כפר מצפון לטובאס שבגדה המערבית (ראה שמואל א' יא:ח). העובדות שאדוני-בזק פיקח על 10,000 חיילים וכי עינה 70 מלכים מעידות על כך שהיה בעל עוצמה רבה. לבזק, כלומר ברק, ייתכן שהיה קשר עם פולחן אל הסער הכנעני, בעל, שתמונותיו בדרך כלל מתארות אותו אוחז בברק.



יש המציינים את עינוי אדוני-בזק כמעשה רשע או מעשה של צדק גמול, אך ברור שיחסם של בני ישראל למלך זה היה מעשה של אי ציות. דברים ז' 24 אומר, הוא יתן את מלכיהם בידך, ואתה תמחה את שמותיהם מתחת לשמים. אף אחד לא יוכל לעמוד נגדך; אתה תהרוס אותם. במקום לענות את המלכים שהביסו, נצטוו בני ישראל להשמידם כליל.

חוסר הציות הזה בהבסה מוחלטת של אויביהם הוא נושא חוזר אצל שופטים. שופטים א' 19 ו-21 אומרים, אנשי יהודה. . . השתלטו על ארץ הגבעות, אך הם לא הצליחו לגרש את האנשים מהמישורים, כי היו להם מרכבות מצוידות בברזל. . . . בנימי . . . לא גירש את היבוסי, אשר ישבו בירושלים; עד היום גרים שם היבוסים עם בני הבנימי. גם הפסוקים האחרונים של פרק א' מדגישים את האופי הבלתי שלם של כיבוש הארץ המובטחת. הקדמה זו מכינה את הקורא למה שאחרי - מעגל מתמשך של חטא שמוביל לדיכוי מצד אויבים, ואחריו קריאה לאלוהים, ולאחר מכן הקמה של שופט כדי להציל את העם.



אדוני-בזק היה שליט כנעני רשע. הוא היה אחד מני רבים שעם ישראל ניצח, אך הוא הורשה לחיות תוך התעלמות ישירה מצווי ה'. ספר שופטים מספק דוגמאות רבות נוספות לחוסר הציות של בני ישראל וכיצד זה הוביל לזמנים קשים עבור ישראל עד שחזרו אליו בתשובה ובציות.

Top