מי היה אחיתופל בתנ'ך?

תשובהאחיתופל היה במקור היועץ של דוד המלך, אך מאוחר יותר הוא בגד בדוד, וסייע לאבשלום במרד שלו להפיל את מלכותו של דוד. אחיתופל היה ידוע בעצותיו, עד כדי כך שאבשלום פעל לפי עצתו של אחיתופל, בדיוק כפי שעשה דוד. על כל מילה שאחיתופל דיבר נראתה נבונה כאילו הגיעה ישירות מפי אלוהים (שמואל ב טז:23, נ'ט). לאחיתופל הייתה מתנת החוכמה.

לאחר שאבשלום כבש את ירושלים, העצה הראשונה של אחיתופל אליו הייתה שישכב עם כל פילגשים של אביו - בציבור - כדי להפוך לצחנה באפי אביך, ולחזק את עוקביו (שמואל ב טז, כא– 22). באותם ימים, השתלטות על פילגשים של מלך הייתה הכרזה על זכותו של האדם לכס המלכות. בכך התקיים דבר ה' לדוד לאחר ניאופו עם בת שבע: כך אומר ה': 'מביתך אביא עליך אסון. לנגד עיניך אקח את נשותייך ואתן אותן לקרוב אליך, והוא ישכב עם נשותיך לאור היום. עשית זאת בסתר, אבל אני אעשה את הדבר הזה לאור יום לפני כל ישראל' (שמואל ב' יב:11–12). אבשלום פעל לפי עצתו של אחיתופל וביצע את המעשה הרשע הזה בראש גג הארמון לעיני כל ישראל (שמואל ב טז, כב).כאשר החל אבשלום במרד, ידע דוד המלך כי עצתו של אחיתופל תהיה מסוכנת בידי בנו. במהלך בריחתו במעלה הר הזיתים, התפלל דוד לה' שעצתו של אחיתופל תהפוך לטיפשות (שמואל ב' ט'ו:31). כמענה לתפילתו של דוד, כשהגיע דוד לפסגת הר הזיתים, הוא פגש את חושי הארקי. דוד שלח את חושי בחזרה לאבשלום בירושלים כסוכן חשאי כדי לסכל את עצתו של אחיתופל (שמואל ב' ט'ו:32–37). בירושלים התחייב חושי בנאמנותו לאבשלום אך החל לתת עצות לפעול לטובת דוד (שמואל ב' יז:14).אבשלום שאל את יועציו מה הצעד הבא שעליו לעשות. אמר אחיתופל לרדוף מיד את דוד בצבא של שנים עשר אלף איש ולתקוף אותו כשהוא עייף וחלש (שמואל ב' יז, א'). אולם חושי יעץ לאבשלום לעכב את ההתקפה, להקים כוח גדול יותר ולהשמיד לחלוטין את דוד ואנשיו (פסוקים 7–13). אבשלום בחר למלא אחר עצתו של חושי ולדחות את עצתו של אחיתופל. זה היה של אלוהים, מאחר שה' קבע להכשיל את עצתו הטובה של אחיתופל כדי להביא אסון על אבשלום (פסוק 14).

כאשר דחה אבשלום את עצתו, נפגעה גאוותו של אחיתופל, והוא סידר את ביתו ואז תלה את עצמו (שמואל ב' יז:23). בעקבות עצתו של חושי, אבשלום הובס וקיבל את העונש בשל מרדתו (שמואל ב' יח:6–15).בגלל בגידתו של אחיתופל בדוד, חוקרים רבים רואים בו סוג של יהודה איש קריות. כשם שיועצו של דוד בגד בו, כך גם יהודה תלמידו של ישוע בגד בו. קווי הדמיון בין אחיתופל ליהודה כוללים את הדברים הבאים:

• שניהם היו חברים מהימנים שבגדו בחברם (שמואל ב' ט'ו:31; מתי כ'ו:14–16).
• שניהם צידדו באויב כדי לתכנן את מות מלכם (שמואל ב' י'ז:1–4; לוקס כ'ב:2–6).
• שניהם תלו את עצמם ברגע שהבגידה הושלמה (שמואל ב' י'ז:23; מתי כ'ז:5).

בתהילים 41:9 דוד קונן, אפילו חברי הקרוב, מישהו שבטחתי בו, אחד שחלק את לחמי, פנה נגדי. זוהי, באופן מיידי ביותר, התייחסות לבגידתו של אחיתופל. אבל זו גם התייחסות נבואית ליהודה, כפי שמציין ישוע ביוחנן 13:18, שם הוא מצטט את תהילים 41:9. כמו יהודה, אחיתופל ייזכר לעד כבוגד.

Top