מי היה ברוך בתנ'ך?

תשובהיש כמה גברים בתנ'ך בשם ברוך. השם ברוך פירושו מבורך והוא עדיין בשימוש היום.

נחמיה מזכיר את השם ברוך שלוש פעמים, הכוונה לשניים או אולי שלושה אנשים שונים (ראה נחמיה ג':30; י':6; וי'א:5). מידע מועט ניתן על אנשים אלה מלבד היותם מעורבים בפעילויות שונות במהלך שלטונו של נחמיה בירושלים.ברוך הידוע ביותר בתנ'ך הוא הסופר ואולי משרתו של ירמיהו הנביא. כאשר ירמיהו קיבל הודעות מה', הוא הכתיב אותן לברוך, שכתב אותן.מה שעומד על הפרק בספר ירמיהו הוא ההצהרה של ירמיהו כי מלך בבל ינצח על ישראל. ניצחון זה יהווה הוכחה חיובית לכך שה' לא מרוצה מהנוהגים של העם ומהנהגת יהודה. כמובן שבעלי ההנהגה לא רצו לשמוע את זה.

בירמיהו 32:11–16, ירמיהו קונה חלקת אדמה ומטיל את ברוך על הטיפול בכל הדרישות המשפטיות לגבי המעשה. זה היה מעשה נבואי: ה' אלקי ישראל אומר: שוב יקנו בתים, שדות וכרמים בארץ הזאת (פסוק 15). זה היה מסר של תקווה כי הדין לא יימשך לנצח. ישראל תוחזר, והפעילות הרגילה תתחדש.בפרק ל'ו מצווה ירמיהו לרשום את כל המילים שה' נותן לו. נראה ברור שהציווי לא היה שירמיהו עצמו יחייב את הדברים למגילה כי קרא לברוך לעשות את הכתיבה בפועל:

בשנה הרביעית של יהויקים בן יאשיהו מלך יהודה, דבר זה בא לירמיהו מאת ה': קח מגילה וכתוב עליה את כל הדברים אשר דברתי אליך על ישראל, יהודה וכל שאר העמים מהעת. התחלתי לדבר איתך במלכות יאשיהו עד עכשיו. אולי כאשר ישמעו בני יהודה על כל אסון שאני מתכנן להמיט עליהם, יחזרו כל אחד מדרכיו הרעות; אז אסלח לרשעתם ולחטאתם.’ אז קרא ירמיהו לברוך בן נריה, ובעוד ירמיהו הכתיב את כל הדברים שדיבר אליו ה', כתב אותם ברוך על המגילה (פסוקים א-ד).

ברגע שהמילים נכתבו, היה צורך לקרוא אותן. ירמיהו לא הורשה להיכנס לשטח המקדש עקב עימותים קודמים עם ההנהגה, אז הוא שלח את ברוך לקרוא את המסר לכל מי שישמע (ירמיהו ל'ו:5-10).

כמה מהמנהיגים שמעו את מה שקרא ברוך וביקשו ממנו להקריא אותם שוב, וכך עשה (ירמיהו ל'ו:11–15). לאחר ששמעו את כל הדברים שקרא ברוך מהמגילה, פחדו ואמרו, עלינו לדווח למלך את כל הדברים הללו (פסוק טז). אחר כך שאלו את ברוך על מקור הנבואה, וברוך הסביר שירמיהו הכתיב את כל המילים וברוך כתב אותן בדיו על המגילה (פסוקים יז-יח). ואז אמרו הפקידים לברוך, אתה וירמיהו, לך ותסתתר. אל תודיע לאף אחד היכן אתה נמצא (פסוק 19). עם זאת, המנהיגים שמרו את המגילה כדי להקריא למלך. במהלך האזנה שלהם עם המלך, בכל פעם שנקראו כמה טורים, חתך אותם המלך מהמגילה והשליך אותם לאש. בסופו של דבר, כל המגילה נשרפה, אך לא לפני שהמלך שמע את דבר ה' (ראה פסוקים 20–26).

לאחר שהמלך שרף את המגילה ובה הדברים שכתב ברוך בהכתבת ירמיהו, בא דבר ה' אל ירמיהו: קח מגילה נוספת וכתוב עליה את כל הדברים שהיו במגילה הראשונה, אשר שרף יהויקים מלך יהודה. למעלה.'. . . אז לקח ירמיהו מגילה נוספת ונתנה לסופר ברוך בן נריה, וכפי שהכתיב ירמיהו, כתב עליה ברוך את כל דברי המגילה אשר שרף יהויקים מלך יהודה באש. ונוספו להם הרבה מילים דומות (ירמיהו ל'ו:27–28, 32). שריפת המגילה לא יכלה לעשות דבר כדי למנוע מהמילים להתממש, ומגילה חדשה הוכנה. דבר אלוהים יחזיק מעמד.

בפרק 43, ירמיהו מדבר את המסר שלו מאת ה', וכמה אנשים בולטים טוענים כי ברוך בעצם מניע את ירמיהו להביא את בשורת המשפט (ראה פסוקים 1-3).

האזכור האחרון של ברוך הוא בירמיהו 45. למרות שמסר הדין היה מאת ה', ברוך וירמיהו הצטערו לחשוב שהעיר והעם שהם אוהבים ייחרבו במשפט: כאשר ברוך בן נריה כתב על מגילה את המילים. ירמיהו הנביא הכתיב בשנה הרביעית ליהויקים בן יאשיהו מלך יהודה, כך אמר ירמיהו לברוך: 'כך אומר לך ה' אלוקי ישראל ברוך: אמרת אוי לי! ה' הוסיף צער על כאבי; אני שחוק מגניחות ולא מוצא מנוח. אבל ה' אמר לי לומר לכם, כך אומר ה': אפיל את אשר בניתי ועקור את אשר נטעתי בכל הארץ. האם אז אתה צריך לחפש דברים גדולים עבור עצמך? אל תחפש אותם. כי אני אביא אסון על כל האנשים, אומר ה', אבל בכל מקום שתלך אתן לך להימלט בחייך' (פסוקים 1-5).

כאן הקב'ה מבטיח שלמרות שהחורבן יהיה גדול ולמרות שזה יהיה צער על ברוך, הוא באופן אישי יינצל. ה' מזהיר את ברוך שלא לחפש לעצמו דברים גדולים. הוא צריך להיות מרוצה מהגאולה שה' הבטיח.

מילה אחרונה זו לברוך רלוונטית גם לנוצרים. נוצרים חיים בעולם שנידון להרס. נוצרי שמחפש דברים גדולים עבור עצמו או מחפש להיות גדול עלי אדמות הוא קצר רואי. הנוצרים פשוט צריכים להיות נאמנים לעשות את מה שאלוהים דורש ולשמוח בעובדה שהם יימלטו מהמשפט הקרוב.

Top