מי היה בנימין בתנ'ך?

תשובה



בנימין היה בנו של יעקב וראש אחד משנים עשר שבטי ישראל. בנימין היה הבן השנים-עשר והבן הצעיר במשפחתו של יעקב. הוא נולד לרחל אשת יעקב, מה שהפך את בנימין לאחיו המלא של יוסף. סיפורו נמצא בבראשית פרקים 35–49. כאן אנו למדים על לידתו (בראשית ל'ה); יחסיו עם אביו ואחיו (בראשית ל'ז, 42–45); יחסיו עם יוסף (בראשית 43–45); ילדיו (בראשית ל'ו); והברכה שקיבל מאביו (בראשית ל'ו, כא).

ליעקב היו שתי נשים, רחל ולאה. הוא אהב את רחל בלהט כזה עד שעבד עבור אביה במשך שבע שנים כדי לזכות להתחתן איתה (בראשית כ'ט, יח), שבע שנים שנראו לו רק כמה ימים בגלל אהבתו אליה (בראשית כ'ט: 20). אהבה זו עוזרת לנו להבין את חיבתו של יעקב לבנימין, שנולד לרחל אהובתו. רחל התקשתה מאוד ללדת את בנימין, למרות שלא ידעה שיהיה לה בן נוסף. המיילדת שלה אמרה לה שיש לה בן נוסף. רחל מתה בלידה, מיד לאחר שמתה בלידה, אבל, כשהיא גססה, היא קראה לבנה בן-אוני, שפירושו בן צרתי. יעקב שינה את שמו לבנימין בן ימיני (בראשית ל'ה:18).



בנימין לא היה חלק מהמזימה שרקמו עשרת אחיו הגדולים להרוג את אחיהם יוסף. מאוחר יותר, כשהאחים נאלצו לנסוע למצרים כדי לחפש מזון בזמן רעב, אהבתו של יעקב לבנו הצעיר אילצה אותו להשאיר את בנימין בבית, משום שחשש שמא יפגע בו (בראשית ל'ב, ד). שאר האחים נסעו למצרים ונפגשו עם מושל מצרים (יוסף, שאחיו לא הכירו). יוסף בחן את אחיו בכך שהאשים אותם בריגול ותבע מהם להוכיח את יושרם על ידי החזרת בנימין עימם: לא תעזוב את המקום הזה אלא אם כן אחיך הצעיר יבוא לכאן (בראשית ל'ב, ט'ו). יוסף סגר את כולם בכלא לשלושה ימים ואז שחרר את כולם מלבד שמעון. האחרים חזרו הביתה עם התבואה שרכשו - והכסף שיוסף החזיר להם בסתר (פסוק 25).



עוד בכנען, מקונן יעקב על מצוקתו: שללת ממני את ילדיי. יוסף איננו עוד ושמעון איננו, ועכשיו אתה רוצה לקחת את בנימין. הכל נגדי! (בראשית ל'ב:36). במשך זמן מה סירב יעקב לאפשר לבנימין לחזור למצרים (פסוק 38). מאוחר יותר הוא התרצה כשנגמר להם התבואה ויהודה הבטיח להבטיח אישית את שובו של בנימין בשלום (בראשית ל'ג:8-9).

בהגיעם למצרים, הציגו האחים את עצמם בפני יוסף, שעדיין לא היה מוכר על ידם. יוסף, בשעה שבירך את האחים בפעם השנייה, הסתכל סביבו וראה את אחיו בנימין, בן אמו, ושאל: 'האם זה אחיך הצעיר, זה שסיפרת לי עליו?' אלוקים יחננו, בני.' התרגש עמוקות למראה אחיו, יוסף מיהר לצאת וחיפש מקום לבכות (בראשית ל'ג:29–30).



יוסף הראה חסד לבנימין בכך שהכין לו פי חמישה יותר אוכל ושתייה מאשר לאחיו כשהם התאספו לארוחת ערב (בראשית ל'ג:34). כשהגיע זמנם של בני ישראל לשוב אל אביהם, השתמש יוסף בבנימין כאמצעי לבחינתם נוספת. יוסף הניח כוס כסף בתיק של בנימין יחד עם הכסף עבור התבואה (בראשית ל'ד:1-2). יוסף הניח לאחיו לצאת למסע ולאחר מכן שלח דייל אחריהם כדי להעמיד פני זעם על העובדה שברשותם רכוש גנוב. האחים הכריזו על חפותם, אבל, בהחלט, גביע הכסף נמצא ברשותו של בנימין; האחים קרעו את בגדיהם בצער (פסוקים ג-יג). כעונש על פשעם, דרש יוסף מבנימין להישאר במצרים. אבל יהודה - אותו אח שהציע שנים קודם לכן למכור את יוסף לעבדות - מתחנן בפני יוסף באומרו, עתה, ישאר נא את עבדך כאן כעבד אדוני במקום הנער, והילד ישוב עם שלו. אחים. איך אני יכול לחזור לאבא שלי אם הילד לא איתי? לא! אל תיתן לי לראות את האומללות שתבוא על אבי (בראשית ל'ד:33–34). אז, האחים עברו את המבחן; הם הפגינו שינוי אמיתי בלב מהתקופה שבה התעללו ביוסף.

לבסוף התגלה יוסף לאחיו: אני אחיך יוסף, זה שמכרת למצרים! ועכשיו, אל תצרחו ואל תכעסו על עצמכם על שמכרו אותי כאן, כי זה היה כדי להציל חיים. . . אלוהים שלח אותי לפניך כדי לשמור לך שריד עלי אדמות ולהציל את חייך בגאולה גדולה. אז לא אתה שלחת אותי לכאן, אלא אלוהים (בראשית 45:4–8). אז הורה יוסף לאחיו להביא את אביהם ואת כל רכושם למצרים, והוא שלח זרועותיו סביב בנימין אחיו ובכה, ובנימין חיבק אותו בבכי (פסוק י'ד).

כעבור שנים במצרים, כשהתכונן יעקב למות, בירך את בנימין לאמר, בנימין הוא זאב שורף; בבוקר הוא זולל את הטרף, בערב מחלק את הגזל (בראשית ל'ט, כז). שבט בנימין התפרסם בזכות מיומנותם בקרב ובטבע מלחמתי. אנו לומדים עוד על בנימין ועל שבט בנימין לאורך ספרי במדבר, דברים, יהושע ושופטים. צאצאיו של בנימין כוללים את אהוד, אחד השופטים; שאול, המלך הראשון של ישראל; אסתר המלכה ; והשליח פאולוס .

Top