מי היה דגון בתנ'ך?

תשובהדגון היה האלוהות הראשית של הפלשתים, והפולחן לאל פגאני זה מתוארך לאלף השלישי לפני הספירה. לפי המיתולוגיה העתיקה, דגון היה אביו של הבעל. הוא היה אל הדגים ( יְוֹם בעברית פירושו דג), והוא היה מיוצג כיצור חצי אדם, חצי דג. תמונה זו קידמה אמונה אבולוציונית כי גם בני אדם וגם דגים התפתחו יחד מהמים הראשוניים. ייתכן שגם דגון היה ספק התבואה. אז דגון היה דומה לאלילים רבים אחרים בכך שהוא גילם כוחות טבעיים שייצרו כביכול את כל הדברים.

ישנם שלושה מקומות שבהם מוזכר דגון בתנ'ך. האזכור הראשון הוא שופטים טז:23, שם נאמר לנו שדגון היה אל הפלשתים. הפלשתים הקריבו קורבן גדול לדגון, מתוך אמונה שהאליל שלהם מסר את שמשון בידיהם. דברי הימים הראשונים י':10 מזכיר מקדש דגון שבו היה מהודק ראשו של שאול המלך. ואז, בשמואל א' ה', מובא דגון להשפלה על ידי האל האמיתי של בני ישראל.איזה סיפור מעניין נמצא בשמואל א' ה'! הפלשתים כבשו את ארון הברית, והם נשאו את הארון אל מקדש דגון והניחו אותו לצד דגון. כאשר השכם אנשי אשדוד למחרת, היה דגון, נפל על פניו ארצה, לפני ארון ה'! לקחו את דגון והחזירו אותו למקומו. אבל למחרת בבוקר כשהם קמו, היה דגון, נפל על פניו ארצה לפני ארון ה'! ראשו וידיו נשברו ונשכבו על הסף; רק גופתו נשארה. לכן עד היום לא כוהני דגון ולא כל שאר הנכנסים למקדש דגון באשדוד עולים על הסף. יד ה' הייתה כבדה על אנשי אשדוד וסביבתה; הוא הביא עליהם הרס ופגע בהם בגידולים. כשראו אנשי אשדוד את המתרחש, אמרו: 'אסור לארון אלוהי ישראל להישאר כאן אתנו כי כבדה ידו עלינו ועל דגון אלוהינו' (פסוקים ב-ז). מי אמר שלאלוהים אין חוש הומור? זה חייב להיות אחד הקטעים היותר מצחיקים בתנ'ך כולו. לקריאה נוספת, ראה שמואל א' ו' לתיאור ניסיונם של הפלשתים לפתור את הדילמה שלהם - עם עכברושים מוזהבים וגידולי זהב (או, כפי שאומרים כמה תרגומים, טחורי זהב)!דגון משתתף גם בסיפורו של יונה, למרות שהאלוהות לא מוזכרת בשמה בספרו של יונה. האשורים בנינוה, שאליהם נשלח יונה כמיסיונר, סגדו לדגון ולמקבילתו, אלת הדגים ננשה. יונה, כמובן, לא נסע ישר לנינוה אלא היה צריך להביאו לשם בדרכים מופלאות. התחבורה שאלוהים סיפק ליונה - דג גדול - הייתה מלאה במשמעות עבור הנינויים. כשהגיע ג'ונה לעיר שלהם, הוא עשה רעש גדול, כביכול. הוא היה אדם שהיה בתוך א דג למשך שלושה ימים ומופקד ישירות על ידי א דג על חופי אשור. הנינויים, שעבדו לאל דגים, התרשמו כראוי; הם נתנו ליונה את תשומת לבם וחזרו בתשובה על חטאם.

Top