מי הייתה דינה בתנ'ך?

תשובהדינה הייתה הבת שנולדה ליעקב מאשתו הראשונה, לאה (בראשית ל,כא). כשחזר יעקב למולדתו לאחר שעבד אצל חותנו לבן למעלה מ-20 שנה, הוא התיישב במקום שנקרא שכם. דינה הייתה אישה צעירה בתקופה זו.

בראשית 34 מתאר את המסע של דינה לעיר כדי לבקר את הנשים שם. כאשר ראה אותה שכם, בנו של שליט העיר, הוא אנס אותה. פסוק 3 אומר שהוא נמשך אליה ורצה אותה לאישה. שכם פנה לאביו, חמור, בבקשה להביא אותה עבורו.כששמעו אחיה של דינה שאחותם נטמאה, הם זעמו. חמור, שליט העיר שכם, הלך לדבר עם יעקב על השגת דינה לבנו. שכם עצמו הציע סכום גדול: אני אתן לך כל שתבקש. עשה את המחיר עבור הכלה והמתנה שאני אביא גבוה ככל שתרצה, ואני אשלם כל מה שתבקש ממני (בראשית ל'ד:11–12). התנ'ך אינו מתעד את תגובתו של יעקב אלא עוקב אחר סיפור בניו. הם הונו בכוונה את חמור ושכם, והעמידו פנים שהם יסגרו עימם עסקה. בני יעקב אמרו לשליט שכם כי אין ביכולתם לתת את אחותם לאיש שאינו נימול - אך אם שכם וכל אנשי העיר יימולו כמו בני ישראל, הם יוכלו להינשא מעתה ואילך (פסוקים יג– 17).שכם נלקח כל כך עם דינה שהוא ואביו הסכימו לכך. כיוון שבני ביתו של יעקב היו כה עשירים וגדולים, חשבו אנשי שכם שיועיל להם להתאגד במשפחה זו. אז כולם הסכימו לעשות ברית מילה. בראשית 34:25–26 אומרים, שלושה ימים לאחר מכן, כשכולם עדיין סבלו מכאבים, שניים מבניו של יעקב, שמעון ולוי, אחיה של דינה, לקחו את חרבותיהם ותקפו את העיר הלא חשד, והרגו כל זכר. הם הכניסו את חמור ואת בנו שכם לחרב ולקחו את דינה מבית שכם ויצאו. אחר כך שאר האחים בזזו את העיר, סחפו הכל, כולל הנשים והילדים שלהם (פסוקים 27–29).

כשנודע ליעקב מה עשו בניו, הוא נחרד. הוא ידע שכאשר יגיע דבר לאומות הסובבות אותם, הם יהיו בצרות (בראשית ל'ד:30). בניו השיבו שמעשיהם צדקו משום שאנשי שכם התייחסו לאחותם כאל זונה (פסוק 31). הפרקים הבאים של ספר בראשית מתעדים את יעקב מעביר את משפחתו, בהוראת אלוהים (בראשית ל'ה:1), לארצות חדשות. עוד לא שומעים על דינה במקרא.Top