מי היה גיחזי בתנ'ך?

תשובהגיחזי מוזכר בתנ'ך כמה פעמים, בספר מלכים ב', כעבדו של אלישע הנביא. גיחזי מופיע בסיפור על ילדה מתה של אישה שונמית שאלישע הקים לחיים (מלכים ב' ד, יח-ל'ז) ומאוחר יותר בסיפור על איך מלך ישראל החזיר לה את רכושה של אותה אישה (מלכים ב' ח': 1–6). אבל הסיפור הידוע ביותר על גיחזי נוגע לחטא שביצע, לטיוח שהוא ניסה ולעונש שאחריו (מלכים ב' ה:15–27).

סיפור נפילתו של גיחזי מתחיל באדם בשם נעמן שפיקד על צבא סוריה. נעמן היה לוחם אדיר, אך סבל ממחלת עור חשוכת מרפא שנקראת צרעת (מלכים ב', א). אלישע הנביא ריפא את נעמן מצרעתו בכוח ה' (פסוק 14), ונעמן שיבח את ה' והציע לאלישע מתנה, שאלישע סירב לקבל (פסוק טז). נעמן יצא לסוריה, אך עבדו של אלישע גיחזי רץ אחריו וסיפר שקר כדי להשיג לעצמו את המתנה של נעמן. בשקריו קרא גיחזי את שם אדוניו, ונראה כאילו אלישע בכל זאת רוצה במתנה: אדוני שלח אותי לומר: זה עתה באו אליי שני בחורים מחברת הנביאים מהרי אפרים. . תן להם נא כישרון כסף ושתי מערכות בגדים' (פסוק כב). נעמן רק שמח להיענות - הוא שמח להיות מסוגל לתת משהו מתוך הכרת תודה על ריפויו - והוא האיץ בגחזי לקחת פי שניים כסף ממה שביקש. גיחזי הלך הביתה עם הכסף והבגדים שהחביא. מאוחר יותר, כאשר הגיע גיחזי לפני אלישע, הוא שיקר שוב בתשובה לשאלתו הישירה של אלישע היכן היה (פסוק 25). עד מהרה התברר שאלישע ידע את האמת, לאחר שאלוהים התגלה לו: האם רוחי לא הייתה איתך כאשר האיש ירד מרכבתו לקראתך? (פסוק 26). ואז בא עונשו של גיחזי: צרעת נעמן תדבק בך ובזרעך לנצח (פסוק כז). ובדיוק כך, גיחזי היה מצורע.אלישע שאל את גיחזי שאלה רטורית חשובה: האם זה הזמן לקחת כסף או לקבל בגדים - או מטעי זיתים וכרמים, או עדרים ועדרים, או עבדים ועבדים? (מלכים ב' ה:26). הנקודה שלו הייתה שאת ניסי אלוהים אי אפשר לקנות. כוחו של אלוהים בחיינו אינו נועד להעשרה אישית, ומשרתיו של אלוהים אינם צריכים לעשות שירות למען תגמול ארצי. כל אחד מאיתנו צריך לזכור שזה לא הכסף שדואג לצרכינו - זה אלוהים (עברים יג:5).גיחזי היה עד לנס, הפגנת כוחו של אלוהים שאין להכחישה, שכללה את גאולת בריאותו, חייו ונפשו של אדם. אבל כל מה שהוא יכול לחשוב עליו זה כסף. נעמן היה צריך לראות את חסד ה' בברכת החינם והשפע שקיבל; גיחזי הרס את החסד בדרישת תשלום.

אהבת הכסף היא שורש לכל מיני רוע (טימותיאוס א' ו:10), ואי אפשר לשרת גם את אלוהים וגם כסף (לוקס טז:13). לאחר שנים של שירות נאמן לכאורה, נפל גיחזי. חטאו החל בלב, כאשר חמד את מה שנעמן מציע. חטאים אחרים הגיעו עד מהרה בסדרה של שקרים. גיחזי היה חכם להקשיב לאזהרת משה מלפני זמן רב, אתה יכול להיות בטוח שהחטא שלך יגלה אותך (שמות ל'ב:23).Top