מי היה עתניאל?

תשובהעתניאל, השופט הראשון, מוזכר לראשונה ביהושע ט'ו:17 כעתניאל בן קנז, אחיו של כלב. כאחיין של כלב, עתניאל לקח על עצמו את האתגר לכבוש את העיר דביר (או קרית ספר) ולגרש את הכנענים שם. כמנצח קיבל עתניאל את גמולה של אחשה, בתו של כלב, כאשתו. לעתניאל היו שני בנים בשם חתת ומעונתאי והוא היה משבט יהודה (דברי הימים א' ד' יג).

עתניאל ישב בדביר שבארץ יהודה לאחר הזמן הזה. באמצעות השפעתה של אשתו, הוא השיג מדודו כלב את המעיינות העליונים והתחתונים בארץ הנגב (יהושע ט'ו, יט).עתניאל חשוב בתולדות המקרא כשופט הראשון המופיע בספר שופטים. לאחר שמונה שנים של שעבוד לקושן-רישתים מלך מסופוטמיה, העם זעק לאלוהים לעזרה (שופטים ג, ט). בתגובה הקים ה' עבורם גואל, עתניאל בן קנז, אחיו הצעיר של כלב, שהציל אותם. רוח ה' באה עליו, והוא נעשה שופט ישראל ויצא למלחמה. ה' נתן את קושן-רישתים מלך ארם בידי עתניאל, אשר גבר עליו. אז היה לארץ שלום ארבעים שנה, עד שמת עתניאל בן קנז (שופטים ג, ט–יא).אנו מוצאים בקטע זה כי 1) עתניאל גדל כשופט ומנהיג בישראל, 2) הוא ניצח את מלך מסופוטמיה, ו-3) עתניאל ובני ישראל חיו בשלום לאחר תקופה זו. מנהיגותו של עתניאל השתרעה על פני זמן רב, מכסה בערך 1350-1310 לפני הספירה.

עתניאל הוא הראשון מבין 12 השופטים הרשומים בספר שופטים. מעמד השיפוט שלו כיסת תקופת מעבר המחברת את מנהיגי העבר למנהיגי זמנו. הוא היה קרוב משפחה של כלב, שעזב את מצרים כעבד משוחרר ונכנס לארץ המובטחת כמנהיג.לקחים חשובים שנלמדו מחייו של עתניאל כוללים את השפעת המשפחה, תפקידה של רוח הקודש בהעצמת חייו של אדם, והערך האדיר של מנהיגות אלוהית בשמירת שלום בין קהילת אנשים.

מעניין לציין כי קברו של עתניאל בן קנז נמצא בחברון. לפני יהושע ואחריו אהוד בתולדות ישראל, מורשתו החשובה של עתניאל קיימת עד היום בקרב מנהיגי ישראל הגדולים.

Top