מי היה צדוק בתנ'ך?

תשובהצדוק בן אחיטוב היה כהן לוי בתקופת דוד המלך. במשך זמן רב הוא היה כומר גדול יחד עם אביתר. צדוק היה צאצא של אהרן ומנהיג משפחת הלויים שלו (דברי הימים א' כ'ז, יז).

כשאבשלום קשר קשר נגד אביו דוד, נאלץ דוד לברוח מירושלים (שמואל ב' ט'ו:13–14). צדוק ובנו אחימעז, וכהנה שותפו אביתר ובנו יהונתן ליוו את דוד, כשצדוק מוביל תהלוכת לויים שנשאו את ארון הברית. ביציאת העם מהעיר, הלויים של צדוק הניחו את הארון, ואביתר הקריב קורבנות (פסוק 24). לאחר שהעם פינה את ירושלים, ציווה דוד על צדוק ואביתר, יחד עם בניהם, לחזור עם הארון לירושלים (פסוק כ'ה). צדוק היה אמור לשלוח הודעה לדוד עם כל ידיעה על המתרחש בממלכה תחת אבשלום.דוד שלח גם את חברו חושי לירושלים כדי לשמוע את תוכניותיו של אבשלום, ובאמצעותו שמעו צדוק ואביתר שאבשלום מתכנן לחפש את דוד ולהשמיד אותו ואת האנשים אשר עמו. חושאי, צדוק ואביתר, שלחו את אחימעז ויהונתן למצוא את דוד. לאחר שהסתתרו בבאר מאנשי אבשלום, הצליחו עמימעז ויהונתן להימלט מהעיר ולהביא את המסר לדוד: אל תבלה את הלילה בארות במדבר; עברו בלי להיכשל, או שהמלך וכל העם עמו ייבלעו (שמואל ב' יז:16). דוד נמלט, ולא עבר זמן רב עד שמפקדו של דוד, יואב, הרג את אבשלום (שמואל ב' יח:1-15). שבור לב במות בנו חזר דוד לירושלים.שנים לאחר מכן, כאשר דוד המלך היה זקן מאוד, בנו אדוניהו קבע את עצמו כמלך, למרות שבנו השני של דוד היה אמור לכבוש את כס המלוכה במותו של דוד (מלכים א א, ה). לאדוניה היו כמה תומכים, ביניהם אביתר הכהן, אבל צדוק, נתן הנביא ועוד כמה אנשים חשובים תמכו בבחירתו של דוד והתנגדו לאדוניה (פסוק ח). נתן סיפר לאשת דוד בת שבע מה מתכנן אדוניה ויעץ לה להודיע ​​לדוד המלך על המצב. היא עשתה כן, ודוד ציווה לצדוק ונתן לקחת מיד את שלמה לגיחון ולמשחו אותו למלך (פסוקים 32–34).

כאשר צדוק הכהן משח את ראשו של שלמה בשמן בגיחון, נשמעה בשופר, וכל העם הנאסף החל לצעוק ולשמוח (מלכים א' א, 39–40). הרעש היה כה גדול עד שאדוניה, שסעדה בקרבת מקום, שמע אותו ותהה מה קורה. באותו רגע הגיע יונתן בנו של אביתר וסיפר לאדוניה ששלמה נמשח למלך (פסוקים 41–45). אדוניהו ברח אל המקדש ותפס בקרנות המזבח, והתחנן לשלמה שיחוס על חייו (פסוקים 50–51). שלמה עשה זאת, אך מאוחר יותר חידש אדוניהו את עיצוביו על כס המלכות, ואילץ את שלמה להוציאו להורג (מלכים א' ב':13–25).למרות שאביתר דחה את משאלותיו של דוד המלך ותמך באדוניה, צדוק נשאר נאמן לדוד ותמך בשלמה. אביתר איבד את כהונתו כתוצאה מכך, אך צדוק זכה בתפקיד אחד מראשי שלמה (מלכים א' ד' ד') וכן הוכר ככוהן הגדול היחיד.

יש עוד כמה אנשים בשם צדוק בתנ'ך, אבל הם מוזכרים רק בפסוק אחד או שניים כל אחד. ניתן למצוא אותם בדברי הימים א ו יב (צדוק צאצא צדוק הכהן), דברי הימים א ט 11 ובנחמיה יא 11 (צדוק הלוי), מלכים ב ט'ו 33 ודברי הימים ב כ'ז 1 (צדוק הלוי). אביה של ירושלים), נחמיה ג' ד' (צדוק בן הבענה), נחמיה ג' כ'ט (צדוק בן אימר), נחמיה י' כ'א (צדוק מנהיג ישראל), נחמיה יג, יג (צדוק הסופר), ומתיו א' 14 (צדוק, אב קדמון של ישוע המשיח).

Top