מי היו בני עמון?

תשובהלאורך ההיסטוריה הקדומה של ישראל אנו מוצאים התייחסויות לעם העמוני. מי הם היו, מאיפה הם באו ומה קרה להם? בני עמון היו עם שמי, קרוב לבני ישראל. למרות מערכת היחסים הזו, הם נחשבו לעתים קרובות יותר לאויבים מאשר חברים.

לוט, אחיינו של אברהם, היה האב של בני עמון. לאחר שנפרדו אברהם ולוט (בראשית יג) התיישב לוט בעיר סדום. כאשר השמיד אלוהים את סדום ועמורה בגלל רשעותן, נמלטו לוט ובנותיו אל ההר בקצה הדרומי של ים המלח. כנראה שחשבו שהם האנשים היחידים שנותרו על פני כדור הארץ, בנותיו של לוט שיכרו אותו וקיימו איתו יחסי עריות כדי להביא ילדים לעולם (בראשית יט:37-38). לבת הגדולה נולד בן בשם מואב (מאבא), והקטנה ילדה את בן עמי (בן עמי). בני עמון, צאצאי בן-עמי, היו עם נוודים שחי בשטחה של ירדן של ימינו, ושמה של עיר הבירה, עמאן, משקף את שמם של אותם תושבים קדומים.בתקופת משה, המישורים הפוריים של בקעת הירדן נכבשו על ידי האמורי, העמוני והמואב. כשיצאו ישראל ממצרים, סירבו בני עמון לסייע להם בכל דרך, ואלוהים העניש אותם על חוסר תמיכתם (דברים כג, ג-ד). אולם מאוחר יותר, עם כניסתם של בני ישראל לארץ המובטחת, הורה להם הקב'ה, כשתקרבו לשטח בני עמון, אל תתנכלו אליהם ואל תריבו עמם, כי לא אתן לכם מארץ בני עמון. עמון כנחלה, כי נתתי אותו לבני לוט לנחלה (דברים ב, יט). שבטי ישראל גד, ראובן וחצי מנשה תבעו את שטח האמורי הגובל עם בני עמון.בני עמון היו עם פגאני שסגד לאלים מילקום ומולך. אלוהים ציווה על בני ישראל לא להתחתן עם עובדי האלילים הללו, כי נישואי תערובת יובילו את בני ישראל לעבוד לאלי שקר. שלמה לא ציית ונשא לאישה את נעמה העמונית (מלכים א' י'ד, כא), וכפי שהזהיר אלוהים, הוא נמשך לעבודת אלילים (מלכים א' י'א: א-ח). מולך היה אל אש עם פנים של עגל; לתמונותיו היו זרועות פרושות כדי לקבל את התינוקות שהוקרבו לו. כמו האל שלהם, בני עמון היו אכזריים. כאשר נשאל נחש העמוני לתנאי הסכם (שמואל א' יא, ב), הוא הציע לנקור את העין הימנית של כל איש ישראל. עמוס א' 13 אומר שהעמונים היו קורעים נשים הרות בשטחים שכבשו.

בהנהגתו של שאול המלך, ניצחו ישראל את בני עמון והפכו אותם לווסלים. דוד המשיך בריבונות זו על עמון ומאוחר יותר כיתר את עיר הבירה כדי לבסס את שליטתו. לאחר פיצול ישראל ויהודה, החלו בני עמון להתחבר לאויבי ישראל. עמון החזיר לעצמו ריבונות מסוימת במאה השביעית לפני הספירה, עד שנבוכדנצר כבש אותם כמאה שנים מאוחר יותר. טוביה העמוני (נחמיה ב, יט) היה אולי מושל של האזור בשלטון הפרסי, אבל התושבים היו תערובת של עמונים, ערבים ואחרים. בימי הברית החדשה, יהודים התיישבו באזור, והוא היה ידוע בשם Perea. האזכור האחרון של בני עמון כעם נפרד היה במאה השנייה על ידי ג'סטין מרטייר, שאמר שהם רבים מאוד. מתישהו במהלך התקופה הרומית, נראה שהעמונים נקלטו בחברה הערבית.Top