מי היו האמוריים?

תשובההאמורי היו אומה עתיקה המוזכרת לעתים קרובות בברית הישנה. הם היו צאצאים מאחד מבני כנען (בראשית י:15–16). בכתובות מוקדמות, האמוריים היו ידועים גם בשם Amurra או Amurri. ארץ האמורי כללה את סוריה וישראל. חלק מהרי דרום יהודה נקראו גם ארץ הגבעות של האמורי (דברים א, ז, יט-כ).

שני מלכי האמורי בשם סיחון ועוג הובסו על ידי בני ישראל בהנהגתו של משה (דברים ל'א, ד). ביהושע י', י', הובסו חמישה מלכי אמורי על ידי עם ישראל, והניצחון הושג באופן מכריע ביהושע י'א ח'. בתקופת שמואל היה שלום בין ישראל לאמורי (שמואל א' ז, י'ד).פחות ממאה שנה לאחר מכן, שלמה המלך הכריח את האמורי הנותרים לעבדות: כל העם שנותר מהאמורי. . . שלא היו מעם ישראל - צאצאיהם שנותרו אחריהם בארץ, שעם ישראל לא היה מסוגל להקדישם לחורבן - גויסו שלמה אלה להיות עבדים (מלכים א' ט, כ'א-כא). האמורי מוזכרים לאחרונה בעמוס ב, י. ההנחה היא שהם מתו או נקלטו בתרבות הישראלית.האמורי נודעו כלוחמים אכזריים בתקופת ימיהם. משה התייחס לעוג, מלך האמורי, כאדם גבוה מאוד שאורך מיטתו בקירוב 13.5 רגל (דברים ג, יא). למרות מספרם החזק ועוצמתם הצבאית, האמורי הושמדו עקב סגידה לאלי שקר. כיבוש אדמתם של ישראל היה חלק ממשפטו של אלוהים על התרבות האמורית הפגאנית.

הנה כמה שיעורים ללמוד מהאמורי:ראשית, רק האלוהים האחד והאמיתי ראוי לסגידה. אלילי האמורי ואלוהי השקר שהם מייצגים אינם יכולים להתחרות באלוהי ישראל הכל יכול.

כמו כן, אלוהים נותן לאומות הזדמנות לחזור בתשובה לפני שיפוט (פטרוס ב' 3:9; התגלות ב':20-21). לעם האמורי היה הרבה זמן לחזור מעבודת האלילים שלהם, אבל הם בזו לטובו ולאורך הרוח של אלוהים וסירבו לחזור בתשובה (אל הרומים ב':4). משפטו של האדון עליהם היה חמור, וכל מי שיחקה את המרד שלהם יתחרט על כך לנצח (רומים ב':5; מתי י':28; התגלות ב':22-23).

Top