מי היו הגבעונים?

תשובההגבעונים היו קבוצת אנשים, יוצאי האמורי (שמואל ב' כא, ב). הם מתוארים ביהושע ט כאנשים שהונו את בני ישראל כדי להגן על עצמם. לאחר שבני ישראל ניצחו את הערים יריחו (יהושע ו-ז) ועי (יהושע ח), התאחדו רבים מהכנענים הסמוכים להקים צבא גדול שיילחם בישראל (יהושע ט, א-ב).

הגבעונים, לעומת זאת, נקטו בגישה אחרת: הם נקטו תחבולה: הם הלכו כמשלחת שחמוריה היו עמוסים בשקים בלויים ובעורות יין ישנים, נסדקו ותוקנו. הם הניחו על רגליהם סנדלים בלויים וטלאים ולבשו בגדים ישנים. כל הלחם של אספקת המזון שלהם היה יבש ועובש. ואז הלכו אל יהושע במחנה בגלגל ואמרו לו ולבני ישראל: באנו מארץ רחוקה; כרת הסכם אתנו' (יהושע ט':4-6).בני ישראל לא התייעצו עם אלוהים לפני שהסכימו להסכם ונפלו בעד תוכנית הגבעונים. עד מהרה גילו בני ישראל שרימו אותם ודנו כיצד להגיב. מנהיגי ישראל החליטו: 'השבענו להם את ה' אלוקי ישראל, ואין אנו יכולים לגעת בהם כעת'. זה מה שנעשה להם: נניח להם לחיות, כדי שלא יפול עלינו חמת ה' על שהפרנו את השבועה שנשבענו להם.' הם המשיכו, 'תנו להם לחיות, אבל שיהיו חוטבי עצים ומובילי מים. בשירות כל העדה.' לכן הבטחת המנהיגים להם קוימה (יהושע ט':19–21).סוף החשבון הזה מציין, ביום ההוא [יהושע] עשה את הגבעונים חוטבי עצים ומובילי מים לעצרה, כדי לספק את צורכי מזבח ה' במקום שבו יבחר ה'. וזה מה שהם עד היום. (יהושע ט:27). במילים אחרות, הגבעונים שרדו, אך הם שימשו כעבדים לבני ישראל לדורות הבאים. ארץ גבעון תוקצה לימים לשבט בנימין (יהושע כ'א יז).

מאוחר יותר הפר שאול המלך את ההסכם שעליו חתם יהושע ותקף את הגבעונים. עוד מאוחר יותר, בתקופת דוד המלך, התרחש רעב בישראל. כאשר שאל דוד את ה' על הרעב, אמר אלוהים, זה בגלל שאול וביתו המכוסה בדם; זה בגלל שהוא הרג את הגבעונים (שמואל ב' כא:1). כדי לפייס את הגבעונים ולשים קץ לרעב, ניתנו להם שבעה צאצאיו של שאול להורג (שמואל ב' כא, ו). אלוהים ריפא את אדמת ישראל לאחר מכן (שמואל ב' כא:14).למרות שהגבעונים היו אויבים של בני ישראל, הם מלמדים אותנו היום כמה שיעורים חשובים. הונאה של הגבעונים הייתה יעילה מכיוון שיהושע ואנשיו לא התייעצו תחילה עם אלוהים כדי לקבל חוכמה. לפיכך, יהושע 9 מגלה את הצורך של המאמינים במשיח להתפלל לגבי כל ההחלטות העיקריות ולחפש את רצונו לפני שהם מתקדמים. כמו כן, העובדה שה' החזיק את בני ישראל בבריתם עם הגבעונים מלמדת שאלוהים דורש נאמנות של עמו. הפרת ברית היא דבר חמור. לבסוף, שילובם של הגבעונים בישראל מראה את רחמיו וחסדיו של אלוהים לכל האנשים.

Top