מי היו שנים עשר (12) תלמידיו / השליחים של ישוע המשיח?

תשובההמילה תלמיד מתייחסת ללומד או חסיד. המילה שליח פירושה מי שנשלח. בזמן שישוע היה עלי אדמות, שנים עשר חסידיו נקראו תלמידים. שנים עשר התלמידים הלכו בעקבות ישוע המשיח, למדו ממנו והוכשרו על ידו. לאחר תחייתו ועלייתו, ישוע שלח את התלמידים להיות עדיו (מתי כ'ח:18-20; מעשי השליחים א':8). אז הם כונו שנים עשר השליחים. עם זאת, אפילו כאשר ישוע עדיין היה על פני כדור הארץ, נעשה שימוש במונחים תלמידים ושליחים במקצת לסירוגין.
שנים-עשר התלמידים/השליחים המקוריים מפורטים במתי י':2-4, אלו הם שמותיהם של שנים-עשר השליחים: ראשית, שמעון (שנקרא פטרוס) ואחיו אנדרו; יעקב בן זבדי, ואחיו יוחנן; פיליפ וברתולומיאו; תומס ומתיו גובה המסים; יעקב בן אלפאוס ותדאוס; שמעון הקנאי ויהודה איש קריות, שבגדו בו. התנ'ך מפרט גם את שנים עשר התלמידים/השליחים במרקוס 3:16–19 ולוקס ו:13–16. השוואה בין שלושת הקטעים מראה כמה הבדלים קלים בשמות. נראה שתדיאוס היה ידוע גם כיהודה, בנם של יעקב (לוקס ו' 16) ולבאוס (מתי י':3). שמעון הקנאי היה ידוע גם בשם שמעון הכנעני (מרקוס ג':18). הבשורה של יוחנן משתמשת בשם נתנאל במקום ברתולומיאו, אך נתנאל וברתולומיאו היו ללא ספק אותו אדם. יהודה איש קריות, שבגד בישוע, הוחלף בשנים עשר השליחים על ידי מתיה (ראה מעשי השליחים א':20–26). כמה מורים לתנ'ך רואים במתיהו שליח פסול ומאמינים שפול היה בחירתו של אלוהים להחליף את יהודה איש קריות כשליח השנים עשר.

שנים עשר התלמידים/השליחים היו אנשים רגילים שאלוהים השתמש בהם בצורה יוצאת דופן. בין השנים-עשר היו דייגים, גובה מסים ומהפכן. הבשורות מתעדות את הכשלים, המאבקים והספקות המתמידים של שנים-עשר האנשים האלה שהלכו בעקבות ישוע המשיח. לאחר שהייתה עדה לתחייתו של ישוע ועלייתו לגן עדן, רוח הקודש הפכה את התלמידים/השליחים לאנשי אלוהים חזקים שהפכו את העולם (מעשי השליחים י'ז:6). מה היה השינוי? שנים עשר השליחים/תלמידים היו עם ישוע (מעשי השליחים ד':13). שנאמר כך גם עלינו!Top