מדוע יש מקרים שבהם אלוהים נראה שקט / נעדר בחייו של מאמין?

תשובהבתשובה לשאלה זו מזכירים את אליהו ובריחתו מאיזבל. אליהו היה איש אלוהים שאלוהים נהג לעשות בו כמה דברים אדירים. אולם כאשר הגיעה אליו השמועה שאיזבל איימה על חייו, הוא ברח (מלכים א' פרק יט). אליהו התפלל אל ה' ולמעשה התלונן על איך מתייחסים אליו: הוא ענה: 'קנאתי מאוד לה' אלוהים הכל יכול. בני ישראל דחו את בריתך, קרעו את מזבחותיך והמיתו את נביאייך בחרב. אני היחיד שנשאר, ועכשיו הם מנסים להרוג גם אותי' (מלכים א' יט:10). תשובת ה' לאליהו מרגשת: ה' אמר: 'צא ועמד על ההר בפני ה' כי ה' יעבור על פניו.' אז קרעה רוח גדולה וחזקה את ההרים וריסק את סלעים לפני ה', אבל ה' לא היה ברוח. אחרי הרוח הייתה רעידת אדמה, אבל ה' לא היה ברעידת האדמה. אחרי רעידת האדמה הגיעה אש, אבל ה' לא היה באש. ואחרי האש באה לחישה עדינה (מלכים א' יט, יא-יב).

אנו רואים בקטע זה בכתובים שמה שאליהו חשב לא היה נכון. אליהו חשב שאלוהים שותק ושהוא היחיד שנותר. אלוהים לא רק שלא שתק, אלא שהיה לו צבא ממתין בכנפיים כדי שאליהו לא היה לבד: ובכל זאת אני שומר שבעת אלפים בישראל - כל אשר ברכיו לא כרעו לבעל ופיתם לא נשק לו (מלכים א'). 19:18).בהליכתנו כמאמינים שנולדו מחדש, אולי נראה שאלוהים שותק, אבל אלוהים לעולם לא שותק. מה שנראה לנו כמו דממה וחוסר פעילות הוא שאלוהים מאפשר לנו להקשיב לקול הקטן הדומם ולראות את האמצעים שהוא עשה עבורנו באמונה. אלוהים מעורב בכל תחום בחייו של מאמין - השערות על ראשנו ממוספרות (מרקוס י':30; לוקס י'ב:7). עם זאת, יש מקרים שבהם עלינו ללכת בציות לאור שאלוהים נתן לנו לפני שהוא שופך אור נוסף על דרכנו, כי בעידן זה של חסד אלוהים מדבר אלינו באמצעות דברו.'כי מחשבותי אינן מחשבותיכם, ודרכיכם אינן דרכי', אומר ה'. 'כשם שהשמים גבוהים מהארץ, כך דרכי גבוהים מדרכיך ומחשבותי ממחשבותייך. כשם שהגשם והשלג יורדים מן השמים, ואינם חוזרים אליו מבלי להשקות את הארץ ולהביאה לניצוץ ולפרוח, כדי שתניב זרע לזורע ולחם לאוכל, כך דברי היוצא מ. פי: לא ישוב אלי ריק, אלא ישיג את אשר חפצתי וישיג את המטרה שלשמה שלחתי אותו' (ישעיהו ל'ה:8-11).

לכן, כאשר אלוהים נראה לנו שותק כמאמינים שנולדו מחדש, זה עשוי לומר שהפסקנו להקשיב לקולו, אפשרנו לדאגות העולם הזה לסתום את אוזנינו הרוחניות, או שהזנחנו את דברו. אלוהים לא מדבר אלינו היום באותות, נפלאות, אש או רוח. רוחו מדברת אלינו דרך המילה, ובדבר הזה יש לנו את מילות החיים.Top