מדוע נאמר לנו לתת את דבריך לתבל במלח (קולוסים ד, ו)?

מדוע נאמר לנו לתת את דבריך לתבל במלח (קולוסים ד, ו)? תשובההמילים שלנו והדרך בה אנו מעבירים אותן חשובים. המאמינים מוזעקים בקולוסים ד' ו', יתובלו דבריכם במלח. כמאמינים, דברינו צריכים לשקף לאחרים את האמת של הבשורה. הם צריכים לחשוף כיצד הבשורה הזו שינתה את חיינו. המילים שלנו צריכות להשפיע לטובה על השיחות שלנו מכיוון שאנו מביאים טעם שונה לאינטראקציות שלנו, בונים אחרים ומשתפים כמו גם מגנים על הבשורה.

המילים שאנו מדברים משקפות את אשר בליבנו, כי הפה מדבר את מה שהלב מלא בו (לוקס ו:45). כאשר אנו בוטחים במשיח לסליחה על חטאינו, אנו הופכים ליצורים חדשים (2 לקורינתים ה':17). חיינו משתנים; ניצלנו מחטאינו והובאנו ממוות לחיים (אפסים ב':6). רוח הקודש חיה בתוכנו (רומים ח':11). מסיבות אלו, יש לתבל את דברי המאמינים תמיד במלח.ישוע קרא למאמינים להיות מלח הארץ (מתי ה':13). מלח הוא מינרל חשוב; הוא משמר מזון, מוציא טעם, מרגיע ומרפא, והכרחי לחיים: הוא מאזן נוזלים בדם וחיוני לתפקוד העצבים והשרירים. מטפורת מלח הארץ חלה על האופן שבו המאמינים מדברים כמו גם על האופן שבו הם חיים, כפי שמציין פאולוס: היה חכם בדרך שבה אתה פועל כלפי זרים; להפיק את המרב מכל הזדמנות. תן לשיחתך להיות תמיד מלאת חסד, מתובלת במלח, כדי שתדע לענות לכולם (קולוסים ד' 5-6). התוכן והטון של המילים שלנו צריכים להשפיע לטובה על הסובבים אותנו, במיוחד לא מאמינים.יש לתבל את דבריו של מאמין במלח כדי שנוכל לדעת לענות לכולם (קולוסים ד' ו'). שיתוף הבשורה כולל הכרתה, שיתוף בה במדויק ולעשות זאת בגישה צנועה ואדיבת - בצורה חביבה. המאמינים נקראים להיות מוכנים תמיד לתת מענה לכל מי שמבקש ממך לתת את הסיבה לתקווה שיש לך. אך עשה זאת בעדינות ובכבוד (פיטר א' ג':15). גישה לא בריאה ולא נעימה אינה מתאימה לבשורת המשיח; מניעים וגישות לא נעימות אינן מייצרות מילים מתובלות במלח.

אמנם לא כל שיחה חייבת להיות ספציפית על אלוהים, אבל כל שיחה צריכה להיות מתובלת במלח. אנחנו צריכים תמיד להיות מוכנים לענות על שאלות של אחרים לגבי אמונתנו, והמילים שלנו צריכות תמיד לשקף את המשיח, ולהביא טעם שונה למה שעלול להיות אחרת שיחה לא נעימה. מה שאומר נוצרי ואיך שהוא אומר את זה צריך להוסיף ערך לשיחה בדיוק כמו שמלח עושה לאוכל.רק הזכות של מלח בכמות המזון מביאה טעם ומשנה ארוחה. אפשר לתבל את המילים שלנו במלח על ידי אמירת האמת באהבה (אפסים ד':15) ובהתנשאות בכל נסיבות. כפי שאומר משלי טז:24, מילות חסד הן חלת דבש, מתוקות לנפש ומרפאות לעצמות. כשם שלמלח יש סגולות מרפא, המילים שלנו צריכות להביא ריפוי וטוב, לעודד את שומעיו ולהפנות אותם אל מי שחיוני לחיים.

ישוע אמר, מלח ביניכם, והיו שלמים זה עם זה (מרקוס ט 50 ב). מה שאנחנו אומרים ואיך אנחנו אומרים את זה צריך תמיד להיות מתובל במלח של חס ושלום. על מנת לתת תשובה מנוסה, עלינו להציג את מה שאנו אומרים וכיצד אנו אומרים זאת באופן שמשקף את המשיח. יהי רצון שכולנו נתבונן בלבבותינו בטרם נתעסק בפינו ונשקף את דברי המזמור בתהילים יט, י'ד: יהי רצון דברי פי אלה וההרהור הזה של לבי בעיניך, יהוה סלע וגואלי.

Top