למה אמנון אנס את תמר?

תשובההסיפור המלוכלך של אמנון ותמר הוא חלק מהתפוררות משפחתו של דוד לאחר חטאו עם בת שבע. אמנון היה אחיה למחצה של תמר, שכן הם חלקו את אותו אב, דוד. תמר מתוארת כבתולה ויפה, ואמנון נמשך אליה מאוד (שמואל ב' יג, א-ב). אמנון לא ידע מה לעשות עם ההתאהבות שלו, ועד מהרה הוא התוודה לחבר בשם ג'ונדב. יונדב היה ממולח מאוד ונתן לאמנון תוכנית, ואמר: לך לישון והעמיד פנים שהוא חולה. . . . כשאבא שלך יבוא לראות אותך, אמור לו, 'הייתי רוצה שאחותי תמר תבוא ותיתן לי משהו לאכול. תן לה להכין את האוכל לעיני כדי שאוכל להשגיח עליה ואז לאכול אותו מידה' (שמואל ב' יג:5). הרעיון היה להרכיב את אמנון ותמר לבד, ואז אמנון יוכל לעשות כרצונו.

אמנון הלך בעקבות התוכנית המרושעת הזו. הוא ביקש מאחותו למחצה שתביא לו אוכל, ותמר, מתוך ציות לאביה וחסד לבה, עשתה זאת. אמנון שלח את כל השאר מהחדר וביקש מתמר להתקרב. במקום לקחת את האוכל שהציעה, אמנון תפס את תמר וניסה להכניס אותה למיטה. תמר סירבה בתוקף למערכת היחסים העריות, וזעקה, לא, אחי! . . . אל תעשה את הדבר הרשע הזה (שמואל ב' יג:12). אמנון כפה את עצמו אז על תמר ואנס אותה (שמואל ב' יג, י'ד).לאחר מכן, אמרו שאמנון שונא את תמר יותר ממה שאהב אותה לפני שהאונס התרחש - זו אף פעם לא הייתה באמת אהבה בכלל, אלא תאוות חוצפה. אבשלום, אחיה המלא של תמר, נודע על המעשה, וכך גם דוד. תגובתו של דוד הייתה לזעם (שמואל ב' יג:21), אך הוא לא נקט בפעולה של ממש. אבשלום טיפל בתמר בביתו ולא רצה לדבר עם אמנון. כעבור שנתיים ציווה אבשלום על עבדיו לרצוח את אמנון כנקמה (שמואל ב' יג:28–29). אבשלום ברח לזמן מה מהארץ ואחר כך חזר לדוד.מדוע דוד לא העניש את אמנון על חטאו נגד תמר? הוצעו סיבות רבות. סיבה אפשרית אחת היא שאמנון היה בנו של דוד ושדוד אשם בחטא מיני בעצמו (במקרה של בת שבע) - לכן, במקרה של אמנון ותמר, הוא חש לא מספיק לשפוט. סיבה אפשרית נוספת היא שלא היה עד לפשע. חברו של אמנון ג'ונדב תיזמר בקפידה את הפשע כדי למנוע אפשרות של עדים; לפיכך, לא הייתה דרך להוכיח את הפשע על פי ההלכה היהודית.

בלי קשר לסיבה, אבשלום לקח את העניינים לידיים. הוא נקם בתמר בכך שהרג את אחיהם למחצה אמנון, אם כי זה גרם לו לבעיות רבות. אבשלום התרחק ממשפחתו במשך שלוש שנים לאחר הרצח ולאחר מכן התגורר תקופה נוספת בירושלים לפני שראה את פני אביו. אבשלום גם יבקש מאוחר יותר לגזול את כסאו של אביו, וכתוצאה מכך מותו שלו.הסיפור העלוב והטרגי של אמנון ותמר מדגיש כמה מהבעיות הקשורות בחטא המיני ובעקבותיו. אף אחד לא צריך לחוות את היחס שספגה תמר, וחשוב להגיב למצבים כאלה ביושרה ובצדק. דוד הזניח את הצדק, ואבשלום יישם את הסטנדרטים שלו, ויצר בעיות נוספות בתהליך.

Top