מדוע אלוהים הרשה לשטן ולשדים לחטוא?

תשובהגם עם המלאכים וגם עם האנושות, אלוהים בחר להציג בחירה. אמנם התנ'ך אינו נותן פרטים רבים לגבי מרד השטן והמלאכים שנפלו, אך נראה כי השטן - כנראה הגדול מכל המלאכים (יחזקאל כ'ח 12-18) - בחר בגאווה למרוד באלוהים כדי לחפש להפוך לאל של עצמו. השטן (לוציפר) לא רצה לעבוד או לציית לאלוהים; הוא רצה להיות אלוהים (ישעיהו י'ד:12-14). התגלות 12:4 מובן כתיאור פיגורטיבי של שליש מהמלאכים שבוחרים ללכת בעקבות השטן במרד שלו, והופכים למלאכים שנפלו - שדים.

אולם בניגוד לאנושות, הבחירה שהייתה למלאכים ללכת בעקבות השטן או להישאר נאמנים לאלוהים הייתה בחירה נצחית. התנ'ך אינו מציג הזדמנות למלאכים שנפלו לחזור בתשובה ולסלוח להם. התנ'ך גם לא מציין שייתכן שיותר מהמלאכים יחטאו. המלאכים שנשארים נאמנים לאלוהים מתוארים כמלאכים הנבחרים (1 טימותיוס ה':21). השטן והמלאכים הנופלים הכירו את אלוהים במלוא תפארתו. עבורם למרוד, למרות מה שידעו על אלוהים, היה הרוע הגדול ביותר. כתוצאה מכך, אלוהים אינו נותן לשטן ולשאר המלאכים שנפלו את ההזדמנות לחזור בתשובה. יתר על כן, התנ'ך לא נותן לנו שום סיבה להאמין שהם יחזרו בתשובה גם אם אלוהים ייתן להם את ההזדמנות (פטרוס א' ה':8). אלוהים נתן לשטן ולמלאכים את אותה הבחירה שהוא נתן לאדם וחווה, לציית לו או לא. למלאכים הייתה בחירה מרצון חופשי לבחור; אלוהים לא הכריח או עודד אף אחד מהמלאכים לחטוא. השטן והמלאכים הנופלים חטאו מרצונם החופשי ולכן הם ראויים לזעם הנצחי של אלוהים באגם האש.מדוע נתן אלוהים את הבחירה הזו למלאכים, כאשר הוא ידע מה יהיו התוצאות? אלוהים ידע ששליש מהמלאכים ימרדו ולכן יקוללו לאש הנצחית. אלוהים גם ידע שהשטן יקדם את המרד שלו על ידי פיתוי האנושות לחטא. אז למה אלוהים הרשה זאת? התנ'ך אינו נותן תשובה מפורשת לשאלה זו. אותו הדבר ניתן לבקש כמעט מכל פעולה רעה. למה אלוהים מאפשר זאת? בסופו של דבר, זה חוזר לריבונותו של אלוהים על בריאתו. בעל התהילים אומר לנו, באשר לאלוהים, דרכו מושלמת (תהילים יח:30). אם דרכיו של אלוהים מושלמות, אז אנחנו יכולים לסמוך על כך שכל מה שהוא עושה - וכל מה שהוא מאפשר - הוא גם מושלם. אז התוכנית המושלמת מאלוהים המושלם שלנו הייתה לאפשר חטא. המוח שלנו אינו מוחו של אלוהים, וגם דרכינו אינם דרכיו, כפי שהוא מזכיר לנו בישעיהו 55:8-9.Top