מדוע אלוהים מרשה לדברים טובים לקרות לאנשים רעים?

תשובהשאלה זו דומה להיפך שלה: 'מדוע אלוהים מרשה לדברים רעים לקרות לאנשים טובים? שתי השאלות מתייחסות למה שנראה כעוול המביך שאנו עדים לו מדי יום. המזמור ה-73 הוא תשובתנו לאותן שאלות שייסרו גם את משורר התהילים. מוצא את עצמו במצוקה נוראה ובייסורי נפש הוא כותב, אבל באשר לי, רגלי כמעט החליקו; כמעט איבדתי דריסת רגל. כי קינאתי ביהירים כשראיתי את שגשוג הרשעים (תהלים ל'ג, ב-ג).
כותב מזמור זה היה אדם בשם אסף, מנהיג אחת ממקהלות המקדש. ברור שהוא לא היה אדם עשיר, אלא אחד שהקדיש את חייו לשרת את אלוהים (ראה דברי הימים א' 25). אבל, כמונו, הוא חווה כמה קשיים והטיל ספק באי הצדק שבכל זה. הוא צפה באנשים הרעים סביבו חיים לפי הכללים שלהם, נהנים מכל העושר וההנאות של העולם ואוספים עושר. הוא מתלונן, 'אין להם מאבקים; הגוף שלהם בריא וחזק. הם משוחררים מהמעמסים המשותפים לאדם; הם אינם נגועים בחולי אדם' (תהילים 73:4-5).

אסף הסתכל על האנשים האלה שלא היו להם בעיות. הם יכלו לשלם את החשבונות שלהם. היה להם הרבה מה לאכול והרבה מותרות. אבל אסף המסכן היה תקוע בניהול המקהלה ובניסיון לחיות בא-לוהים. וכדי להחמיר את המצב, נראה שהבחירה שלו לעבוד את אלוהים לא עוזרת לו. הוא התחיל לקנא באנשים האלה ואפילו לשאול את אלוהים מדוע הוא מרשה לדבר כזה לקרות!באיזו תדירות אנו מוצאים את עצמנו מתייחסים לאסף? אנו מקדישים את חיינו לשרת את אלוהים. אחר כך אנו עדים לכך שהאנשים הרשעים והרשעים מסביבנו מקבלים חפצים חדשים, בתים מפוארים, מבצעים ובגדים יפים, בזמן שאנו נאבקים כלכלית. התשובה טמונה בשאר המזמור. אסף קינא באנשים המרושעים האלה עד שהבין דבר אחד מאוד חשוב. כשנכנס למקדש ה', הוא הבין היטב את ייעודם הסופי: כשניסיתי להבין את כל זה, זה היה מעיק עלי עד שנכנסתי למקדש ה'; ואז הבנתי את ייעודם הסופי. בטח אתה מניח אותם על קרקע חלקה; אתה משליך אותם לחורבן. כמה פתאום הם נהרסים, נסחפים לגמרי בפחדים! כחלום כאשר אדם מתעורר, כך כאשר אתה קם, ה', תתעב אותם כפנטזיות (תהלים 73:16-20). אלה שיש להם עושר זמני על פני האדמה הם למעשה קבצנים רוחניים כי אין להם עושר אמיתי - חיי נצח.יש הרבה פעמים שאנחנו לא מבינים מה קורה לנו, וגם לא מבינים איך ההשגחה עובדת. כשנכנס אסף למקדש ה', הוא התחיל לראות שאין צורך שיקנא בשגשוגם של הרשעים כי שגשוגם הוא אשליה. הוא התחיל להבין שהרמאי הקדום, השטן, השתמש בשקרים כדי להסיח את דעתו ממציאותו של אלוהים. עם כניסתו אל הקודש, אסף הבין שהשגשוג הוא הגשמה חולפת, כמו חלום נעים שמשמח אותנו רק לזמן קצר, אבל, כשאנחנו מתעוררים, אנחנו מבינים שזה לא היה אמיתי. אסף נוזף בעצמו על טיפשותו. הוא מודה שהוא חסר הגיון ובורה לקנא ברשעים או לקנא בנספים. מחשבותיו חזרו אז אל האושר שלו באלוהים כאשר הבין כמה יותר שמחה, הגשמה ושגשוג רוחני אמיתי יש לו בבורא.

אולי לא יהיה לנו כל מה שאנחנו רוצים כאן על פני האדמה, אבל יום אחד נשגשג לנצח נצחים באמצעות ישוע המשיח אדוננו. בכל פעם שאנו מתפתים לנסות את הדרך האחרת, עלינו לזכור שהדרך השנייה היא מבוי סתום (מתי ז':13). אבל הדרך הצרה שלפנינו דרך ישוע היא הדרך היחידה המובילה לחיי נצח. זו צריכה להיות השמחה והנחמה שלנו. מי יש לי בגן עדן מלבדך? ולאדמה אין דבר שאני חפץ חוץ ממך. הרחוקים ממך יאבדו; אתה משמיד את כל מי שלא נאמן לך. אבל לגביי, טוב להיות ליד אלוהים. הפכתי את האדון הריבוני למקלט שלי. . . (תהילים 73:25, 27-28)

אנחנו לא צריכים לדאוג לעצמנו כשנדמה שדברים טובים קורים לאנשים רעים. אנחנו רק צריכים לשמור את המיקוד שלנו בבורא שלנו ולהיכנס אל נוכחותו בכל יום דרך השער של דברו הקדוש. שם נמצא אמת, נחת, עושר רוחני ושמחה נצחית.

Top