למה אלוהים שולח אנשים לגיהנום?

תשובההתנ'ך אומר שאלוהים ברא את הגיהנום עבור השטן והמלאכים הרשעים שמרדו בו, אבל יש אנשים גם בגיהנום (מתי כ'ה:41). גם יצורים מלאכים וגם בני אדם נמצאים בגיהנום מאותה סיבה, חטא (רומים ו':23).

מכיוון שאלוהים הוא צדיק לחלוטין ומושלם מבחינה מוסרית (תהלים י'ח:30), הוא תמיד עושה את מה שנכון - אין חושך באלוהים, לא גרימת חוסר השלמות הקטנה ביותר (יוחנן א':5). אלוהים עצמו הוא הסטנדרט למה שנכון, טוב ומוסרי. אלמלא היה אלוהים הסטנדרט של השלמות המוסרית, לנבראים לא היה מה למדוד את עצמם. במילים אחרות, אם אלוהים צדיק גמור, אז כל מה שנופל מהשלמות האמורה חוטא, וכל בן אדם שחי אי פעם, מאז נפילתו של אדם מהחסד, חטא (רומים ג':23). מכיוון שאדם חטא, למין האנושי כולו יש כעת טבע חוטא (רומים ה':12). אבל אנשים לא הולכים לגיהנום בגלל חטאו של אדם; הם הולכים לגיהנום בגלל החטא שלהם, שבו הם בוחרים בחופשיות (יעקב א':13–16).מכיוון שאלוהים הוא נצחי, בלתי משתנה ואינסופי, וכל החטאים הם ביסודם נגד אלוהים, אלוהים קבע שגם העונש הצודק על החטא חייב להיות נצחי (מתי כ'ה:46). יש עוד היבט שצריך לקחת בחשבון, והוא שאלוהים ברא גם אנשים לחיות לנצח. אז כשמישהו חוטא באדם אחר, גם לאדם הפגוע נגרם עוול לנצח.אלוהים, לפיכך, חשב שכל החוטאים ילכו לגיהנום מכיוון שהם לא הצליחו לעמוד בסטנדרט הצדיק שלו; הם הפרו את חוק השלמות המוסרית שלו. אם אלוהים לא שלח אנשים לגיהנום על שהפרו את חוקיו, ניתן היה לומר שאלוהים אינו צודק (תהלים ז:11). אנלוגיה טובה היא בית משפט עם שופט ומפר חוק. שופט צודק תמיד ירשיע את האדם שנמצא אשם. אם אותו שופט לא היה רודף צדק על הפשע, הוא לא היה שופט צודק (דברים ל'ב, ד).

עם זאת, החדשות הטובות הן שגם אלוהים רחום. ברחמיו העשירים, הוא עשה דרך לחוטאים להימנע מעונש הגיהנום על ידי אמון בעבודת הכפרה של בנו, ישוע המשיח (רומים ה':9). עבור הנוצרים, עונש החטא הוסר והוטל על המשיח על הצלב (1 פטרוס ב':24). בגלל קורבן המשיח, אלוהים עדיין צודק - החטא נענש - אך הוא גם רחום לכל המאמינים.Top