מדוע היה רע שאהרון ובניו שרפו את קורבן החטאת בויקרא י:16–20?

תשובהבשל אי-ציותם של בניו של אהרון, נדב ואביהוא, גרם ה' למות את שני האנשים האלה. מאוחר יותר באותו יום הרשו אהרן ובניו הנותרים לקורבן החטאת לבער. משה כעס על שני בניו האחרים של אהרון, אלעזר ואיתמר, כתוצאה מכך. קשה להבין את המצב הזה עד שנבחן מקרוב את ההקשר ואת החוק בכלל.

ראשית, משה זה עתה ציווה על אהרון ועל בניו הנותרים לאכול את המנחה (ויקרא י:12–14). כשהוא גילה שהם נתנו לזה לשרוף, הוא היה נסער.כמו כן, הפרק נפתח במות שניים מבניו של אהרון: בניו של אהרון נדב ואביהוא לקחו את המחתות שלהם, שמו בהם אש והוסיפו קטורת; והציעו אש בלתי מורשית לפני ה' בניגוד לפקודתו. אז יצאה אש מפני ה' ותכלה אותם, וימותו לפני ה' (ויקרא י, א-ב). סביר להניח שבגלל אבלם על מותם של נדב ואביהוא, אהרון ובניו אלעזר ואיתמר בחרו לתת לקורבן לשרוף ולא לאכול אותו. משה היה נסער כי זה הפר את הציווי שנתן אלוהים לכוהן להשתמש בקורבן הזה בחלקו כמזון.סיבה נוספת למשה התעצבן היא כנראה שחשש מגורל דומה לזה של נדב ואביהוא יפקוד את אהרון, אלעזר ואיתמר. הוא התעמת עם אהרון לאמר למה לא אכלת את קורבן החטאת באזור המקדש? . . . היית צריך לאכול את העז בשטח המקדש, כפי שציוויתי (ויקרא י, יז–יח).

תגובתו של אהרון למשה מלאת פאתוס: היום הגישו בני את קורבן החטאת וגם את עופתם ליהוה. ובכל זאת הטרגדיה הזו קרתה לי. אילו אכלתי את קורבן החטאת של העם ביום כה טרגי כמו זה, האם יהוה היה מרוצה? (ויקרא י,יט, נ'ט). דברים אלו סיפקו את משה שאהרון חי בפחד ובציות לאלוהים (פסוק כ).מעניין שקטע זה בספר ויקרא מסיים את הסעיף בו אהרון ובניו מתגייסים לכהנים לפני ה' (פרקים ח-י). אירועים אלו, המתרחשים על פני תקופה של שמונה ימים, מסייעים לשרטט את התפקיד החשוב והמקודש של הכוהנים הלויים.

Top